VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Kabeláž
Nepihlen nvtvnk

Kabeláž

Jak se zbavit nepøehledné zmìti kabelù

Vezmeme žiletku, øezák nebo prostì nìco ostøe špièatého. Od kraje si odpoèítáme 10 žil a øízneme. Takhle to udìláme 8 krát.

takto to vypadá normálnì

Takto vypadá bìžné PC. No, hrùza! Zamotané kabely.

Co s tím?

Po naøezání kabelu

Omotáme kabel izolaèní páskou

Omotáme kabel izolaèní páskou

Vezmeme stahovací páseèky a obvážeme kabel

Vezmeme stahovací páseèky a obvážeme kabel

Vezmeme izolaèní pásku a obmotáme kabely ze zdroje

Vezmeme izolaèní pásku a obmotáme kabely ze zdroje

Vezmeme izolaèní pásku a obmotáme doplòky pøipojené na zdroj (napø.: NEON)

Vezmeme izolaèní pásku a obmotáme doplòky pøipojené na zdroj (napø.: NEON)

Takto vypadá výsledek

Takto vypadá výsledek

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Adam Kafka
Datum: 24.02.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 9736x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Ad!ss - 31.01.2007
sis moc nepomoh smch furt sou zamotany....

Lexus - 26.02.2006
super

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ