VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Alienware Area-51 m5790 Special Edition
Nepihlen nvtvnk

Alienware Area-51 m5790 Special Edition

Divize spoleènosti Dell uvedla na trh nový notebook. Tento notebook využívá pøetaktovaný procesor Core 2 Duo, Blu-ray mechaniku a tiše tikající grafický èip z díly ATI X1900. Modely Alienware jsou známé pøedevším svojí výkonnostní tøídou, mezi hráèi jsou považovány za špièky.

Alienware Area-51 m5790 Special Edition - pøevzato z http://www.ixbt.com/short/images/creative_angleopen_big_1_.jpg

Area-51 m5790 Special Edition je výborným výrobkem, dalo by se øíci pøímo excelentním kusem železa. Využití 17" LCD display se mùže zdát neuváženým rozhodnutím, nebo notebook s takovýmto displayem není zrovna nejlehèí. Notebook nabízí královské rozlišení 1920 x 1200 obrazových bodù. Celá tato mašinka váží 3,6kg což nebrání vzít notebook do kufru automobilu, na kolo nebo si ho položit na kolena pøi jízdì autobusem. Otázkou nastává jak dlouho vydrží baterie udržet Alienware Area-51 m5790 v provozu. Této otázce se nevìnuje ani samotný výrobce. Vzhledem k tomu jak výkonný notebook to je tak výdrž nebude nijak dlouhá. Vezmìme si v potaz normální notebook s 15" displayem a srovnejte si v hlavì výkon a spotøebu obou notebookù. Já osobnì bych typoval když bych byl hodnì optimistický tak jednu hodinu. Základem pøetaktovaného procesoru je mikroèip rodiny Intel Core 2 Duo typovým oznaèením T7600G s originálním kmitoètem 2,33 GHz, ten inženýøi popohnali Alienware k 2,6 GHz. Procesor spolupracuje s chipsetem Intel 945PM, který podporuje maximálnì dva GB operaèní pamìti, 7.1 audio, až dva 400 GB pevné disky. Mezi další bižuterií nalezneme integrovanou WiFi síovku, nezbytný gigabitový Ethernet, zapomenout nesmíme ani na 17" monitor s královským rozlišením 1920 x 1200 obrazových bodù. Cena notebooku v nejvyšší výbavì s pøídavnou baterií a nabíjeèkou do automobilu sahá k 4578 dolarùm (témìø 100 000 korun). Do ceny laptopu se vešla i poukázka pro software Windows Vista. Na ten má zákazník nárok zdarma po 30. lednu, pokud si notebook objedná s pøedinstalovaným systémem Windows XP Media Center Edition nebo XP Professional. Samozøejmì je možné volit jiný operaèní systém. Nabídka se zkládá z Windows XP Home/Professional/MCE. Alienware jej zaène dodávat 31. ledna, den po vydání operaèního systému Windows Vista. Jen pokud si zvolíte Mobility Radeon X1900, poèkáte si týden navíc.

Alienware Area-51 m5790 Special Edition - pøevzato z http://www.laptoplogic.com/data/news/images/1954/alien2.jpg

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 07.02.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5301x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ