VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Nový dùm na starých základech - aneb Radeon X1950PRO AGP
Nepihlen nvtvnk

Nový dùm na starých základech - aneb Radeon X1950PRO AGP

Nový dùm na starých základech - aneb Radeon X1950PRO pro AGP 8x

AGP je dnes již sice nahrazována novìjší PCI-Express 16x, avšak proè si nepostavit „nový“ PC na starých základech. Výrobci karet jsou dobøí a stále myslí na uživatele i se sbìrnicí AGP. Jelokož slot AGP8x dosahuje rychlyých pøenosù, které se skoro vyrovnají PCI-E 16x, není co øešit.

X1950PRO - $uch@rC – http://casopis-oci.xf.cz

Zatím se objevil nový pøírùstek do rodiny Radeonù - karta od firmy Sapphire konkrétnì typ ATI X1950 PRO 512MB a i od GeCube. Jak již název napovídá, bude karta mít k dispozici celých 512MB operaèní pamìti typu DDR3. Pøímo uvedla: „Spoleènost Sapphire Technology, která pøináší bezkonkurenènì nejlepší výkon pro systémy používající standardní sbìrnici AGP pro poèítaèovou grafiku“. GeCube nabízí kartu podobnou s nižším taktem pamìtí. Jiank se od sebe pøíliš neliší.

X1950PRO - $uch@rC – http://casopis-oci.xf.cz

Podle plánu zaènou prodejci na celém svìtì dodávat SAPPHIRE Radeon X1950 PRO AGP v druhém prosincovém týdnu. Na CZC je již tento den v nabídce produktù. Kdo má tedy necelých 7 tisíc a nechce kupovat celý nový PC, mùže si koupit „snad nejvýkonnìjší kartu“ do AGP 8x sbìrnice.

Øada SAPPHIRE X1950 PRO nabízí nativní podporu HDCP a je vybavena vysoce oceòovanou zobrazovací technologií ATI Avivo™ s vysokým rozlišením, které v kvalitì domácího videa pøekonává vìtšinu bìžných systémù. Tato nová karta je také podporována novými Vistami díky nové verzi ovladaèù ATI Catalyst. Mimoto existují samozøejmì ještì normální do PCI-E 16x a i CrossFire Edition – bohužel ne do AGP ;-D. Zajímavost je ta, že narozdíl od GeCube, která je napájena jedním 6ti-pinem, je Sapphire napájena dvìma MOLEXy.

Tento èlánek berte spíše jako vìtší novinku. Dìkuji.

X1950PRO - $uch@rC – http://casopis-oci.xf.cz X1950PRO - $uch@rC – http://casopis-oci.xf.cz

Zatím jen Sapphire, GeCube ale bude podobná

X1950PRO - Tabulka - $uch@rC – http://casopis-oci.xf.cz
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 15.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7355x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Jack357 - 01.02.2007
Pánové takový smìšné debaty tu vedete. Snad je jedno kdo je našel hlavní je, že je našel/a. A opravil.

$uch@rC - 27.01.2007
ja je totiz vubec nehledal voe

Ad!ss - 21.01.2007
:D a ty ses tak blbej ze si je nenasel a hledala je mamka :)

chlup - 16.12.2006
Mamka ti tam našla 4 chyby smch

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ