VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > ASUS Striker Extreme s nForce 680i
Nepřihlášený návštěvník

ASUS Striker Extreme s nForce 680i

Extremní výkon a luxus ASUS Striker Extreme s nForce 680i je až neuvìøitelný. Tato deska je stvoøena pro stylové hraní her. Díky své jednoduché instalaci lze desku doporuèit snad každému zaèáteèníkovy, který si rád zaplatí za luxus a výkon. Chipset nForce 680i je sestrojen pøevážnì pro ètyø-jádrové procesory nepohrdne ale ani dvou-jádrovým Intel Core 2 Duo èi Intel Core 2 Extreme. ASUS Striker Extreme s nForce 680i patøí k vlajkové lodi ASUSu. Základní deska Nepodporuje technologii videa Quad-SLI a je pøipravená na novou specifikaci FSB 1,333MHz, to potìší snad každého taktera ale i hráèe. Tento výkon je potøebný pro plynulé hraní her.Design mluví za vše stylovì podsvícená základní deska pomocí led diod. Tyto vysoce svítivé diody osvítí všechny nápisy na základní desce není tudíž žádný problém i za šeré noci pøipojit novou komponentu. Zadní èást je taktéž podsvícena pomocí EL I/0 hodí se tak na LAN party èi rùzné PC tuningové akce. Díky to mu už není problém v temných koutech doladit svùj PC. Samozøejmì, že diody mohou mít nìkdy i rušící efekt, a tak je na desce vypínaè, který diody vypne a zároveò odpojí všechny ostatní obvody., aby byla zaruèena bezpeènost pøi pøepojování.

Pøijdou si ale i na své ti uživatelé, kteøí staví celý PC mino CASE díky tlaèítkùm pøímo na základní desce je možné poèítaè vypnout, restartovat, vymazat CMOS a to vše jednoduchým stisknutím jednoho tlaèítka. Není tudíž potøeba nepohodlnì zkratovat piny na základní desce, k provedení tìchto úkonù.

ASUS Striker Extreme s nForce 680i - pøevzato z http://www.vtr-hardware.com/media/images/news/1/8975.jpg
Dokonale propracované chlazení

Žádná integrovaná zvuková karta, která by vyzaøovala pøílišné zvukové neduhy. K ASUS Striker Extreme s nForce 680i je dodávána zvuková karta SupremeFX se 24bit/194KHz vzorkováním na všech kanálech poskytuje velice kvalitní zvukový výstup. Podpora 7.1 reproduktorù je samozøejmostí. Kvalita zvuku se ale projevuje i když pøipojíte pouze sluchátka. Ke kartì je dodáván smìrový mikrofon, který obsahuje filtr šumu. Filtr slouží k odstranìní opakovaného statického šumu, napøíklad hluk ventilátorù.

Ještì se pozastavím u zadního panelu. Na zadnímu panelu je LCD Poster. Ano ètete správnì poster, který detekuje start poèítaèe zobrazuje místo kódù pøímo napsaný text. Toto ocení pøetaktovávaèi, kteøí taktují PC do posledních sil a pak se nìkdy bìhem startu PC tzv. zakousne. Na panelu zùstane text, na kterém je napsáno jaká komponenta zpùsobila problém. Tudíž je pak bez problémù vše doladit.

K desce je dodávaný 3DMark 06 Advanced edice, Kapersky Anti-Virus a jedna 3D hra.

Drobné shrnutí parametrù:

  • Podpora ètyø-jádrovĂ˝ch procesorĂą
  • Nvidia nForce 680i SLI
  • Dvou-kanálovĂ© DDR2 800/667/533
  • SupremeFX / DTS Connect / SmìrovĂ˝ mikrofon / Ĺ umovĂ˝ filtr
  • 10x USB 2.0
  • 6x SATA na desce 2x eSATA
  • 2x FireWire - 1394a
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 25.02.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 6195x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ