VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Download > Utility
Download
Nepřihlášený návštěvník

Utility

SouborPopisStaženo
>> Aida 32 3.93ZobrazĂ­ Vám vìtšinu informacĂ­ o PC a nabĂ­dne Vám i srovnávacĂ­ testy .5477 x
>> AVG FreeFreewarová verze známĂ©ho antivirovĂ©ho programu AVG.9975 x
>> Catfood CAM SaverSpoøíè obrazovky, kterĂ˝ snĂ­má obraz z webkamery a zobrazuje ho na monitoru.2625 x
>> Code MasterZakoduje Ăşplnì vše. VĂ˝hoda pro neznalce angliètiny! Komunikuje plnì v èeskĂ©m jazyce.2697 x
>> Codec Pack All in 1 6.0.3.0Vše potøebnĂ© pro pøehrávánĂ­ filmĂą v jednom balĂ­ku. Velmi rychle pomocĂ­ pár voleb bìhem instalace mùžete mĂ­t všechny akuálnĂ­ kodeky pro pøehrávánĂ­ DivX, XviD, rĂąznĂ© formáty titulkĂą, atd.2597 x
>> Crypto text 1.2S tĂ­mto programem mùžete na základì AES (Rijndael) šifrovacĂ­ho algoritmu zakĂłdovat libovolnĂ˝ text (jednoduchĂ© texty, dĂąleĹľitĂ© e-maily atd.) a skrĂ˝t jej tak pøed pøípadnĂ˝mi nevyžádanĂ˝mi ètenáøi.2427 x
>> Everst 2.20 Program nabĂ­zĂ­ podobnĂ© funkce jako Aida 32, je tak nástupce toho diagnostickĂ©ho programu. 2917 x
>> HeavyLoadHeavyLoad testuje váš poèítaè. Testuje RAM a CPU. Tento vysoce zátìžovĂ˝ test je vhonvĂ˝ pøedevším pro vĂ˝konnĂ© stanice nebo pro databázovĂ© servery, kde je potøeba otestovat stabilitu3350 x
>> LedProgram na LPT efekt.2851 x
>> LPTProgram na LPT efekt.2672 x
>> LPT LedRozbliká Vaše LPT led diody podle nepøenastavitelnĂ©ho plánu.2652 x
>> LPT Led (lle)Vyberte si z mnoha moĹľnostĂ­ blikánĂ­ vašich LPT led diod.2704 x
>> NOD32Antivir, kterĂ˝ Vás vĹľdy vèas varuje pøi nežádanĂ© návštìvì ve Vašem PC.2733 x
>> Nvidia driversOvladaèe pro grafickĂ© karty Nvidia. Verze Omega je kompatibilnĂ­ i se staršími kartami kterĂ© je moĹľno taktovat.3641 x
>> Peer Guardian 2.0Program, kterĂ˝ blokuje škodlivĂ© IP adresy pøed nabouránĂ­m do vašeho PC.6029 x
>> RegcleanerProgram, kterĂ˝ umožòuje èištìnĂ­ registru snadnou a rychlou cestou. 4644 x
>> Spybot - Search & DestroyVyhledává a velmi úèinnì nièí nalezenĂ˝ Spyware ve Vašem systĂ©mu.2641 x

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ