VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Mobiln√≠ telefon Bliss 88B
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Mobilní telefon Bliss 88B

Ub√¨hlo n√¨kolik m√¨s√≠c√Ļ od zve√łejn√¨n√≠ prvn√≠ho √®l√°nku na naŇ°em serveru o DualSim telefonu, tedy o telefonu, kter√Ĺ dok√°Ňĺe zvl√°dnout v re√°lnem √®ase dv√¨ SIM od r√Ļzn√Ĺch nebo stejn√©ho oper√°tora. Ob√¨ karty jsou tedy v pohotovosti a p√łipraveny pro p√ł√≠jem hovoru nebo jeho uskute√®n√¨n√≠. Je to vynikaj√≠c√≠ volba pro lidi, kte√ł√≠ cht√¨j√≠ m√≠t o jedno b√ł√≠m√¨ m√©n√¨ a necht√¨j√≠ nosit dva telefony a dvoj√≠ p√ł√≠sluŇ°enstv√≠.

Dnes se pod√≠v√°me na telefon, kter√Ĺ poskytla firma Bliss Electronics s.r.o. pro naŇ°e mal√© testov√°n√≠. Telefon je s√°m o sob√¨ zaj√≠mav√Ĺ svou histori√≠ vzniku.

Telefon jako takov√Ĺ byl navrŇĺen touto spole√®nost√≠ a byl vyr√°b√¨n v √ą√≠n√¨ na objedn√°vku podle p√Ļvodn√≠ch pl√°n√Ļ. Pozd√¨ji jej spole√®nost odprodala fabrice v √ą√≠n√¨, aby z√≠skala prost√łedky pro dalŇ°√≠ v√Ĺvoj hardware a software. Dnes se pod√≠v√°me, co vzniklo z p√Ļvodn√≠ho modelu telefonu Bliss 88B.

Pod√≠v√°me se na z√°kladn√≠ rozd√≠ly a to zejm√©na u rozm√¨r√Ļ telefonu.:

Mobilní telefon Bliss 88B - originál Mobilní telefon Bliss 88B - kopie

Vlevo origin√°l a vpravo kopie telefonu.

P√Ļvodn√≠ telefon Bliss 88B

  • Rozm√¨ry: 96 x 48,5 x 17 mm
  • Po√®et kontakt√Ļ: 1 000
  • Kl√°vesnice: velice dobr√© rozloŇĺen√≠ u horn√≠ √łady kl√°ves, kl√°vesnice na celou v√ĹŇ°ku vysunut√©ho d√≠lu
  • Barva: z√°kladem je √®ern√° barva a zlat√© or√°mov√°n√≠
  • Konektor: mini USB

Nov√° verze Bliss 88B

  • Rozm√¨ry: 92 x 47 x 18 mm
  • Po√®et kontakt√Ļ: 800
  • Kl√°vesnice: menŇ°√≠ kl√°vesy neŇĺ u p√Ļvodn√≠ho modelu, ovl√°d√°n√≠ vŇ°ak nevad√≠, nen√≠ na celou v√ĹŇ°ku vysunut√©ho d√≠lu
  • Barva: z√°kladem je √®ern√° barva a zlat√© or√°mov√°n√≠ nebo kompletn√¨ √®erven√° barva telefonu s jemnou perlet√≠

Co na ‚Äěkopii‚Äú p√łibylo?

- Dioda pro svícení
- Jack konektor pro sluch√°tka

Co naopak ubylo?

Konektor telefonu jiŇĺ nen√≠ mini USB jako u origin√°ln√≠ho modelu, coŇĺ je celkem Ň°koda.

Doporu√®ujeme d√Ļkladn√¨ prostudovat fotografie, zejm√©na rozd√≠l v kl√°vesnici, kter√° jasn√¨ d√°v√° najevo co je kopie a co je origin√°l. Jak jsme p√°trali po internetu a sledovali prodej t√¨chto telefon√Ļ na n√¨kolika internetov√Ĺch obchodech, tak dovozci telefon√Ļ jednoduŇ°e zve√łej√≤uj√≠ p√łed√¨lan√© fotografie origin√°lu, kter√° neodpov√≠d√° realit√¨ a prod√°van√©mu telefonu. Stejn√¨ tak p√łevzali i rozm√¨ry a specifikace p√Ļvodn√≠ho telefonu, kter√© jsou jin√© neŇĺ u telefonu kter√Ĺ prod√°vaj√≠. V sou√®asn√© dob√¨ i firma Bliss Electronics s.r.o. prod√°v√° pouze kopii tohoto modelu a origin√°ln√≠ model jiŇĺ nen√≠ dostupn√Ĺ.

Software

P√Ļvodn√≠ model:

Software obsahoval vŇ°echny b√¨Ňĺn√© funkce telefonu. Nav√≠c obsluhu dvou SIM karet stejn√©ho nebo rozd√≠ln√Ĺch oper√°tor√Ļ. Obsahoval pouŇĺiteln√© melodie pro nastaven√≠ hovor√Ļ nebo MMS. Nav√≠c funkce HID slouŇĺ√≠c√≠ jako d√°lkov√© ovl√°d√°n√≠ myŇ°i na PC.

Kopie p√Ļvodn√≠ho modelu:

Pon√¨kud horŇ°√≠ v√Ĺb√¨r melodi√≠ pro telefon, funkce HID nen√≠ v telefonu obsaŇĺena. Ve verzi telefonu od Bliss Electronics s.r.o. je tato sluŇĺba dopln√¨na a cel√Ĺ firmware od v√Ĺrobce je p√łepracov√°n a je tedy v√≠ce pouŇĺiteln√Ĺ.

Pokud to tedy se√®teme, nov√© verzi krom horŇ°√≠ch melodi√≠ a menŇ°√≠ v√ĹdrŇĺi na baterii nelze nic vytknout. Kvalita povrchov√©ho zpracov√°n√≠ z√Ļstala nezm√¨n√¨na, jemn√© potaŇĺen√≠ l√°tkou p√łipom√≠naj√≠c√≠ gumu z√Ļstalo, √®√≠mŇĺ se telefon velice dob√łe drŇĺ√≠ v ruce a materi√°l je p√ł√≠jemn√Ĺ na dotek.

Celkov√Ĺ dojem:

Na v√Ĺbornou. Telefon postaven jenom na z√°klad√¨ pl√°n√Ļ Bliss Electronics s.r.o. a ‚ÄěvylepŇ°en‚Äú v √ą√≠nsk√© tov√°rn√¨, p√łesto si vŇ°ak zachov√°v√° velkou √®√°st kvality, ke kter√© byl p√Ļvodn√¨ navrŇĺen a s upraven√Ĺm firmware, tentokr√°t jiŇĺ jenom od dovozce, m√ĻŇĺeme n√°kup tohoto telefonu za skv√¨lou cenu 2.990 K√® s DPH v√łele doporu√®it.

Servis a z√°zem√≠ pro tento druh telefon√Ļ je tak√© na velice dobr√© √ļrovni. Jak jsme se dov√¨d√¨li, firma d√¨l√° servis jak pro individu√°ln√≠ mal√© dovozce, tak i pro okoln√≠ st√°ty. Vykon√°v√° jak opravy telefon√Ļ na dv√¨ SIM, tak i p√łeklady t√¨chto telefon√Ļ. Jak jsme na internetu zjistili, jedn√° se pravd√¨podobn√¨ o jedin√Ĺ dostupn√Ĺ servis pro mobiln√≠ telefony tohoto druhu.


© J√°chym TouŇ°ek
Datum: 23.08.2009 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 0 | Zobrazeno: 13230x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ