VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Sony Ericsson Z530i
Nepihlen nvtvnk

Sony Ericsson Z530i


Sony Ericsson Z530i

Sony Ericsson Z530i je véèko s bohatou výbavou. Tìšit se mùžete na MP3 pøehrávaè, kalendáø, Bluetooth, dokonce podporu pamìových karet. Jestliže pøehráváte hudbu, na displeji vidíte název skladby. Nízká cena a vzhled láká po koupi tohoto véèka. Véèko se dá poøídit ve tøech barevných variantách. Pøi koupi nedostanete sluchátka, ale ta se dají dokoupit. Jestliže máte k našemu véèku koupenou pamìovou kartu a sluchátka, mùže mobil nahradit MP3 pøehrávaè.

Anténa je øešená ve tvaru ucha. Toto øešení lze vidìt u mnoha modelù Sony Ericsson. Zezadu je umístìn hlasitý reproduktor a slot na pamìové karty nového formátu M2 "Memory Stick Micro". Nad displejem je umístìn obyèejný VGA fotoaparát doplnìný o malé zrcátko pro tvorbu autoportrétù. Fotky z tohoto véèka jsou bohužel velmi nekvalitní. Na pravé stranì naleznete infraport. Mobil nabízí klávesnici, která má tlaèítka ve tvaru šupin. Mobil nabízí pouze UBC "Ultra Bright Color" displej s podporou 65 000 barev. Rozlišení 128×168px je už dnes málo. Ovládání je jako u všech Sony Ericssonù stejné. Do telefonního seznamu lze uložit až tisíc kontaktù. Mobil dokáže vyzvánìt polyfonními melodiemi i MP3 soubory. Základní pamì je 28MB, ale mùže se zvìtšit pamìovými kartami. Mobil lze pøipojit k PC pomocí infraportu, Bluetooth a nebo USB kabelem. Mobil má v sobì zabudovaný internetový prohlížeè.

Technické parametry mobilního telefonu Sony Ericsson Z530i

 • Displej
 • Poèet barev: 65 536 barev
 • Rozlišení: 128 x 160 bodù
 • Sítì: GSM 900, 1800, 1900
 • Fotoaparát
 • Rozlišení: VGA (640 x 480 pixelù)
 • Digitální zoom: 4x
 • Možnost natáèet video
 • Pamì
 • Integrovaná pamì: 28 MB
 • Slot na externí karty Memory Stick Micro
 • Zprávy
 • Typ: SMS,EMS, MMS, E-mail
 • Podpora T9
 • Komunikace zaøízení
 • BlueTooth
 • Infraport
 • Pohotovostní doba baterie: 400 hodin
 • Rozmìry: 90 x 47 x 24 mm
 • Hmotnost: 93 g
 • Další funkce
 • Editor melodií
 • Hudební skladby (MP3/AAC)
 • Technologie Java
 • Media Player
 • Polyfonní melodie
 • Vestavìné hry
 • Trojrozmìrné hry
 • Kalendáø
 • Kontakty
 • Správce souborù
 • Budík
 • Kalkulaèka
 • Konferenèní hovory
 • Stopky
 • Úkoly
 • Èasovaè
 • Poznámky
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jan Táborský
Datum: 04.06.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 8271x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ