VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Radeon 9550 - S grafikou do minulosti
Nepihlen nvtvnk

Radeon 9550 - S grafikou do minulosti

Radeon 9550 - S grafikou do minulosti

Tak jsem mìl tu èest poznat osobnì další grafickou kartu a seznámit se s jejím výkonem. Tyto grafiky byly v minulosti hojnì kupované a byly tehdy celkem dobré na všechny hry. To však bylo již pøed 4 lety. Grafická karta od Club 3D s èipem Radeon 9550 je defacto Radeon 9600 se sníženými takty. Vždy na internetu se objevovaly informace o prodeji podvodných Radeonù9600, které byly vlastnì pøeznaèené Radeony 9550 s mírnì modifikovaným BIOSem. Zvýšené takty, upravený název a možná i zvýšené napìtí. Je tedy možné, že i s tímto Radeonem 9550 mùžeme dosáhnout výkonu na 9600.

Radeon 9550 - for http://vseohw.net by $uch@rC Radeon 9550 - for http://vseohw.net by $uch@rC

Provedl sem testy na 3DMarku03 a výsledek vyšel pøesnì 2223 3Dmarks na default nastavení a ve všech testech, které šly oznaèit. To samé jsem zadal v 3DMarku05 a výsledek byl 863 3Dmarks. Bohužel s sebou nemám výsledky ostatních karet, tak nemohu udìlat graf.

Radeon 9550 - for http://vseohw.net by $uch@rC Radeon 9550 - for http://vseohw.net by $uch@rC

Tato grafika se tedy hodí spíše do kanceláø na obèasné hraní, podobnì jako již mnou recenzovaná GeForce 5500. Ono je pravda, že tento PC, na kterém píšu, byl pùvodnì kanceláøský PC. Odpovídá tomu celková konfigurace, která je:

  • CPU Celeron 2,66GHz (533MHz FSB)
  • RAM Noname 256MB PC3200 CL2,5
  • MB MSI MS-7043 s VIA PT880
  • Club 3D Radeon 9550 256MB DDR1 128bit AGP8x

Recenze Radeonu 9550 mùže v této dobì vypadat jako velmi špatný a nepovedený vtip míøený na hráèe her, avšak když ji mám pøed oèma a ještì nezrecenzovanou, proè toho nevyužít, že?

Specifikace karty:

  • Jádro: 9550
  • Pamì: 256MB RAMDAC 400MHz
  • Sbìrnice: 128bit AGP8x
  • Výstupy: VGA, DVI a TV-out
  • Pipelines: 4
  • DirectX: 9

Podporuje rozlišení až 2048x1536 pø 85Hz. Taktovat jsem zkoušel a výsledek i po jakémkoliv nataktování byl stejný, nìkdy i horší.

Celkový závìr:

Jde o kartu dobrou spíše tak do kanceláø na obèasné to hraní jednodušších 3D her. Ve své dobì byla tato karta urèitì špièkou, avšak technika pokraèuje a rozvíjí se dále a tak i Radeon 9550 má právo mít zasloužený dùchod.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 05.07.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 9563x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

allennicol - 28.07.2017
Thanks a lot for this post.I am very excitable while reading your post.Happy to read and I get lots of details about the Radeon 9550 from your blog.Thanks a lot.You have to starts your essay with good thesis statement, because it leads you reader the point of your essay. The introduction includes the lots of thing that should identify the question and outline your position. So you must include everything clearly and use perfect and simple language to make your essay.Visit https://www.essayguardian.com/

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ