VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Primecooler PC-HC4+ CU HyperCool - Levná chladnièka pro každého
Nepihlen nvtvnk

Primecooler PC-HC4+ CU HyperCool - Levná chladnièka pro každého

Primecooler PC-HC 4+ CU HyperCool

Vìtrák na CPU vhodný pro všechny typy patic mimo nového AM2 a serverových Xeonù (sc.603/604/LGA771). Níže máte uvedeny patice. Vìtráèek má nejkvalitnìjší 2 øadá kulièková ložiska s nastavitelnými otáèkami pomocí AFSC1 (Adjustable Fan Speed Controller) v rozmezí cca 1000 - 2000rpm a pøi tom zaruèuje nejnižší možný hluk kolem 15 - 30 dBA ± 10%. I pøi tom ale podává neuvìøitelný a obdivuhodný chladivý výkon. Vìtrák je celomìdìný vèetnì základny nemá žádnou LED diodu. Troufnu si øíct, že v serveru by urèitì nezklamal.

Konstrukcí také nezklame, protože je kvalitnì udìlán. Vyrovná se tedy i Zalmanu. Jeho vrtulka je èerná s hrubým povrchem, to má za následek, že bude každá neèistota na vrtulce vidìt. 3pin konektor je dostateènì dlouhý. Mùže ho buïto prodloužit nebo i regulovat regulátorem otáèek dodávaný spolu schladièem. Pøijde vám kvalitnì zabalen v tvrdém plastu, aby se neohýlo nìjaké to mìdìné žebro. Všechno další pøíslušenství je schováno pod kvádrovým výstupkem. Musím rícím ale, že mì docela zarazilo fialové/rùžové pozadí, když byl vìtrák ještì zabalen. Že by snad tento vìtrák byl urèen jen pro bárbínky? Jinak si uprostøed vrtulky kraluje opìt jako vždy logo výrobce, tedy Primecooler. Je ho možno odstranit, pro lepší design ;-). A díky obøím rozmìrùm chladí chladiè nejen CPU ale i èipset a operaèní pamìti.

Pozor!!! Pro nainstalování chladièe je nutné vyndat základní desku a na spod pøidìlat tu plechovou destièku, avšak nesmíte odlepit papírek, který je na ní pøilepen. Destièka také musí být otoèená smìrem k základní desce. A pak prostì postupujte podle manuálu.

Zepøedu - $uch@rC - www.casopis-oci.xf.cz Zezadu - www.casopis-oci.xf.cz
 • 144 x 144 x 65 mm
 • Vìtrák: 120 mm
 • 1000 - 2000 ot./min.
 • Hluènost: 15 - 30 dBA ± 10%
 • Napájení: 12V - 3pin, monitoring, regulace
 • Váha: 700 g
 • Podporované procesory: AMD K8 (socket 462/ 754/ 939/ 940), Intel P4 (socket 478/ LGA775)

Obsah balení:

 • Vìtrák
 • Regulátor otáèek
 • Šroubky, matice, úchyty, redukce na patice
 • Teplovodivá pasta
Pøíslušenství - $uch@rC - www.casopis-oci.xf.cz Krabice - $uch@rC - www.casopis-oci.xf.cz Regulátor - $uch@rC - www.casopis-oci.xf.cz

Testy, grafy, teploty...

2000rpm

 • Ve windows bez zátìže - 34°C
 • Pøehrávání filmu - 39°C
 • Ve hrách - 42°C

1500rpm

 • Ve windows bez zátìže - 36°C
 • Pøehrávání filmu - 41°C
 • Ve hrách - 45°C

1000rpm

 • Ve windows bez zátìže - 37°C
 • Pøehrávání filmu - 41°C
 • Ve hrách - 47°C
Teploty - $uch@rC - www.casopis-oci.xf.cz

Namìøené teploty a rychlosti se mohou lišit v závislosti na použité MB i programu.

Testováno na AMD Athlonu 3200+ 2,2 GHz NewCastle sc.754

Cena: cca 1 000 Kè s DPH

Za namìøené teploty dìkuji mému bratranci Petru Suchánkovi.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 21.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 4980x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ