VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > GENIUS NetScroll SUPERIOR+
Nepihlen nvtvnk

GENIUS NetScroll SUPERIOR+

Táto úžasná optická myš disponuje 10 programovate¾nými tlaèítkami má 800dpi senzor je k nej dodávaný software MouseMate pre rýchly prístup na internet a do aplikácii. Jej rozhranie je USB Multimediálne tlaèidlá dokážu jedným stlaèením prehra/zastavi audio súbor, alebo prida/ubra z hlasitosti. Alebo akúko¾vek inú úlohu vykona ktorú jej naprogramujete napr. spusti kalkulaèku Ergonomický tvar a špeciálny povrch príjemný na dotyk vás prinúti si túto myšku ob¾úbi.

Je dodávaná ako Wireless alebo klasicky na kábli. Je možné si vybra z 4 farieb a to Èervená, Modrá, Strieborná a Zelená na jej spodku sú 4 dotykové plochy potiahnuté Teflónom pre lepšie kåzanie po akomko¾vek povrchu. Vid obrázok

Klzacie plochy

Obrázok povrchu myši aj s jej unikátnou povrchovou kamuflážou obrázok nižšie

Kamufláž

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Marek Szûcs
Datum: 15.07.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 4231x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ