VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Fotoaparát Lumix DMC-FX7 EG od Panasonic
Nepihlen nvtvnk

Fotoaparát Lumix DMC-FX7 EG od Panasonic

Digitální fotoaparát Lumix FX7 má plastové tìlo a vyrábí se v mnoha barevných provedeních. Vyberete si z aktuálních módních trendù. Tento fotoaparát je velmi malý a také velmi lehký, proto si ho lze brát všude. Na svou velikost má vzadu velký 2,5" LCD displej. Rozlišení displeje je 114 000px. To je vzhledem k velikosti displeje velmi malé.

pøevzato z www.digicamreview.co.uk

Lumix má ale na své stranì unikátní optický stabilizátor, s kterým je snadné poøídit dokonalou fotografii za každého poèasí. Fotky jsou také prvotøídnì vyvážené. Stejnì jako u jiných fotoaparátù, je nutno používat v interiéru blesk. Ovladatelnost fotoaparátu je normální. Lumix nabízí výbìr ze ètyø režimù. Rychlost zaostøení je pomìrnì dobrá. Pøi zapnutí sériového snímání snímá nepøetržitì až do zaplnìní pamìové karty. A to rychlostí asi 1,5 snímku za sekundu.

pøevzato z http://www.nix.ru/autocatalog/digcam/panas/DMC-FZ7-K.jpg

Integrovaný A/V výstup umožòuje prohlížet si fotky i na televizi. Dalším slotem je konektor pro pøipojení síového adaptéru. Samozøejmostí je USB 2.0 pro propojení s poèítaèem. USB sloty jsou dobøe chránìné krytkou. Fotoaparát Lumix FX7 má 3x optický zoom a 4x digitální zoom. Cena tohoto fotoaparátu se pohybuje okolo 14 000 Kè.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 03.06.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 6185x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ