VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > 2. dĂ­l seriálu Linux - Adresáøová struktura
Nepřihlášený návštěvník

2. díl seriálu Linux - Adresáøová struktura

Teï máme nainstalovaný Linux. Bohužel se v nìm vùbec neorientujeme a znalost adresáøové struktury je velmi dùležitá. Podívejme se na ní podrobnìji...

root neboli "/" je koøenový adresáø, tedy obdoba C:\ z Windows. Nacházejí se zde všechny ostatní složky-adresáøe.

/bin je adresáø, který se nachází v koøenové složce, jak napovídá zpìtné lomítko na zaèátku. Tento adresáø se jmenuje vlastnì podle Binary - Obsahuje nejpoužívanìjší programy a pøíkazy a uživatelské interprety pøíkazù.

/dev je vlastnì zkratka Device. Nalezneme tu speciální soubory a ovladaèe pro ovládání rùzných periferií (napø. diskety, CD nebo pevné disky).

/etc je adresáø plný ruzných pro nás zatím neužiteèných paskvilù. Mezi tìmi dùležitìjšími co bych jmenoval jsou rùzné konfiguraèní soubory a soubory "group" "passwd" nebo "shadow" o kterých si povíme pozdìji.

/home je adresáø pro uživatelská data. Jsou zde domovské adresáøe pro všechny uživatele.

/lib je adresáø pro knihovny, které využívá více programù. Jde o sdílené knihovny.

/mnt Do tohoto adresáøe pøipojujeme veškerá zaøízení, další svazky. V nìkterých distribucích je zastoupena jinými, ale o tom si povíme pozdìji.

/opt je adresáø pro data, která si pøejete aby byla pøístupná všem uživatelùm, data která budete dále instalovat.

/proc je adresáø který neslouží k úschovì uživatelských dat. Linux ho využívá pro poskytování informací o správì procesù. Nemusíte mu vìnovat žádnou pozornost.

/sbin obsahuje stejnì jako /bin mnoho programù pro Linux. Vìtšinou je ovšem smí používat pouze uživatel root (v dalším èlánku), protože slouží vìtšinou pro správu systému.

/tmp je adresáø pro doèasnì používané soubory. Vìtšinou se pøi startu obsah adresáøe smaže.

/usr obsahuje mnoho zajímavých programù "off-topic", tedy nikam jinak se nehodící. Napøíklad /usr/bin je obdoba /bin, ale obsahuje ménì èasto používané programy.

To by bylo pro dnešek vše. V pøíštím díle si ukážeme, jak fungují pøístupová práva a co znamená druhý význam slova root. Také se podíváme kde jsou uloženy informace o uživatelých informacích, heslech a skupinách.


© Petr Socha
Datum: 04.11.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 1 | Zobrazeno: 6325x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

michal - 04.11.2006
Lepsi (obsahlejsi) popis: http://cs.wikibooks.org/wiki/Adres%C3%A1%C5%99ov%C3%A1_struktura popr. kompletni seznam podle FHS standartu: http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html

najd - 01.11.2006
potlesk ano

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ