VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Toshiba Qosmio Q30 - Notebook za 95 tisíc?
Nepihlen nvtvnk

Toshiba Qosmio Q30 - Notebook za 95 tisíc?

Kdyby jste vidìli tento notebook poprvé, poslali by jste ho do šrotu. Na druhý pohled a po pøeètení technických specifikací za vám zatají dech. Tento nový model od znaèky Toshiba je mnohem výkonìjšší než vìtšina normálních stolních poèítaèù. Má rozmìry 406x285x45,5; procesor Intel Core Duo T2600 2,17GHz; 200GB Harddisk (100+100); mechaniku, podporující HD-DVD; 17" displey; nVidia GeFirce Go 7600; 1GB RAM a operaèní systém MS Windows XP Media Center Edition. Už kvùli tìmto parametrùm je nazýván jako Domácí kino na cesty. Na tom se ovšem také projeví jeho váha...

TV Tuner a HD-DVD, display = mobilní televize
V tomto notebooku je zabudovaný TV Tuner a mechanika podporující tento formát. Jejich perfektní zobrazení umožòuje megadisplay 17", 1920x1080 pixelù. Ladìní i pøehrávání obstarává Media Center, který je obsažen. Reproduktory prý hrají opravdu výbornì (Harman Kardon). K notebooku dostanete také dálkové ovládání, který ovšem nemá zabudovaný senzor v notebooku, senzor se musí pøipojit dlouhým kabelem, který bude spíše pøekážet.

Hodnocení, plusy a mínusy
Tento notebook není pro normální lidi, èemuž napovídá už titulek. Málokdo si mùže dovolit notebook za 95 000 Korun. Navíc jeho váha také není pøívìtivá. Tipuji, že právì uvedená cena vás donutila èíst tento pøíspìvek. Jinak jde o pekelný stroj -normální uživatel, laik v nìm však uvidí nepraktický, velký a drahý šrot. Rozhodnì si však zaslouží pozornost, už kvùli HD-DVD mechanice, díky které vám budou pøipadat normální DVD jako sto-let stará videokazeta.

Notebook Toshiba Qosmio Q30

+ Velký, kvalitní display
+ RAM, Procesor a vùbec veškerá výbava
+ HD=DVD
- Váha pøístroje
- Cena

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Petr Socha
Datum: 29.10.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 4149x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Nahlsit chybu | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ