VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Recenze
Nepihlen nvtvnk

Recenze - Monitory

Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor Acer H233H - Levný 23 palcový Full HD monitor | 08.06.2009 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 8219x
Pøedstavím vám krátce svùj nový monitor - stal se jím model Acer H233H, jenž jsem si objednal, neb mým rodièùm již nevyhovoval poèítaè s gigantickým 19" CRT monitorem Medion, který zabíral veškeré místo na stole. Já mìl starší 17" LCD Medion. Tak jsem byl "donucen" si objednat nový. Stará 17-tka mi vyhovovala...
Monitor plný luxusu LG M2094D-PZ s TV tunerem Monitor plný luxusu LG M2094D-PZ s TV tunerem | 07.04.2009 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6974x
Ikony na ploše se množí, množí, až jednou pøijde èas, že vám obrazovka s rozlišením 1280*1024 nestaèí, a tak se rozhodnete koupit vìtší.
Recenze LCD Eurocase 2002 - 20“ pro nemajetné Recenze LCD Eurocase 2002 - 20“ pro nemajetné | 15.03.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6417x
Není èlovìka, co by neznal znaèku Eurocase, vyrábìjící pøedevším skøínì se zdroji, ale v poslední dobì také IMONy a monitory. Existují 19“, 20,1 a 22 LCD monitory. Dnes jsem dostal na recenzi LCD monitor Eurocase 20“. Tak se na nìj pojïme spoleènì podívat.
Asus PM17TA  - skvìlý monitor za skvìlou cenu  Asus PM17TA - skvìlý monitor za skvìlou cenu | 19.12.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 4848x
Pokud sháníte kvalitní monitor ale nemáte penìz nazbyt, právì Asus PM17TA by mohl být dobrou volbou.
LCD ASUS MM19SE LCD ASUS MM19SE | 15.09.2006 | Autor: Marek Szûcs | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 5869x
Prvý 19 palcovy LCD mainstream monitor od ASUS-u ktorý má parametre vyššej triedy jeho hlavné prednosti sú Kontrast, 700/1 Jas 400cd,Odozva 8ms, TCO´03 a toto ho radí ako najlepšiu vo¾bu vášho zastaralého CRT alebo LCD monitora, tak sa na òho pozrime z blízka.
LCD pro nároèné - Samsung SyncMaster 215TW LCD pro nároèné - Samsung SyncMaster 215TW | 09.07.2006 | Autor: Roman Cibulka | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 7186x
Po nedávném pøesunu 20“ LCD do mainstreamu, zaèínají pøilétat i první vlaštovky v podobì “levných“ panelù s úctyhodnou úhlopøíèkou 21“. Samsung SyncMaster 215TW je právì jednou z nich. 21“ úhlopøíèka viditelné plochy pøedstavuje 54 cm, což dává monitoru pøedpoklady k...
Plazmový LCD televizor VIERA od Panasonic Plazmový LCD televizor VIERA od Panasonic | 03.06.2006 | Autor: Jan Táborský | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 10293x
Spoleènost Panasonic pøedstavila novou øadu plazmových LCD televizí Viera. Ta pøedèí vaše oèekávání. LCD televize Viera mají vynikajícím designem a rovnìž jsou ...

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ