VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > Podpora > FAQ
Podpora
Nepihlen nvtvnk

FAQ

asto kladen otzky

OtzkaOdpov
Proè je chlazení vodou, lepší než vzduchem?Voda má 30* vìtší tepelnou vodivost než vzduch. 0,6 W/mK u vody a 0,02W/mK u vzduchu.
Existuje i jiná varianta než vzduch a voda?Ano jsou to zejména: Peltierovy èlánky, HeatPipe, Extrémní chlazení (tekutej dusík), nebo celý pasivnì, ale to už opravdu nìco stojí.
V hadièkách s vodou se mi tvoøí øasy jak tomu zabránit?Používejte destilovanou vodu. Poté problém odpadne.
Jaké hadièky jsou nejlepší?Z mého pohledu asi silikonové.
Je lepší si vodní chlazení vyrobit, nebo koupit?Záleží na vaší kapse. Když si ho koupíte, tak máte po starostech se sestavování, a máte vìtší jistotu, že to celé bude tìsnit.
Proè se vyplatí pøetaktovat CPU pøes FSB a ne pøes násobiè ?Protože zvýšením MHz FSB sbìrnice se zvýší propustnost sbìrnice i procesoru, zatímco když pøetaktujeme pomocí násobièe tak se zvýší frekvence pouze procesoru... hlavní je však propustnost FSB

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ