VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Dva speciální joysticky: GPS500 Motorbike a Pro Skater
Nepihlen nvtvnk

Dva speciální joysticky: GPS500 Motorbike a Pro Skater


Chcete zlepšit zážitek ze hry? Tak si poøiïte jeden z uvedených joystickù. Buï GPS500 Motorbike a nebo Pro Skater. Oba joysticky jsou ojedinìlí. Mnozí z vás nevíte ani, že existuje joystick, který vypadá jako øidítka motocyklu, a nebo že existuje prkno, které simuluje jízdu na skejtu. Prostì neobyèejné joysticky.

GPS500 MOTORBIKE

http://www.alfadata.com/prod_pic/pc_superbite_L.jpg

GPS500 Motorbike je dokonalá kopie øidítek motorky. Joystick se pøipojuje k PC pomocí USB kabelu. GPS500 Motorbike se dá používat k jakékoliv PC høe, ve které se dá jezdit na motorce. Na øidítkách joysticku je mnoho tlaèítek a páèek, což má tu výhodu, že není potøeba žádné jiné zaøízení ke hraní. Vše se prostì dá ovládat na joysticku GPS500 Motorbike. Nyní ale pøistupme cenì tìchto joysticku. Cena za joystick GPS500 Motorbike je 800 Kè, což si myslím, že není pøíliš.PRO SKATER


http://www.alfadata.com/prod_pic/ps2_gameboard_L.jpg

Pro Skater simuluje jízdu na skateboardu. Joystick se pøipojuje k PC také pomocí USB kabelu. S joystickem Pro Skater se dají hrát všechny hry, ve kterých je možnost jet na skejtu. Pro Skater nemá na prknì žádná tlaèítka, tudíž se k joysticku dodává ovladaš, který tento nedostatek nahradí. Ovladaè se pøi hraní drží v ruce. Za joystick Pro Skater zaplatíte 2 000 Kè.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 30.09.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 5532x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Concorde - 14.04.2008
Mohli by jste mi i øíct, kde se to dá na internetu koupit? Mám na mysli GPS 500- doufám, že je to v ÈR nebo SK. Jinak se mi nechce platit poštovné :-D Díky

A2C - 01.10.2006
To je síce pekná recenzia ale nieèo by som aj tak sa chcel spýta kto ich vyrába výrobca mi tu chýba ;-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ