VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > D-Link G664T (WiFi 802.11g + 4x Ethernet)
Nepřihlášený návštěvník

D-Link G664T (WiFi 802.11g + 4x Ethernet)

V dnešní dobì kdy se rozmáhají bezdrátové sítì a internet je zapotøebí kvalitního ADSL modemu, který hravì poslouží i jako switch. Tento ADSL modem disponuje hned dvìma rozhraními normální ethernet zásuvkou o poètu ètyøikrát další rozhraní, které modem nabízí je Wifi (Wireless Fidelity). Modem je vhodný i pro malou kanceláøskou sít. Rychlost Wifi je 54MB/s což je pro i ten nejrychlejší internet plnì dostaèující.

http://gsmobil.inshop.cz/inshop/pictures/store/adsl-wifi-dlink-664t.jpg

Instalace modemu se skládá z nìkolika èástí ovšem nutno podotknout, že by to zvládl i tøíletý chlapec. Když se nad tím zamyslím tak se jedná o tøi kroky.

 • 1. Zkontrolujte obsah balenĂ­ (nenĂ­ to pøímo instalace ale je dobrĂ© vìdìt co v balenĂ­ je a k èemu slouží).
 • 2. Vybalte kabely nebudu zde popisovat jak je propojit vše je velice názornì vyobrazeno v pøíruèce kterou dostanete (je plnì v èeskĂ©m jazyce).
 • 3. Našroubujte antĂ©nu modem zapojte do zásuvky a máte vystaráno.

Nezkonalou výhodou tohoto modemu je kombinace Wifi a ethernet. Tudíž dva poèítaèe klidnì mohou využívat Wifi a jiné propojení pøes kabel (pøímo s modemem).

Modem lze postavit na pøiloženou nohu tzn. Nebude zabírat tolik místa. Ovšem v námi testovaném prostøedí byl velice špatný dosah bezdrátového pøipojení. Tím vás samozøejmì nechci odradit od koupi tohoto modemu. Zde by bylo asi dobré podotknout jak velký vliv má signál vzhledem k rychlosti. Odpovìï na tuto otázku je vcelku jasná a nekompromisní, vliv to má a pomìrnì dost veliký. Proto bych doporuèil volit tento modem do prostor kde je minimum zdí, dveøí a všemožných pøekážek, které by mohli vadit signálu. Pokud by jste si i pøes tyto pøekážky chtìli koupit tento modem volte Wifi kartu takovou, která bude vyzaøovat silnìjší signál než modem. Nebo je zde ještì jedno øešení zakoupit externí interiérovou anténu. Pokud si tuto anténu koupíte problém by v tuto chvíli být nemìl.

Obsah balenĂ­:

 • 1) ADSL router DSL-G664T
 • 2) Splitter (rozboèovaè)
 • 3) NapájecĂ­ zdroj
 • 4) TelefonnĂ­ kabel (2x konektor typu RJ-11) pro zapojenĂ­ mezi telefonnĂ­ zásuvku a rozboèovaè
 • 5) TelefonnĂ­ kabel (2x konektor typu RJ-11) pro zapojenĂ­ mezi rozboèovaè a modem
 • 6) EthernetovĂ˝ kabel (2x konektor typu RJ-45) pro zapojenĂ­ mezi poèítaè a modem
 • 7) UĹľivatelská pøíruèka
 • 8) Software na CD-ROM

Parametry modemu:

HlavnĂ­ vlastnosti:

 • ADSL2+ modem Annex B, router, WiFi pøístupovĂ˝ bod, 4-portovĂ˝ switch
 • WebovĂ© rozhranĂ­
 • IntegrovanĂ˝ Firewall

Podporované komunikaèní protokoly:

 • TCP/UDP, ARP, RARP, ICMP, DHCP, DNS, RIPv1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC1389), IGMP, PPPoE, IGMP, P2PP

RozhranĂ­:

 • 4x RJ-45 Ethernet
 • 1x RJ-11 ADSL

Podporované standardy:

 • ANSI T1.413 issue 2
 • ITU G.992.1 (G.dmt)
 • ITU G.992.2 (G.lite)
 • ITU G.994.1 (G.hs)
 • IEEE 802.3
 • IEEE 802.3u
 • IEEE 802.11
 • IEEE 802.11b
 • IEEE 802.11g

Bezdrátový pøístupový bod:

 • Standardy: WiFi 802.11b/g
 • Pøenosová rychlost: aĹľ 11 Mbit/s aĹľ 54 Mbit/s
 • Bezpeènost: WEP 64/128 bitĂą
 • VysĂ­lacĂ­ vĂ˝kon: 15 dBm

ADSL modem:

 • ProvedenĂ­: Annex B
 • Pøenosová rychlost: aĹľ 8 Mbit/s download, 1 Mbit/s upload
 • Podpora protokolĂą PPPoE,PPPoA

Rozmìry:

 • 182 x 145 x 30 mm

Hmotnost:

 • 420 g

Cena:

 • Cena modemu i s DPH je : 2300Kè.
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 27.09.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 8648x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ