VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > KdyĹľ levnì tak úèinnì
Nepřihlášený návštěvník

Když levnì tak úèinnì

Když levnì tak úèinnì

Firma Asus je známa pøedevším jako výrobce kvalitních základních desek, notebookù a grafických karet, nicménì vyrábí i zajímavé chladièe. Jedním takovým je právì Chilly Vent Lux. Tento chladiè zaujme na první pohled svým vìtráèkem se brèálovì zelenou barvou, hliníkovým tìlem s poniklovanou mìdìnou základnou a v neposlední øadì pøedevším heat-pipe trubièkami.

Pokud jde o parametry, vìtráèek se otáèí stabilní rychlostí 2000 otáèek za minutu, pasivní èást má celkovou hmotnost jen 382 gramù. Chladiè je urèen pro nejnovìjší procesory Athlon s paticemi 754, 939 a samozøejmì také poslední AM2.

pic

Technologie HeatPipe je založena na principu uzavøené trubice, kde na jejím "ohøívaném" konci je kapalina s nízkým bodem varu, která se zahøíváním zaèíná vypaøovat a v plynném skupenství stoupá na "chlazený" konec, kde kondenzuje a po stìnách trubice se vrací v kapalném skupenství zpìt. Pøi ohøevu kapaliny je odpadní teplo z èipu použito na zmìnu skupenství a ta pak v podobì horké páry putuje na opaèný konec, který je nutné chladit na teplotu pøi které pára zkondenzuje. Oproti klasické konvenci nabízí tedy technologie HeatPipe vyšší úèinnost pøenosu tepla, ale pouze za pøedpokladu dostateèného teplotního rozdílu obou koncù trubice a její správné orientace.

Technické specifikace:

  • ProvedenĂ­: hlinĂ­k, mìï, nikl
  • Otáèky vìtráku (ot/min): 2000
  • PrĂątok vzduchu (CFM): 55.6
  • Ăšroveò hluku (dB): 25
  • Hmotnost (g): 382

CPU Support:

  • AMD Athlon 64 FX up to FX-57 (2.8GHz, Dual-core)
  • AMD Athlon 64 X2 all sereis (Dual-core)
  • AMD Athlon 64 all series
  • AMD Sempron all series

Cena: cca 650Kè s DPH

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jakub kmošek
Datum: 13.02.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 1 | Zobrazeno: 3504x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

HOGaWare - 10.03.2007
ano

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Nahlásit chybu | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ