VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Geforce 7600 GT od Leadteku
Nepřihlášený návštěvník

Geforce 7600 GT od Leadteku

Nová grafická karta Geforce 7600 GT v podání Leadteku vytváøí výborný kompromis mezi cenou a výkonem. Tato grafická karta stojí 6367 Kè. Díky této cenì je karta zaøazena mezi karty vyšší tøídy. Jádro grafické karty je vyrábìno 90nm technologií, což zaruèuje, že jádro je malé a vyzaøuje ménì tepla. Mohli bychom namítnout, že firma sama sobì podrazila nohy, když døívìjší model Geforce 6800 GS se prodává témìø za stejnou cenu a je o nìco ménì výkonnìjší.

Geforce 6800 GS

geforce 6800GS pøevzato z http://img.clubic.com/photo/00207949.jpg

Firma ale tento krok má nejspíše dobøe spoèítaný, nebo je ménì nákladné vyrábìt menší tištìný spoj a vyrábìt menší jádro. Díky tomuto kroku lze oèekávat, že model Geforce 6800 GS bude nahrazen na trzích Geforce 7600 GT. Geforce 76000 GT oplývá krásnou velikostí pamìti, která je 256MB. Pamìti pracují na frekvenci 700Mhz, její datová prostupnost je 22,4GB/s. Grafický èip této karty má neuvìøitelných 117 milionu tranzistorù, pracuje na frekvenci 560Mhz. Celkovì lze grafickou kartu pomìrnì dobøe pøetaktovat. Karta dosahuje v nepøetaktovaném stavu v 3D marku 6001 bodù, což je solidní výkon. Po pøetaktování této karty se podaøilo zvednout výkon v 3D marku o 700bodù. Je vidìt že grafika má rezervy. Zatím jsme si øekli samé plusy, ale jak tomu bývá, jsou tu i zápory – jako napøíklad chladiè fouká teplý vzduch pøímo na konektory a dále použitý chladiè je hluèný. Tento problém lze odstranit pøi nainstalování WinFox II (pøidávaný ke grafické kartì) a pøes jeho ovládání se hravì dopracujete ke snížení otáèek a tím pádem i hluènosti. Jako rozumné je snížení na 45% pùvodních otáèek grafika tak pøi zatížení dosahuje cca 65 stupòù. Koupí této karty rozhodnì neprohloupíte. Co ještì dodat? Snad jen to, že se pøipojuje pøes PCIe.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 05.05.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 3 | Zobrazeno: 9069x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ