VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Notebook Toshiba A100-559
Nepihlen nvtvnk

Notebook Toshiba A100-559

Na první pohled velice jednoduchý design nedává notebooku luxus. Èerný kryt s kombinací støíbrného vnitøku pùsobí zajímavým kontrastem. Je nutno ale podotknout, že støíbrná barva není vždy tou nejlepší volbou, v pøípadì , že notebook hodlat aktivnì používat, tak se za èas nìjakému tomu škrábaneèku nevyhnete. Støíbrná není základní barva

Notebook Toshiba A100-559

plastu, tudíž po odøení støíbrné vrstvy prolne pùvodní šedá až èerná barva a škrábanec je hned 2 krát tak víc vidìt než na èerném notebooku. Co je u Toshiba A100-599 jiné? Co se vzhledu týèe, tak každopádnì Toshiba nièím závratnì nevyniká, zaoblené rohy, lesklý LCD display, mírná aerodynamika. Veškeré plasty do sebe pìknì zapadají, nic nikde nepøeènívá ani nikde nespatøí tovární nedokonalosti v podobnì nezabroušených plastù. Víko je stabilní a panty také, troufám si tvrdit, že tento notebook snese jak èasté otevírání i zavírání, tak i hrubé zacházení.

Co je srdcem v Toshiba A100-599

Jako srdce tluèe výkonný procesor Intel Core2Duo T7200 (2.0GHz, 4MB, 667 MHz FSB). Jedná se o procesor s jádrem generace Merom, vyrábìný 65nm technologií. Notebook Toshiba A100-599 je osazen 1GB DDR2 modulem pracujícím na frekvenci 533MHz.V této konfiguraci získala A100 pìkných 4657 bodu v testu PC Mark což jej dostává do vyšší tøídy. Dále je notebook vybaven 160GB S-ATA diskem s 8MB Cache, což je na notebook velice neobvyklé, rychlost otáèek je 5400rpm. A100 disponuje optickou mechanikou Super Multi DVD DL, vypalovaèka podporuje všechny standartizované formáty. Samozøejmostí je Wi-Fi pracující ve standardu a/b/g a samozøejmì také bluetoothem. Komunikace s mobilním telefonem pomocí bluetooth nebyl problém, obì zaøízení pracovali jak mají. Infraèervený port by jsme na tomto notebooku hledali tìžko. Ani síová karta mì nepotìšila, pøi zjištìní, že karta pracuje ve standartu 100/10MB/s jsem se trochu zarazil. To tento velice slušný notebook mírnì degraduje. Ihned vám ale zvedne náladu LCD display, který je opravdu tím nejlepším co mùže Toshiba A100-599 nabídnout. Nativní rozlišení 1280x800 není sice nejlepší, zato pozorovací úhly jsou více než dobré, barvy i z pomìrnì velkého úhlu jsou dobøe znatelné. O zlepšení kvality obrazu LCD se stará technologie HDtogo. Nejvíce mì však potìšila grafická karta nVidia7600 se samostatnou 256MB pamìtí, patøí dnes k vyšší tøídì. Díky nVidia7600 je možné na A100 hrát i ty nejnovìjší hry, což ocení pøedevším náruživý hráèi. Software pro grafickou kartu je doplnìn o vylepšení spouštìného videa nebo jeho kódování. Power Management karty umožòuje uspoøádat spotøebu notebooku natolik, že i pøi hraní her se nemusíte bát rychlého vybití.

Multimediálnì pøipraven

Na klávesnici jsou rozmístìné všemožné multimediální tlaèítka. Neuškodila by jim ovšem lepší uživatelská konfigurace. I pøesto jsou plnì dostaèující. Ladný a tichý stisk kláves potìší uživatele, kteøí mají rádi ticho. Toshiba A100-599 disponuje ještì jednou velice zajímavou funkcí. Tato funkce potìší uživatele, kteøí si bez svého notebooku nedokáží pøedstavit snídani a jiné jídelní potøeby. A100 je chránìna proti polití kávou, džusem a jinými tekutinami. Zbyteènì tuto funkci ale nezkoušejte, rozhodnì se nedoporuèuje se napøíklad s notebookem koupat, taková ochrana to rozhodnì není.

Výkon baterie

I pøesto, že notebook je velice výkonný, tak baterie není žádný chudák. Volba 4000mAh èlánku pracující na 10,8 V. To vystaèí pøi bìžném provozu na zhruba 2,45 hodiny. Rozmìry hmotností nijak ze své tøídy nevyboèuje. 15,4" úhlopøíèka displaye zajistí, že se notebook vejde do každé brašny. S hmotností byste mohli nìco namítat ale výkon baterie a výkonem notebooku je hmotnosti odpovídající je to celých 2,72kg. Souèástí Satelite A100-599 je i operaèní systém Windows Vista, které plnì využijí možnosti notebooku.

Notebook Toshiba A100-559

Závìr

No co dodat na závìr, snad jen pár vìt. Notebook Toshiba A100-559 vzhledovì patøí do støední tøídy, nièím výjmeèným co se vzhledu týèe nevyniká. Støíbrná barva se lehce odøe a pøípadné odìrky jsou zøetelnì viditelné. Konfigurace tohoto produktu je v pomìru jeho cenì pomìrnì dost slusná. Použitá grafická karta pøedurèuje notebook na hraní her, naopak použitý procesor lze použit i pøi výpoèetním výkonu. Osazení procesorem Core 2 Duo je podle mne ta správná volba. Nízká spotøeba a pøesto vysoký výkon. Toshiba A100-559 hned zas tak nezestárne. Celková konfigurace je více než dobrá.

Plusy a mínusy

 • + dobrá výdrž baterie
 • + odolnost vùèi polití
 • + Dva roky záruka a to i pro podnikatele
 • - malé rozlišení LCD
 • - mírnì vyšší cena

Konfigurace produktu

 • Procesor: Intel Core 2 Duo T7200 2.0GHz; sbìrnice FSB 667MHz; mezipamì cache L2 4MB
 • Operaèní pamì: 1024MB, max. rozšiøitelnost 4096MB, technologie DDR2 RAM (533MHz)
 • Pevný disk: 160GB
 • Optická jednotka: DVD Super Multi Double Layer
 • Displej: 15.4" Toshiba TruBrite WXGA TFT, rozlišení 1280 x 800 bodù
 • Grafika: nVIDIA GeForce Go 7600 256MB
 • Audio: 16bitové stereo, vestavìné stereo reproduktory; systém Toshiba Bass Enhanced Sound s technologií SRS TruSurround XT System a SRS WOW
 • Rozhraní: 1x 5v1 Bridge Media slot (podporuje SD, MS, MS Pro, MMC, xD-Picture), 4x USB 2.0, 1x sluchátka (stereo), 1x externí mikrofon, 1x i.LINK (IEEE 1394), 1x TV-out (S-Video), 1x RJ-45, 1x RJ-11, 1x externí monitor, 1x vstup stejnosmìrného napìtí, 1x slot PC Card pro jednu kartu typu II
 • Modem: V.90 (pøipraven na protokol V.92)
 • Ethernet LAN: 10/100 Base-TX
 • Bezdrátová sí: Wi-Fi 802.11a/b/g, bezdrátová technologie Bluetooth
 • Polohovací zaøízení: TouchPad
 • Baterie: lithium-ion, vydrží až 2 hodiny (dle Mobile Mark)
 • Operaèní systém: MS Windows Vista Home Premium
 • Rozmìry: 360 x 267 x 29.8/36.8 mm
 • Hmotnost: 2.72 kg
 • Cena: 38 000,- s DPH
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Antonín Šebík
Datum: 03.04.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 5978x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ