VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Logitech G5 Laser Mouse
Nepihlen nvtvnk

Logitech G5 Laser Mouse

A je to tady. Úžasná laserová myš, která disponuje rozlišením 2000, 800, 400 DPI. Díky tomuto rozlišení nedojde k žádnému sekání pøeskakování a podobnì. Tato laserová myš nabízí komfort nejvyšší kvality (kvalita je øádnì ocenìna cenou stojí totiž cca 1700Kè). Tato myš není žádný drobek je poøádná do dlanì. Pro ještì lepší komfort pøi hrách se stará hned nìkolik závažíèek, které lze rozmístit na spodek myši. Dále myš nabízí plnì funkèních 5 programovatelných tlaèítek. I pøes velikost myši musím øíci, že myš je velice lehká (bez závažíèek) váží 116g. Rychlost zpracování obrazu je 6.4 Mpx/s.

pøevzato z http://www.mrgadget.com.au/uploaded_images/logitech_g5_laser_mouse_blog2-722283.jpg

Pøipojení je pøes moderní rozhraní USB. V balení naleznete myš, pøídavné závaží, cd se softwarem a ovladaèi a instalaèní pøíruèka. Musím ale øíci, že tak drahou myš bych si asi nekoupil ale zmínit se o takovém skvostu stojí opravdu zato.

pøevzato z http://www.mrgadget.com.au/uploaded_images/logitech_g5_laser_mouse_blog3-768005.jpg

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 26.05.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 3 | Zobrazeno: 8752x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ