VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > DvoujádrovĂ˝ procesor od firmy INTEL
Nepřihlášený návštěvník

Dvoujádrový procesor od firmy INTEL

Architektura dvoujádrových procesorù

Spoleènost Intel nasadila masovou výrobu vícejádrových procesorù ve všech platformách, vèetnì klientských, serverových a komunikaèních. Dvoujádrový procesor obsahuje v jednom pouzdru dvì výpoèetní jednotky. V kombinaci s již déle známou technologií HT (Hyper-Threading) dokáží serverové jednotky zpracovávat až 4 úkoly najednou. Toto je naprostý výkon, díky tomuto výkonu mají servery vìtší možnosti využití. Aby byla ale tato technologie využívána naprosto naplno, je zapotøebí vyvinout SW, který je na to pøipraven.

Spoleènost INTEL nedávno pøedstavila procesor Intel Pentium Extreme Edition se dvìma jádry. Tento procesor pøinesl ohromný pøínos pro všechny, kdo mají zájem o vyšší výkon v multitaskingu a vìtší prostupnost více vláknových aplikací. Dále tyto procesory pøinášejí možnost efektivnìji využít energii. Jak již bylo øeèeno, tak jsou velice rychlé a zvládají nìkolik aplikací najednou. Mají lepší prostupnost dat a lepší odezva. Poèet více vláknových aplikací na trhu stále roste a poèítaèe s dvoujádrovými procesory Intel zajišují opravdový výkon.

Optimalizovaný SW – nezbytnost

K plnému využití možností dvoujádrových procesorù je potøeba více vláknový SW. Spoleènost Intel proto spolupracuje s pøedními výrobci SW již delší dobu.

Celková hodnota platformy

Více jádrové procesory pøedstavují významný bod celého odvìtví. Spoleènost INTEL v souèasné dobì pracuje na více než 15 modelech tìchto procesorù a do budoucna plánuje rychlé navyšování jader, což znamená ještì vìtší výpoèetní výkon. Spoleènoss INTEL má i jinou celou øadu technologií, které plánuje zabudovat do jednoho procesoru.

Verze procesorù, které již jsou dostupné a které se plánují:

Dvoujádrùvý procesor Intel Itanium 2 4QTR, 2005
Dvoujádrový procesor Intel Xeon MP 1QTR, 2006
Dvoujádrový procesor Intel Xeon 1QTR, 2006

xeon

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 18.03.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 5885x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

$uch@rP - 27.10.2006
:) X-) :-O :-) :-) :-D spim spim hmm potlesk palec ne :-D smích smích smích :) :) :) rozzuřený X-) :-O :-( ;-) :-)

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ