VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > SLI reklamnĂ­ trik nebo spása
Nepřihlášený návštěvník

SLI reklamní trik nebo spása

SLI reklamní trik nebo spása

Jaké pokroky pøinesla technologie SLI od nVidia

SLI tento nový trend nastává u grafických karet s jádrem od nVidie. Podobnou technologii si vymyslela firma ATI , zvaná Crossfire, ta funguje na podobném principu jako SLI o této technologii se dozvíte v dalším odstavci. Abyste mohli SLI uplatnit , musíte mít základní desku s dvìma sloty PCI-Express 16x (PCI-E) a s chipsetem s názvem SLI napø. (nForce4 SLI) a samozøejmì grafickou kartu s podporou SLI a stejný typ grafické karty.

Háèek je tom, že je to docela drahý špás hlavnì v cenì dvou grafik. Po zapojení dvou grafických karet nikdy nedostanete plný výkon druhé karty. Další problém je nevyhnutelnost dvojité komunikace , to znamená , že první karta musí èekat na druhou tøeba pøi vykreslování obrázku. Vìtšina starších her SLI také nepodporuje, dìlalo problémy.

picture

Výhoda je , že po zapojení SLI dostanete nejvíc 90% procent výkonu navíc a tu už opravdu stojí za to. Bude to docela žrout elektøiny a obì karty budou vydávat dvojnásobné teplo, doporuèujeme dostateèné odvìtrávání bedny. Musíte mít dobrý zdroj doporuèujeme tak 500W a více, pak by to dìlalo problémy.

Rozdíl mezi CrossFire a SLI je v tom ,že SLI nastává u karet znaèky èipu nVidia a obì karty musí být stejného typu a od stejného výrobce. Hlavnì se musí spojit SLI mùstkem.

Naopak u CrossFire karty musí mít èip od firmy ATI a nespojují se SLI mùstkem. V poslední dobì se používá více SLI. Protože firma ATI zaostává ve výrobì nových èipù. Na rozdíl od nVidie, ta v poslední dobì vydala více a lepší èipy ,napøíklad GeForce 8800 GTX a také docela starou , ale výkonnou kartu GeForce 7950 GX2.

ATI má poslední výrobek ATI Radeon X1950 XTX TOXIC, ale tato karta nikdy nedožene nové karty od hlavního nepøítele nVidie.

picture

Posledním trendem je Quad SLI to znamená mít ètyøi grafické karty v poèítaèi zapojené do SLI. Ideální karta stvoøena pro Quad SLI je nVidia GeForce 7950 GX2.Tato karta je vybavena velikostí grafické pamìti 1024Mb, 1200Mhz, jádro 500 Mhz. Po zapojení karet do SLI dostanete 2048Mb grafické pamìti,takže si mùžete zahrát jakoukoliv novou nároènou hru bez problémù ,pochopitelnì musíte mít doladìný zbytek hardwaru v poèítaèi, ale to je na dlouhé povídání, možná se to dozvíte èasem v dalším èlánku na tomto webu.

picture picture picture

Shrnutí na konec. SLI je pomìrnì drahý špás , ale opravdu stojí za to.
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Jakub kmošek
Datum: 30.01.2007 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 17878x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

HOGaWare - 15.03.2007
ano

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ