VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Dvoujádrový procesor od firmy AMD
Nepihlen nvtvnk

Dvoujádrový procesor od firmy AMD

Tento procesor by mìl pøijít na trh v roce 2006 mezi dubnem a kvìtnem. Bude využívat dvì výpoèetní jednotky AMD Turion 64. Ty se vyznaèují nízkou spotøebou a vysokým výkonem. Dvì jádra, 64bitová architektura a virtualizaèní technologie znamenají vysoký výkon a výrazné usnadnìní práce softwarových vývojáøù. Poèítá se pøi nasazení v notebookách kde by baterie mìla vydržet 5 hodin nepøetržitého provozu.

Poèítaè, na kterém byl pøedstaven nový procesor, byl postaven na chipsetu nVidia nForce s blíže neurèenou grafikou nVidia (modul MXM). Tento procesor byl umístìn v patici pod názvem S1 s dvoukanálovým øadièem pamìtí DDR2. Nebyla ovšem ještì oznámena pracovní frekvence procesoru.

Pøi testu výkonu procesoru byla spuštìná tøi videa, H.264 s rozlišením 1920x816 pixelù, WMV9 s rozlišením 1280x720 a MPEG2 (720x480), hardwarová akcelerace grafických karet nVidea pro formáty WMV9 a MPEG2 se projevila pouhým 50% vytížením procesoru.

Popis obrázku

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 28.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 4167x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ