VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Crash-test - NEC DVD-ROM
Nepihlen nvtvnk

Crash-test - NEC DVD-ROM

Crash-test - NEC DVD-ROM

Mnì osobnì velmi baví dìlat crash-testy a i rád se na nì dívám, proto jsem si nemohl odpustit další crash-test do mé sbírky znièených komponent PC. I pøesto, že jsem v minulém crash-testu øekl, že mì typ testované mechaniky nezajímá, na fotkách jsem náhodou narazil na èíslo typu mechaniky. Jedná se tedy o NEC SD-M2012 verze C vyrobenou v kvìtnu 2005, jestli vám to nìjak pomùže ;-). Pomalu mì ale pohltilo kouzlo vesnice a stává se ze mì venkovan. To nevadí, protože stále mám chu psát nové èlánky a zde na vsi je k tomu mnoho pøíležitostí. Napøíklad již zmínìné crash-testy.

No, to jsem trochu odboèil a vracím se blíže k PC, jenž jen pobízí k zapnutí. Samotný nefunkèní komponent PC také pobízí k vykonání naplòujícího rituálu zvaného crash-test. Chcete-li se tedy dozvìdìt více, není jiná možnost než se kouknout níže na fotky. Nech se z vás každý pokochá pohledem na krásu crash-testu a ocení toto umìní :-).

Crash test byl rozdìlen do dvou èástí. Mechanickým poškozením a poté petardami co mi zbyly ze Silvestru.

Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC Crash-test NEC DVD-ROM - for http://vseohw.net by $uch@rC

Opìt tento èlánek berte spíše jako srandu a oddych pøed následujícím èlánkem.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 18.07.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 0 | Zobrazeno: 7458x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ