VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Klávesnice na zpùsob chameleona
Nepihlen nvtvnk

Klávesnice na zpùsob chameleona

detail-chameleon

Zdá se to jako sen, ale už se vìdci snaží vyvinout klávesnici, která by se mìnila podle toho, jakou máte spuštìnou aplikaci. Tlaèítka jsou tvoøená miniaturnými LCD tlaèítky. Displej lze programovat, aby vykonávaly urèité funkce, od znakù v rùzných jazycích po herní pøíkazy. A k tomu má vynikající design. Je to jen pouhý sen? To se neví, ale je jisté, že za nìkolik let by se opravdu nìco takového mohlo vyvinout. Klávesnice je plnì podsvícená, takže není problém psát dopis i v naprosté tmì.

detail-chameleon

Zatím je to jen ve stádiu zrodu, takže klávesnice je jen ve virtuálním svìtì. Ale co je velice zajímavé, je to, že nápad je již patentován. Myšlenka je ta, že by se do kláves vsadily OLED displeje, takže by to nahrazovalo popisky. Bude tedy možné tím pádem použít klávesnici pro jakoukoli znakovou sadu i pro grafické symboly. Vše budete muset ale nastavit takže byste hlavnì ve hrách tuto klávesnici jistì využily. Doufám, že se na tuto klávesnici patøiènì tìšíte. Mìla by vyjít v roce 2006.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 17.03.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 4166x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

A2C - 02.07.2006
Tak to si raz kúpim! palec potlesk super èlánok! ano

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ