VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Recenze
Nepihlen nvtvnk

Recenze - Chladie

CoolerMaster HyperTX - Nástupce Arctic Cooling Freezeru CoolerMaster HyperTX - Nástupce Arctic Cooling Freezeru | 15.02.2007 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5183x
Boxované chladièe procesorù doženou èasem vìtšinu uživatelù PC k nepøíèetnosti ,a tak se øada z nich zaène ohlížet po nìèem lepším. Pokud nehodláte investovat pøíliš, ale získat hodnì, zvažte koupi tohoto výborného chladièe od CoolerMasteru.
Když levnì tak úèinnì Když levnì tak úèinnì | 13.02.2007 | Autor: Jakub kmošek | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 4245x
Firma Asus je známa pøedevším jako výrobce kvalitních základních desek, notebookù a grafických karet, nicménì vyrábí i zajímavé chladièe. Jedním takovým je právì Chilly Vent Lux. Tento chladiè zaujme na první pohled svým vìtráèkem se brèálovì zelenou barvou, hliníkovým tìlem...
Primecooler PC-VGAHG1 AL Blue LED – modrý chladivý klenot v akci Primecooler PC-VGAHG1 AL Blue LED – modrý chladivý klenot v akci | 01.02.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5105x
Tento produkt mám a jsem s ním velice spokojen. Nejenom proto, že má nádherný vzhled, ale i pro jeho chladivý efekt. A dokonce se dá namontovat na velice hodnì typù grafik. Instalace je možná na tyto typy grafických karet:
Asus Silet Square Pro - Když chladit, tak poøádnì! Asus Silet Square Pro - Když chladit, tak poøádnì! | 04.01.2007 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 4361x
Také už Vás štve hluèný a neúèinný boxovaný chladiè na vašem procesoru? Chcete ticho a klid a zároveò dobrou úèinnost i pro pøetaktování? Asus Silent Square Pro je ta správná volba!
Primecooler PC-HC4+ CU HyperCool - Levná chladnièka pro každého Primecooler PC-HC4+ CU HyperCool - Levná chladnièka pro každého | 21.10.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5926x
Chcete výkon v chlazení a pøitom kladete dùraz na ticho? Proto je zde pro vás tento vìtrák od firmy Primecooler, možné umístit na všechny rùzné typy patic mimo AM2 a 603/604/LGA771. Prostì je to celomìdìný chladiè i s regulací otáèek...
Chladný vánek - AeroCool SilverBlade II Chladný vánek - AeroCool SilverBlade II | 22.09.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 4311x
Tak chladný, že zmrznete. Tak pìkný, že ztuhnete. Tak osòující, že vás oslepí..... Aero Cool Silver Blade II je prostì úžasný, originální a kvalitní vìtrák a navíc za babku. Pìkná recenze vìtráku od firmy AeroCool, která urèitì stojí za pøeètení ...

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ