VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Recenze
Nepihlen nvtvnk

Recenze - Mobily

Recenze HTC Desire (HTC Bravo) Recenze HTC Desire (HTC Bravo) | 13.04.2010 | Autor: Ondøej Vomoèil | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 13699x
Vìtšina fanouškù mobilních telefonù zajisté ví, že nedávno na kongresu konaném v Barcelonì byl pøedstaven nejen telefon HTC Legend, ale také HTC Desire. HTC Desire je nejnovìjší telefon z dílny samotného výrobce spoleènosti HTC.
Mobilní telefon Bliss 88B Mobilní telefon Bliss 88B | 23.08.2009 | Autor: Jáchym Toušek | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 11823x
Ubìhlo nìkolik mìsícù od zveøejnìní prvního èlánku na našem serveru o DualSim telefonu, tedy o telefonu, který dokáže zvládnout v reálnem èase dvì SIM od rùzných nebo stejného operátora. Obì karty jsou tedy v pohotovosti a pøipraveny pro pøíjem hovoru nebo jeho uskuteènìní.
Samsung S8300 UltraTouch Samsung S8300 UltraTouch | 02.05.2009 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 9349x
Nový multifunkèní mobilní telefon S8300 UltraTouch od firmy Samsung je velice stylový. Tento mobilní telefon navazuje na úspìchy svého pøedchùdce Samsung U900 Soul. Samsung S8300 UltraTouch využívá dotykový OLED display.
Nokia 5800 XpressMusic Nokia 5800 XpressMusic | 03.03.2009 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 10707x
Je to už delší doba kdy se na trhu setkáváme s iPhone. IPhone je prvním mobilem, který je plnì ovládaný dotykovou obrazovkou. Ostatní výrobci ovšem dlouho nelenili a uvedli na trh též mobily se stejným ovládáním. Mezi tyto firmy patøí napøíklad LG nebo právì Nokia se svým modelem...
DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty DUAL SIM telefony – Telefony pro dvì SIM karty | 27.06.2008 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 32793x
Minimálnì jednou se každý z nás potkal s problémem, kam vložit druhou SIM kartu od mobilního operátora. Témìø každý, kdo je zamìstnaný na pozici která požaduje trvalou dostupnost ze strany zamìstnavatele, je vybaven mobilním telefonem. A zde právì nastává onen klasický problém...
LG KG800 Chocolate – design do kapsy LG KG800 Chocolate – design do kapsy | 04.11.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 7575x
Hledáte-li malý, stylový lehký telefon s dlouho výdrží baterie pak je LG KG800 chocolate právì pro vás. Díky svému designu je schopen konkurovat i svým novìjším konkurentùm.LG KG800 je malý roztomilý telefon, který je vyroben v mnoha barevných provedeních.
HP iPAQ 514 – Smartphone pro každého smart-èlovìka HP iPAQ 514 – Smartphone pro každého smart-èlovìka | 12.10.2007 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 15675x
Recenze smartphonu od známé firmy - HP iPAQ 514. Toto zaøízení je øazeno mezi levné smartphony. Avšak za jeho cenu poskytuje funkce a vlastnosti stejnì, možná i výše, jak jeho o tøídu dražší kolegové. Pokud si chcete tedy v nejbližší dobì poøídit PDA, tento èlánek je míøen pøímo Vám!!!
Mobily, jenž dorazí na trh do konce roku - Sony Ericsson a Motorola Mobily, jenž dorazí na trh do konce roku - Sony Ericsson a Motorola | 10.09.2006 | Autor: Jan Táborský | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 7157x
Pøipravil jsem si pro vás pøehled mobilù jenž by mìly pøijít na trh do konce tohoto roku. Do pøehledu jsem zahrnul znaèky mobilù Nokia, Sony Ericsson, Benq-Siemens, Samsung a Motorola. Tento èlánek je druhý a najdete zde znaèky Sony Ericsson a Motorola...
Mobily, jenž dorazí na trh do konce roku - Nokia a LG Mobily, jenž dorazí na trh do konce roku - Nokia a LG | 03.09.2006 | Autor: Jan Táborský | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 8033x
Pøipravil jsem si pro vás pøehled mobilù jenž by mìly pøijít na trh do konce tohoto roku. Do pøehledu jsem zahrnul znaèky mobilù Nokia, Sony Ericsson, Benq-Siemens, Samsung a Motorola. Bohužel jsem musel rozdìlit èlánek na tøi menší èlánky...
Sony Ericsson Z530i Sony Ericsson Z530i | 04.06.2006 | Autor: Jan Táborský | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 7879x
Sony Ericsson Z530i je véèko s bohatou výbavou. Tìšit se mùžete na MP3 pøehrávaè, kalendáø, Bluetooth, dokonce podporu pamìových karet. Jestliže pøehráváte hudbu, na displeji vidíte název skladby. Nízká cena a vzhled láká po koupi...

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ