VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Samsung S8300 UltraTouch
Nepřihlášený návštěvník

Samsung S8300 UltraTouch

Nový multifunkèní mobilní telefon S8300 UltraTouch od firmy Samsung je velice stylový. Tento mobilní telefon navazuje na úspìchy svého pøedchùdce Samsung U900 Soul. Samsung S8300 UltraTouch využívá dotykový OLED display o velikosti 2,8 palcù. Display má rozlišení 240 * 400 pixelù. Jas a kontrast display nemusíte ruènì regulovat, mobil obsahuje svìtelné èidlo, které podle intenzity svìtla dokáže regulovat jas a kontrast. Speciální úprava OLED obrazovky zabraòuje škrábancùm a otiskùm prstù.

Samsung S8300 UltraTouch

Samsung S8300 UltraTouch má k dispozici 8 megapixelový fotoaparát, u kterého nechybí dùležité funkce jako LED blesk, autofocus, zoom, makro, detekce tváøe a úsmìvu a geotagging. Samsung S8300 UltraTouch dokáže také poøizovat videa a to v rozlišení 720 * 480 pixelù s rychlostí 30 snímkù za sekundu. Stabilizátor obrazu je samozøejmostí. Na pøední stranì mobilu je VGA kamera, která slouží pro video rozhovoru. Bohužel ne všichni operátoøi jsou schopni ve své síti videorozhovory pøenášet.

Ovládání modelu Samsung S8300 UltraTouch

Ovládání je postavené na prostøední TouchWiz. Toto prostøedí umožòuje mít po levé stranì telefonu plnì personalizovanou nabídku sestavenou pomocí widgetù. Oproti pøedchozímu modelu Samsung S8300 UltraTouch disponuje klasickou deseti-tlaèítkovou klávesnicí. Klávesnice je vysouvací. Co lze tomuto modelu vytknout je absence 3,5 mm konektoru, který se používá pro pøipojení klasických sluchátek. Dále lze vytknout, že mobil nemá k dispozici Wi-fi. Nicménì k dispozici je bluetooth a USB.

V multimediích si Samsung S8300 UltraTouch vede výteènì. Mobilni telefon disponuje pøehrávaèem, který pøehrává MP3, AAC, AAC+, WMA. Pro pøehrávání videí je pøipravený video pøehrávaè, která pøehraje snad vše. Pro prohlížení internetu je pøipravený internetový prohlížeè NetFront, pokud vám nebude vyhovovat, staèí ho nahradit Operou pro mobilní telefony.

Závìrem bych øekl, že se jedná o zajímavý desénový telefon, který nabídne mnoho funkcí. Pøedevším v multimédiích si vede výbornì, a proto bych ho doporuèil pøedevším lidem, kteøí pøehrávají videa nebo èasto poslouchají muziku. Cena je témìø 11 000Kè, což je celkem odpovídající.

ShrnutĂ­ parametrĂą

Display: dotykový OLED display s rozlišením 240 * 400px
Pamì: vnitøní pamì 80MB + možnost pamìových karet MicroSD a MicroSDHC
Fotoaparát: rozlišení 8 megapixelù, LED blesk
Multimedia: Java 2.0, hudební pøehrávaè, internetový prohlížeè, pøehrávaè videa
Technologie: bluetooth a USB
Rozmìry: 110 * 52 * 12,7 mm
Hmotnost: 118 g

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 02.05.2009 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 9703x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ