VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Recenze
Nepřihlášený návštěvník

Recenze - Procesory

AMD Athlon X2 3600+ - pøestaòte mi øíkat Sempron AMD Athlon X2 3600+ - pøestaòte mi øíkat Sempron | 11.12.2006 | Autor: Jan Chvojka | Průměrné hodnocení: 0 | Zobrazeno: 7418x
Pokud jsou pro vás dvoujádrové procesory Intel Core 2 Duo pøíliš drahé a hledáte jiné cenovì výhodné dvoujádro, zbystøete a pøeètìte si o tomto povedeném procesoru.
DvoujádrovĂ˝ procesor od firmy INTEL DvoujádrovĂ˝ procesor od firmy INTEL | 18.03.2006 | Autor: AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k | Průměrné hodnocení: 2 | Zobrazeno: 6545x
Spoleènost Intel nasadila masovou výrobu vícejádrových procesorù ve všech platformách, vèetnì klientských, serverových a komunikaèních. Dvoujádrový procesor obsahuje v jednom pouzdru dvì výpoèetní jednotky. V kombinaci s již déle známou technologií HT (Hyper-Threading) dokáží...
64bitovĂ© procesory od AMD 64bitovĂ© procesory od AMD | 14.03.2006 | Autor: AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k | Průměrné hodnocení: 2 | Zobrazeno: 4537x
AMD vytvoøilo novou genaraci procesorù. Fungují na bázi 64bitových. Proto pokud plánujete koupi nového PC, tak byste se mìli nechat inspirovat tímto èlánkem.
DvoujádrovĂ˝ procesor od firmy AMD DvoujádrovĂ˝ procesor od firmy AMD | 28.02.2006 | Autor: AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k | Průměrné hodnocení: 2 | Zobrazeno: 4825x
Tento procesor by mìl pøijít na trh v roce 2006 mezi dubnem a kvìtnem. Bude využívat dvì výpoèetní jednotky AMD Turion 64. Ty se vyznaèují nízkou spotøebou a vysokým výkonem. Dvì jádra, 64bitová architektura a virtualizaèní technologie znamenají vysoký výkon a výrazné usnadnìní...

Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ