VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Invex 2006
Nepihlen nvtvnk

Invex 2006

Èlánek je zatím ve výstavbì, ale jelikož už Invex tenhle rok skonèil je zapotøebí èlánek uveøejnit nejpozdìji teï. Zatím mám pro vás jen pár obrazkù, ale to vše se postupem èasu zmìní. To je vlastnì dùvod pro vás, že musíte èlánek o Invexu 2006 navštívit víckrát.

Obrázky z Invexu 2006

Kliknìte pro zvìtšení

Areál Invexu


Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006
Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006

Moderní policejní vùz


Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006

Invexu se zúèastnily známé firmy, nìkteré najdete na obrázcích


Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006
Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006

Fotostudio, které bylo vytvoøeno na Invexu


Invex 2006 Invex 2006 Invex 2006
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 19.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 8258x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Jack357 - 20.10.2006
Milý ètenáøi moc se Vám omlouváme za tento èlánek. Je momentálnì ve stavu výstavby. Náš redaktor si neuvìdomil, že dávat na web neuplná díla je ta nìjvìtší blbost co mohl udìlat. Proto prosím mìjte strpení behem dneška vše naparavíme. ano

najd - 19.10.2006
rozzuen

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ