VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Recenze
Nepihlen nvtvnk

Recenze - PC skn

Levná skøíò -  Eurocase MiddleTower 5435 Levná skøíò - Eurocase MiddleTower 5435 | 21.03.2009 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5069x
Pøívìtivá cena, pøítomný zdroj a dostupnost skladem - to jsou vìci, na které vás mùže nalákat Eurocase MiddleTower 5435. Nenechte se však oklamat. Lidé èasto kupují levné skøínì v domnìnce...
EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... EuroCase ML H990B – luxusnì vyhlížející ale... | 17.05.2008 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 5448x
Uvažujete o koupi nové PC skøínì, ale nemáte mnoho penìz, abyste si ten nejvìtší luxus mohli dovolit? Pak je tu EuroCase ML H990B, která nabídne takøka za hubièku skuteèný luxus. V dnešním svìte vybrat kvalitní PC skøíò za pøijatelnou cenu není lehký úkol. EuroCase ML H990B nabídne zajímavou cenu, pìkný vzhled a...
CA CASE Point of View Turbine case CA CASE Point of View Turbine case | 29.11.2006 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6538x
Pohled na vynikající case s 25cm vìtrákem v boènici. Pokud nemáte, nebo nejste spokojeni s vaší dosavadní skøíní, urèitì budete uvažovat o této case. Je totiž nejen pìkná, ale potìší i cenou, tichostí, a chlazením...
GIGABYTE 3D AURORA – poznejte pravý význam slova GIGABYTE 3D AURORA – poznejte pravý význam slova | 17.10.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 2 | Zobrazeno: 6060x
Tento èlánek je vìnován na první pohled nenápadné skøíni, která pøi bližším seznámení v ledasèem pøekvapí. Skøíò Gigabyte 3D Aurora je velmi tichá, ale svým disignem moc nezaujme. Více informací o skøíni Gigabyte 3D Aurora se dozvíte po rokliknutí èlánku.
AeroCool Extremengine 3T - poøádnej fièák! AeroCool Extremengine 3T - poøádnej fièák! | 11.07.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 5780x
Aerocool Extremengine 3T je skvìle vypadající skøíò vybroušená do posledního detailu. Jakmile jí jednou spatøíte, okamžitì Vás dostane. A to nejen svým neotøelým vzhledem, ale i velkým, 25centimetrovým ventilátorem v boènici, díky kterému si poradí i s tìmi nejžhavìjšími komponentami. Tu prostì musíte mít!

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ