VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > ESET Mobile Antivirus ‚Äď Sp√°sa pro chytr√© telefony (recenze)
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

ESET Mobile Antivirus ‚Äď Sp√°sa pro chytr√© telefony (recenze)

ESET Mobile Antivirus ‚Äď Sp√°sa pro chytr√© telefony

Na internetu se v pond√¨l√≠ dne 16.6.2008 objevila novinka, Ňĺe spole√®nost Eset, tedy v√Ĺrobce NOD32, p√łiŇ°la s nov√Ĺm beta produktem. Pon√¨vadŇĺ m√°m NOD32 velice r√°d, dlouho jsem √®ekal i na jeho mobiln√≠ verzi, kter√° jiŇĺ kdysi byla dostupn√°, avŇ°ak jen ve verzi pro Symbian. Konkr√©tn√¨ se jedn√° o ESET Mobile Antivirus. Eset n√°m dal na v√Ĺb√¨r celkem dv√¨ verze. Pro Pocket PC (PDA) anebo Smartphone, jenŇĺ vlastn√≠m j√°. Z toho vypl√Ĺv√°, Ňĺe testovac√≠m telefonem byl HP iPAQ 514 s Windows Mobile 6 Standard. Verze programu ESET Mobile Antivirus na Pocket PC je vlastn√¨ jen p√łeprogramov√°na, aby se dal ESET Mobile Antivirus ovl√°dat pomoc√≠ dotykov√©ho pera. Ob√¨ verze podporuj√≠ jak Windows Mobile 5, tak i Windows Mobile 6. Op√¨t nez√°leŇĺ√≠ na verzi (Classic, Professional, Standard). Co se t√Ĺ√®e kompatibility s Windows Mobile 2003, to nev√≠m. Pokud n√¨kdo vlastn√≠, m√ĻŇĺe vyzkouŇ°et a d√°t mi v√¨d√¨t, zdali funguje.

Verze:

ESET Mobile Antivirus pro Pocket PC b√¨Ňĺ√≠c√≠ na Windows Mobile 5 a 6
Download - ZIP archiv obsahuje CAB a EXE soubory
(Verze v0.9.200805061446, Velikost: 367,167 byt√Ļ, MD5: 9480dd46a622ae37ae1d2b08f6f688e3)

ESET Mobile Antivirus pro Smartphone b√¨Ňĺ√≠c√≠ na Windows Mobile 5 a 6
Download - ZIP archiv obsahuje CAB a EXE soubory
(Verze v0.9.200805061446, Velikost: 368,278 byt√Ļ, MD5: 4793cf4e87c1b9acdfcc3bafb713740c)

Instala√®n√≠ soubory jsou ve form√°tech EXE a CAB. EXE vyuŇĺijete pokud instalujete ESET Mobile Antivirus p√łes PC a datov√Ĺ kabel. CAB je ur√®en pro uloŇĺen√≠ p√ł√≠mo do pam√¨ti telefonu nebo na pam√¨¬Ěovou kartu.

Ovl√°dac√≠ prost√łed√≠ je velice intuitivn√≠ a jednoduch√©. B√¨hem chvilky se okamŇĺit√¨ zorientujete. Dokonce mi p√łijde, Ňĺe bez dotykov√©ho displeje se ESET Mobile Antivirus ovl√°d√° daleko pohodln√¨ji. Sice jsem to nezkouŇ°el, ale p√łes √®ty√łsm√¨rn√© tla√®√≠tko se ovl√°d√° dokonale. ESET Mobile Antivirus nen√≠ kopie desktopov√©ho produktu Eset, je to nov√Ĺ produkt uzp√Ļsoben√Ĺ p√ł√≠mo na mobiln√≠ za√ł√≠zen√≠. ESET Mobile Antivirus nab√≠z√≠ st√°lou ochranu vaŇ°eho za√ł√≠zen√≠ a dat d√≠ky b√¨hu na pozad√≠ telefonu. Mobiln√≠ antivirus se spouŇ°t√≠ automaticky ihned po startu a kontroluje pam√¨¬Ě a vŇ°echny procesy, kter√© jsou spouŇ°t√¨ny. Kupodivu jsem nezaznamenal Ňĺ√°dn√Ĺ drastick√Ĺ propad v√Ĺkonu. ESET Mobile Antivirus disponuje tak√© pokro√®ilou heuristikou pro jeŇ°t√¨ lepŇ°√≠ detekci vir√Ļ. Eset uv√°d√≠ i n√≠zkou n√°ro√®nost na syst√©m, kterou mohu potvrdit. I na sv√©m HP iPAQ 514 s 200MHz TI OMAP procesorem nepoci¬Ěuji nijak drastick√Ĺ dopad na v√Ĺkon.

Hned na √ļvodn√≠ obrazovce si lze vybrat ze dvou poloŇĺek. Scan a Menu. Pod tla√®√≠tkem Scan se schov√°vaj√≠ dv√¨ dalŇ°√≠ podpoloŇĺky, a to Whole device (cel√© za√ł√≠zen√≠) nebo Folder (ur√®it√° sloŇĺka). ESET Mobile Antivirus testuje celou pam√¨¬Ě telefonu, v√®etn√¨ opera√®n√≠ pam√¨ti a tak√© pam√¨¬Ěov√Ĺch karet! D√°vejte pozor na CAB, RAR a dalŇ°√≠ archivy. Ty se skenuj√≠ velice dlouho. Pod poloŇĺkou Menu se schov√°v√°: About, Settings, On Access, Stop Scan, View Logs, Update, Exit. I kdyŇĺ asi jiŇĺ kaŇĺd√Ĺ v√≠, co ho v jak√© poloŇĺce √®ek√°, poj√Įme se na to beztak spole√®n√¨ pod√≠vat.

Settings

D√¨l√≠ se na General, Extensions a Misc. General je takov√© to z√°kladn√≠ nastaven√≠. Zde nastav√≠te zobrazov√°n√≠ varovn√©ho okna, co ud√¨lat s infikovan√Ĺmi soubory, log soubory, zapnout kontrolu pam√¨ti a vyŇ°Ň°√≠ heuristiku. V Extensions je situace p√łehledn√¨jŇ°√≠. Nastavujete pouze zaŇ°krt√°v√°n√≠m a to jak√© koncovky soubor√Ļ bude ESET Mobile Antivirus kontrolovat a jestli m√° b√Ĺt citliv√Ĺ nebo ne. Misc nab√≠z√≠ vŇ°e ohledn√¨ aktualizace antiviru ESET Mobile Antivirus. Frekvence aktualizace, server a zdali m√° b√Ĺti v√Ļbec aktualizace provedena.

On Access

Zobrazuje posledn√≠ proveden√Ĺ test ‚Äď po√®et skenovan√Ĺch, infikovan√Ĺch a smazan√Ĺch soubor√Ļ. Aktivovat lze dalŇ°√≠ uŇĺite√®n√© funkce: Povolit otestov√°n√≠ po startu, heuristika, spustit po startu, zobrazovat status skenov√°n√≠.

Ostatní

About - Neboli informace o programu, copyright, verzi a jeho stvo√łitel√≠ch. Nic v√≠c, nic m√≠√≤. Stop Scan ‚Äď Zastav√≠ skenov√°n√≠ telefonu, pokud m√°te n√¨jak√Ĺ spuŇ°t√¨n. View Logs ‚Äď Zobraz√≠ logy vŇ°ech doposud proveden√Ĺch test√Ļ na viry a dalŇ°√≠ sajrajt ve vaŇ°em telefonu. Update ‚Äď Pomoc√≠ tohoto tla√®√≠tka se pokus√≠te aktualizovat ESET Mobile Antivirus. Doporu√®uj√≠ p√łes Wi-Fi nebo po p√łipojen√≠ na PC datov√Ĺm kabelem. Jist√¨ by v√°s ESET Mobile Antivirus automaticky p√łihl√°sil na internet p√łes GPRS a platili byste pen√≠ze. Exit ‚Äď Net√łeba komentovat :-). Ukon√®√≠te program.

ESET Mobile Antivirus vytvo√ł√≠ p√¨knou zelenou ikonku s okem ve vaŇ°em START menu a tak√© vytvo√ł√≠ jenu malou ikonu naho√łe ve stavov√©m √ł√°dku, hned vedle ikony baterie. V√≠ce n√≠Ňĺe na obr√°zc√≠ch. T√≠mto bych cht√¨l vyzvat naŇ°e √®ten√°√łe, pokud vlastn√≠ smartphone nebo PDA s Windows Mobile 2003, 5 nebo 6, a¬Ě vyzkouŇ°√≠ a nap√≠Ň°√≠ t√łeba do diskuse pod √®l√°nkem, rychlost skenov√°n√≠, ovl√°d√°n√≠ pomoc√≠ stylusu na PDA nebo jin√©. J√° jsem objevil t√łeba jednu chybku (pokud to tedy je chyba). Pokud chci anitivirus b√¨Ňĺ√≠c√≠ na pozad√≠ vypnout, sekne se mi cel√Ĺ telefon a mus√≠m vyndat baterii.

ESET Mobile Antivirus ‚Äď Sp√°sa pro chytr√© telefony (recenze) ESET Mobile Antivirus ‚Äď Sp√°sa pro chytr√© telefony (recenze) ESET Mobile Antivirus ‚Äď Sp√°sa pro chytr√© telefony (recenze) ESET Mobile Antivirus ‚Äď Sp√°sa pro chytr√© telefony (recenze)

Upozorn√¨n√≠: Jedn√° se pouze o testovac√≠ (BETA) verzi ESET Mobile Antivirus pro ov√¨√łen√≠ kompatibility s r√Ļzn√Ĺmi typy telefon√Ļ a z√°jmu. Tento software m√ĻŇĺe b√Ĺt nestabiln√≠ nebo m√ĻŇĺe zap√ł√≠√®init v nejkrajn√¨jŇ°√≠m p√ł√≠pad√¨ i ztr√°tu dat. Spole√®nost Eset tedy d√Ļrazn√¨ doporu√®uje instalovat ESET Mobile Antivirus teprve aŇĺ na pln√¨ z√°lohovan√© za√ł√≠zen√≠

ZDE na odkazu se tak√© m√ĻŇĺete z√ļ√®astnit dole na str√°nce takov√© mal√© ankety pro zlepŇ°en√≠ produktu ESET Mobile Antivirus nebo √®ist√¨ jen pro jeho zhodnocen√≠, aby tv√Ļrci v√¨d√¨li, zdali se ESET Mobile Antivirus l√≠b√≠ √®i nikoli.

Vlastnosti ESET Mobile Antivirus v bodech:

 • Pokro√®il√° heuristika
 • On-demand / on-access skener
 • Activity log (statistick√© z√°znamy o dokon√®en√©m skenov√°n√≠)
 • Variabiln√≠ hloubkov√© skenov√°n√≠ *.CAB soubor√Ļ
 • Automatick√© aktualizace
 • Intuitivn√≠ uŇĺivatelsk√© rozhran√≠

Cena: ZDARMA (zatím jen BETA verze)

Závìr

Celkov√¨ shled√°v√°m ESET Mobile Antivirus jako poveden√Ĺ mobiln√≠ antivirov√Ĺ syst√©m s n√≠zk√Ĺmi n√°roky, zajiŇ°¬Ěuj√≠c√≠ bezpe√®nost vaŇ°eho chytr√©ho telefonu nebo PDA pracuj√≠c√≠ho na Windows Mobile 5 nebo 6 a zat√≠m je zdarma. Jedn√° se o BETA, tedy testovac√≠, verzi a moŇĺn√° bude ESET Mobile Antivirus jednou zpoplatn√¨n. Ale moŇĺn√° tak√© ne. Fin√°ln√≠ verze je pl√°nov√°na do n√¨kolika t√Ĺdn√Ļ. P√łestoŇĺe jsem nevyhledal ve sv√©m telefonu Ňĺ√°dn√© Ň°kodliv√© soubory, mysl√≠m si, Ňĺe je lepŇ°√≠ m√≠ti n√¨jakou ochranu v mobilu neŇĺ Ňĺ√°dnou. Nikdy √®lov√¨k nev√≠...

Klady a z√°pory

Klady

 • Pokro√®ila heuristika
 • Mal√° velikost
 • N√≠zk√° n√°ro√®nost na syst√©m
 • Rychl√© pohodln√© ovl√°d√°n√≠

Z√°pory

 • MenŇ°√≠ moŇĺnosti nastaven√≠
 • Zat√≠m jen BETA verze
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte antivirov√© syst√©my a jin√Ĺ software v√Ĺhodn√¨ na

© √ąestm√≠r Such√Ĺ
Datum: 18.06.2008 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 0 | Zobrazeno: 11173x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

$uch@rC - 19.06.2008
Norm√°ln√¨ v nastaven√≠ je na to zaŇ°ktr√°vac√≠ pol√≠√®ko. Te√Į jsem to zkouŇ°el a po kaŇĺd√©m restartu je pol√≠√®ko zaŇ°krtnut√© a skenuje mi to po startu opera√®n√≠ pam√¨¬Ě a spouŇ°t√¨n√© procesy. Je vid√¨t, Ňĺe ESET Mobile Antivirus je zat√≠m jen BETA verze. Doufejme, Ňĺe fin√°ln√≠ bude bez chyby. Jak jsem ale psal v √®l√°nku, skenov√°n√≠ nijak moc nezat√¨Ňĺuje procesor a skenov√°n√≠ je jen kr√°tk√©. Pokud ti to vad√≠, vypni si spouŇ°t√¨n√≠ p√ł√≠mo antiviru po startu

Cifko - 19.06.2008
By ma zaujimalo cim si vypol ten On access skener.

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ