VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > ATI Radeon X1950PRO
Nepřihlášený návštěvník

ATI Radeon X1950PRO

Grafická karta ATI Radeon X1950PRO vyrobena firmou ATI Sapphire, uspokojí snad všechny uživatele. Je urèena nejen náruživým hráèùm, ale všem, kteøí chtìjí dobrý pomìr cena výkon. Tato karta je jedna z nejprodávanìjších karet na trhu (dle firmy Alza.cz). Karta patøí do støednì výkonných karet. Potìšující je cena, jenž v poslední dobì velice klesla na 5 300 Kè. Celá karta je øízena grafickým procesorem ATI Radeon X1950PRO. Vybavení pamìmi DDR3 je samozøejmostí. Pamìti jsou o velikosti 256MB s 256-bitovou sbìrnicí. Podporované rozhraní PCIe-16x zaøazuje kartu do moderních. Díky tomuto rozhraní dosáhnete výborného výkonu v poèítaèových hrách vytvoøených pomocí technologie Microsoft DirectX 9.0 nebo OpenGL 2.0. Vzhledem k tomu, že karta není žádný troškaø, tak si mùžete dopøát pøipojení dvou LCD panelù pomocí DVI konektoru. ATI Radeon X1950PRO využívá funkci CrossFire. Tato technologie umožòuje na nových základních deskách, jenž mají dva PCIe-16x sloty, zapojit dvì grafické karty, soubìžnì jdoucí najednou. Výsledný obraz na monitoru je rozdìlen èi zpracován podle použitého režimu (SFR, AFR, Super-Tiling, Super AA) na èásti a rozdìlen mezi karty. Pomìr jednotlivých stran se mìní nebo je rovnomìrnì rozložen v závislosti na pracovním vytížení jednotlivých karet a použitém režimu. Lze takto získat vyšší kvalitu obrazu nebo až dvakrát vìtší výkon.U této grafické karty je tato funkce ještì o nìco vylepšena a to o interní propojkou, která až dosuï byla výhradou karet od firmy nVidia. Celé chlazení ATI Radeon X1950PRO je dokonale promyšlené, zabírá pouze jeden slot a je velice úèinné, už žádné zbyteènì zabrané sloty.

ATI Radeon X1950PRO - pøevzato z http://www.8080.net/pics/200612/12221144022.jpg

Jen jedna drobná výtka pøi startu PC je prùvan zbyteènì silný, a tak to vypadá, jak když startuje letadlo. Karta se nespokojí jen s napájením z PCIe-16x slotu, vyžaduje pøipojení externího napájení pomocí kabelu dodávaného v balení. Proto je vhodné mít v poèítaèi kvalitní napájecí zdroj s výkonem alespoò 350 W. Karta je také vybavena video vstupem umožòujícím nahrávat analogový signál napøíklad z kamery nebo videopøehrávaèe a pøevést ho na digitální signál, který mùžete dále zpracovat na poèítaèi.

Tato grafická karta dosáhla v 3D Mark 05 výborných 10342 a v 3D Mark 06 4856. Je nutné ale upozornit, že poèet bodù v 3D Marku je silnì realtivní a slouží k pouze pøibližné orientaci, rozhodnì si podle poètu bodl nevybírejte grafickou kartu. Postupy, kterými je výkon mìøen není vždy optimální v 3D Mark 05 nastává situace, že ATI Radeon X1950PRO poráží velmi dobrou nVidii 7900GTO s 512MB pamìtí.

ShrnutĂ­ parametrĂą

Grafický èip:
 • Radeon X1950PRO (RV 570)
 • 80 nm technologie
 • Pixel shaders: 36
Pamì:
 • 256 MB DDR3
 • 256-bitová sbìrnice
TaktovacĂ­ frekvence:
 • Jádro: 575 MHz
 • Pamì: 1380 MHz
 • RAMDAC: 400 MHz
RozhranĂ­:
 • PCI Express x16
Vstupy:
 • Video in
Výstupy:
 • 2 x DVI-I (podpora HDCP)
 • Video out
Maximální rozlišení:
 • 2048 x 1536 / 85 Hz
Podporované standardy a technologie:
 • Microsoft DirectX 9.0
 • OpenGL 2.0
 • Shader Model 3.0
 • ATI Avivo
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 05.02.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 0 | Zobrazeno: 8560x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ