VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Myš Logitech LX3 – lahoda pro ruce
Nepihlen nvtvnk

Myš Logitech LX3 – lahoda pro ruce

Myš Logitech LX3 – lahoda pro ruce

Nedávno jsem si koupil notebook nx7300. Ne, že by touchpad byl špatný nebo nekvalitní, ale nad normální myš prostì není. Hledal jsem pøedevším kvalitu a ergonomiku myši za pøijatelnou cenu. Netrvalo dlouho a narazil jsem na Logitech LX3, na kterou si nemohu stìžovat. Poprvé když jsem myš uvidìl, øekl jsem si, že je moc malá. Nemám rád malé vìci, lehce se ztrácí. I pøes tuto výhradu jsem si myš pøesto poøídil. Logitech LX3 opravdu nezklamal. Chvilku to byl nezvyk oproti reklamní myši od spoleènosti Eurotel, ale pak jsem svou myš zaèal milovat.

Logitech LX3 si zamilujete

Logitech LX3 je lehká malá myš, pøipravená pro notebooky. Už podle tenkého krátkého kabelu lze poznat. Pøipojení probíhá standartnì pøes USB 2.0 je kompatabilní i se starším USB 1.1. Pøi instalaci jsem nemìl žádný problém. I když myš není laserová, její citlivost 1000 dpi je slušná. Pøi hraní her nezklame ménì nároèné hráèe. Stisk tlaèítek je tichý, nijak neruší okolí. Myš Logitech LX3 nabídne standartnì dvì tlaèítka plus koleèno, které se nepohybuje jen ve dvou smìrech jak je tomu zvykem, ale ve ètyøech. Jelikož se jedná o znaèkovou myš je cena 593 s DPH pøijatelná.

Klady a zápory

+ Pøíznivá cena
+ Tichý stisk tlaèítek
- Zbyteènì krátký kabel

Myš Logitech LX3 – lahoda pro ruce Myš Logitech LX3 – lahoda pro ruce

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte LOGITECH LX3 Optical Mouse výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 29.10.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5616x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ