VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Mobily, jenĹľ dorazĂ­ na trh do konce roku - Nokia a LG
Nepřihlášený návštěvník

Mobily, jenĹľ dorazĂ­ na trh do konce roku - Nokia a LG

Pøipravil jsem si pro vás pøehled mobilù jenž by mìly pøijít na trh do konce tohoto roku. Do pøehledu jsem zahrnul znaèky mobilù Nokia, Sony Ericsson, Benq-Siemens, Samsung a Motorola. Bohužel jsem musel rozdìlit èlánek na tøi menší èlánky. Do prvního èlánku jsem zahrnul mobilní telefony Nokia a LG. V druhém èlánku najdete mobily od Sony Ericssonu a od Motoroly. A v posledním èlánku najdete mobily od Benq-Siemens a také od Samsung. Mùžete se doèíst nìco ve zkratce o mobilním telefonu, dozvìdìt se kdy by se mìl pravdìpodobnì objevit na trhu a jaká je jeho odhadovaná cena.

NOKIA

NOKIA 1112

 • Spoleènost Nokia stále myslĂ­ na ty, co nevyĹľadujĂ­ od mobilu nic extra. Pro ty vyvinula mobilnĂ­ telefon Nokia 1112, kterĂ˝ má èernobĂ­lĂ˝ displej, pamì na 200 jmen a 60 zpráv a ve vĂ˝bavì má mluvĂ­cĂ­ hodiny.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 1 600,-

http://hyperinzerce.cz/katalog/mob/nokia-1112.jpg

NOKIA 2310

 • Nokia 2310 má opìt jen to nejnutnìjší, ale má uĹľ barevnĂ˝ displej. Mobil má základnĂ­ vĂ˝bavu a navĂ­c rádio.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 2 300,-

http://pics.rbc.ru/img/cnews/2006/03/31/Nokia2310.jpg

NOKIA 2610

 • Nokia 2610 má uĹľ trochu bohatší vĂ˝bavu. Patøí do nĂ­ MP3 vyzvánìnĂ­, diktafon, WAP, MMS, GPRS tøídy 6 a dále jednoduchĂ˝ organizĂ©r.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 2 700,-

http://www.mobilnegyed.hu/newskepek/nokia2610.jpg

NOKIA 6070

 • Nokia 6070 má nenápadnĂ˝ design. NabĂ­zĂ­ platformu Series 40, FM rádio a VGA fotoaparát.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 5 000,-

http://nokia-insider.com/media/1/Nokia6070.jpg

NOKIA 6125

 • Nokia 6125 je véèko s nenápadnĂ˝m vzhledem. Véèko bude spadat dĂ­ky vĂ˝bavì a cenì do støednĂ­ kategorie mobilnĂ­ch telefonĂą. Nokia 6125 má megapixelovĂ˝ fotoaparát.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 8 000,-

http://www.geeksquare.info/media/nokia6125.jpg

NOKIA 6136

 • Další véèko od spoleènosti Nokia, ale tentokrát pod názvem 6136. Nokia 6136 je nástupcem mobilu Nokia 6131 akorát má ve vĂ˝bavì navĂ­c technologii UMA. Ta umožòuje volat zdarma pøes Wi-Fi, ale za pøedpokladu podpory od operátora.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 12 000,-

http://static.esato.com/gfx/phones/nokia6136.jpg

NOKIA 6233

 • Nokia 6233 je oficiálnĂ­m nástupcem mobilu Nokia 6230i. Nokia 6233 má rám s nerezovĂ© oceli. Do vĂ˝bavy byla zahrnuta podpora UTMS, stereofonnĂ­ reproduktory a Series 40 tøetĂ­ generace.
 • UvedenĂ­ na trh: 2. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 12 000,-

http://www.esato.com/gfx/news/img/nokia6233.jpg

NOKIA 5500 SPORT

 • Jak jiĹľ název napovĂ­dá Nokia 5500 SPORT je pøedevším urèená pro lidi co èasto sportujĂ­. MobilnĂ­ telefon je tĂ©mìø neznièitelnĂ˝, protoĹľe tìlo je z oceli a ani nechybĂ­ plastovĂ© tìsnìnĂ­. Nokia 5500 SPORT má operaènĂ­ systĂ©m Symbia.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 10 000,-

http://www.techdigest.tv/images/nokia5500.jpg

NOKIA E50

 • Nokia E50 je urèená pøedevším pro práci. TeĂŻ si asi myslĂ­te, Ĺľe to je nìjaká cihla, ale jste na omylu. Nokia E50 pøipomĂ­ná svĂ˝m podlouhlĂ˝m tvarem 6310i. Nokia E50 je vlastnì neoficiálnĂ­m nástupcem 6310i.
 • UvedenĂ­ na trh: èerven 2006
 • Odhadovaná cena: 12 000,-

http://news.smarthouse.com.au/images/shared/20060719021359d402b_200x160.jpg

NOKIA N72

 • Nokia N72 je nástupcem N70, ale teĂŻ všichni èekáte Ĺľe Nokia N72 má bohatší vĂ˝bavu neĹľ Nokia N70. Jste na omylu. Nokia N72 nepodporuje UMTS a chybĂ­ jĂ­ èelnĂ­ kamera.
 • UvedenĂ­ na trh: èervenec 2006
 • Odhadovaná cena: 13 000,-

http://galerie.nokiamania.cz/galerie/uzivatel/05_n72_black_lowres.jpg

NOKIA N73

 • Nokia N73 je narozdĂ­l od Nokia N72 vylepšená Nokia N70. Nokia N73 má odstranit nedostatky Nokia N70. Nokia N73 má vylepšenĂ© parametry: velikost, fotoaparát a rozlišenĂ­ displeje.
 • UvedenĂ­ na trh: èervenec 2006
 • Odhadovaná cena: 15 000,-

http://www.mobiletracker.net/archives/images/nokia-n73-front-2.jpg

NOKIA N93

 • Nokia N90 vyvolala nadšenĂ­, ale Nokia N93 jde ještì dál. JejĂ­ váha je 180 gramĂą, ale do Nokia N93 se vešlo vše na co si jen vzpomenete. Nejvìtší perlièkou je 3,15 megapixelovĂ˝ fotoaparát s trojnásobnĂ˝m optickĂ˝m zoomem.
 • UvedenĂ­ na trh: èervenec 2006
 • Odhadovaná cena: 20 000,-

http://www.mobileblog.it/uploads/NokiaN93video.jpg

NOKIA 6151

 • Nokia 6151 má slušnou mobilnĂ­ vĂ˝bavu. Nokia 6151 se dá srovnat s cenovì i vĂ˝konnostnì stejnĂ˝m Sony Ericsson K600i.
 • UvedenĂ­ na trh: 4. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 8 000,-

http://www.mobileblog.it/uploads/Nokia6151.jpg

LG

LG KG800 "CHOCOLATE"

 • Stále jde o stejnĂ˝ mobilnĂ­ telefon LG KG800 "CHOCOLATE", ale mìl by pøijĂ­t v jinĂ˝ch barvách ne jen v èernĂ©. Napøíklad v bĂ­lĂ©, rùžovĂ© a nebo kávovì hnìdĂ©.
 • UvedenĂ­ na trh: 3. ètvrtletĂ­ 2006
 • Odhadovaná cena: 10 700,-

http://regmedia.co.uk/2006/03/21/lg_lg5900_1.jpg


© Jan TáborskĂ˝
Datum: 03.09.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 1 | Zobrazeno: 8411x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

A2C - 03.09.2006
Zaujímavé vidím že si ešte poèkám na tieto telefóny :-) :) ano

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ