VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > SrovnánĂ­ trojice zdrojĂą
Nepřihlášený návštěvník

Srovnání trojice zdrojù

V tomto èlánku vám nabídneme srovnání tøí rùzných zdrojù. Zodpovíme vám na otázky typu: Je lepší pasivní chlazení nebo snad velmi výkonný zdroj? Jaké zdroje jsou nejménì hluèné? To vše vám nabídneme v tomto èlánku.

Thermaltake PSU 350 W

Jako první vám pøedvedeme zdroj s pasivním chlazením Thermaltake PSU 350 W Díky této technologii mùže zaruèit maximální tichost. Vlastnit tichý zdroj je snad snem každého uživatele. Vše má ovšem nìjaké úskalí. Díky pasivnímu chlazení nelze udìlat zdroj výkonnìjší aniž by se pøehøíval. Výkon tohoto zdroje je pouhých 350 W a je kompatibilní s formátem ATX. Napájecí zdroj využívá technologii trubièek heatpipe vyvedených ven. Vzhledovì vypadá pomìrnì pìknì, ale zabírá o nìco více místa než normální zdroj, nebo pasiv vyènívá zepøedu i zezadu. Cena tohoto zdroje 3 800 Kè. Koupí tohoto zdroje neprohloupíte (je jen na ménì výkonné sestavy).

OCZ PowerStream PSU 600 W

Jako druhým zdrojem v našem srovnáním je OCZ PowerStream PSU 600 W Tento moderní poèítaèový zdroj je na elektrickou energii nároèný. Jeho spotøeba je 600 W. Dá se využít ve velmi výkonných sestavách. Využívá technologii PFC “Power Faetor Correctiono“. Je kvalitním doplòkem vašeho PC a i pøi takovém výkonu není pøíliš hluèný. Na zadní stranì je vybaven zakulacenou møížkou. Díky tomu mùže procházející vzduch pøes zdroj nehluènì projít. Cena tohoto zdroje 3 380 Kè.

Tagan TurboJet 11000 - U95

A posledním zdrojem v našem srovnání je Tagan TurboJet 11000 - U95 Tento zdroj je dokonalým žroutem všech žroutù. Je to nejvýkonnìjší zdroj na našem trhu. Nabízí totiž neuvìøitelných 1 100 W. Je to doslovná elektrárna se dvìma vìtráky. I pøes tento výkon a poèet ventilátorù se hluènost tohoto úžasného zdroje dostala pod magickou hranici 30 dB. Svými konektory a výkonem je urèen pro napájení Quad SLI systémù. Cena žrouta ovšem trochu zaskoèí. 11 304 Kè není zrovna málo. Tento mega zdroj si ji ovšem zaslouží. Dodáván je ve smysluplném kuføíku.

Thermaltake PSU 350 WOCZ PowerStream PSU 600 WTG 11000 - U95
Plus +MĂ­nus -Plus +MĂ­nus -Plus +MĂ­nus -
+ tichost- rozmìry+ cena- pøíslušenství + výkon- cena
+ kvalita- nízký výkon+ kvalita- krátké kabely+ chlazení- hluènost
- cena+ hluènost +pøíslušenství

zdroj zdroj zdroj

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 13.07.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 4105x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ