VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Recenze
Nepihlen nvtvnk

Recenze - Notebooky

Asus X80L-4P083(P) – Malý, levný a výkonný studentský notebook Asus X80L-4P083(P) – Malý, levný a výkonný studentský notebook | 27.10.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 7756x
Poøizoval jsem sestøe nìjaký ten notebook, který by mìl výhodný pomìr cena, výkon, mobilita. 12“ notebook se zdál býti pøíliš malý, 13“ zase pøíliš drahý. 15“ a vìtší notebooky byly sice dobré, ale má je každý a navíc úèel mobility by to nesplnilo. Na øadu pøišly 14“ notebooky. Sice jsou také málo výkonné a...
MicroStar MSI EX610X - Elegance a síla za lidovou cenu MicroStar MSI EX610X - Elegance a síla za lidovou cenu | 20.02.2008 | Autor: Èestmír Suchý | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 14397x
Tak jsem zase vzal jednu prácièku. Musím nainstalovat ovladaèe a celkovì dát nový notebook MSI EX610X do kupy, aby sloužil systému Windows XP. Stroj byl koupen bez OS (pokud se nepoèítá FreeDOS).
Notebook HP Compaq nx7300 - Lehký elegán Notebook HP Compaq nx7300 - Lehký elegán | 20.09.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 11239x
Decentní èerný design notebooku pùsobí elegantnì a stylovì. Za pomìrnì dobrou cenu postaèí i ménì nároènìjším lidem. Ohromuje pøedevším rozložením kláves. Klávesnice má standardní zdvih. Tichý prùklep nikoho nevyruší i v té nejhlubší noci. Klávesy jsou standartnì velké, tudíž nehrozí zbyteèné pøeklepy. Co se mi na klávesnici líbilo, ale nejvíc byl...
Notebook HP Compaq nw8440 Notebook HP Compaq nw8440 | 15.04.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 10059x
HP Compaq nw8440 nabídne mnoho možností za pomìrnì pøijatelnou cenu. Velice elegantní design dává notebooku šarm a úctu. Kombinace èerného metalyzovaného kovu a èerného plastu navozuje dojem velice pevného notebooku. První vìcí, na kterou jsem se koukal jsou samozøejmì panty, je jasné, že...
Notebook Toshiba A100-559 Notebook Toshiba A100-559 | 03.04.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6694x
Na první pohled velice jednoduchý design nedává notebooku luxus. Èerný kryt s kombinací støíbrného vnitøku pùsobí zajímavým kontrastem. Je nutno ale podotknout, že støíbrná barva není vždy tou nejlepší volbou, v pøípadì , že notebook hodlat aktivnì používat, tak se za èas notebook Toshiba A100-559
Alienware Area-51 m5790 Special Edition Alienware Area-51 m5790 Special Edition | 07.02.2007 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6055x
Divize spoleènosti Dell uvedla na trh nový notebook. Tento notebook využívá pøetaktovaný procesor Core 2 Duo, Blu-ray mechaniku a tiše tikající grafický èip z díly ATI X1900. Modely Alienware jsou známé pøedevším svojí výkonnostní tøídou, mezi hráèi jsou považovány za špièky.
Asus G2 - Kdo øíká že notebook není na hry? Asus G2 - Kdo øíká že notebook není na hry? | 28.01.2007 | Autor: Jan Chvojka | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 6532x
Také vás láká zahrát si vaši oblíbenou støíleèku kdekoliv a kdykoliv? Mít vždy s sebou výkonný notebook a možnost dìlat cokoliv? Pak je Asus G2 urèen právì pro vás!
Notebook - ASUS-LAMBORGHINI VX1 Golden Edition Notebook - ASUS-LAMBORGHINI VX1 Golden Edition | 05.11.2006 | Autor: Jan Táborský | Prmrn hodnocen: 0 | Zobrazeno: 10371x
Již jsme psali jeden èlánek o spojení hardwarové spoleènosti s výrobcem aut, ale nyní vám chci pøedstavit luxusní notebook Asus Lamborghini VX1, který opravdu reprezentuje spojení technologie a automobilu a je revolucí v mobilních poèítaèích. Lamborghini VX1 je ...
Toshiba Qosmio Q30 - Notebook za 95 tisíc? Toshiba Qosmio Q30 - Notebook za 95 tisíc? | 29.10.2006 | Autor: Petr Socha | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 4945x
Kdyby jste vidìli tento notebook poprvé, poslali by jste ho do šrotu. Na druhý pohled a po pøeètení technických specifikací za vám zatají dech. Tento nový model od znaèky Toshiba je mnohem výkonìjšší než vìtšina normálních stolních poèítaèù. Má rozmìry 406x285x45,5; procesor...
Asus A6VM – Q054H Asus A6VM – Q054H | 08.09.2006 | Autor: Ondøej Ambrož | Prmrn hodnocen: 1 | Zobrazeno: 3848x
Notebook je slušnì vybaven vzhledem k poøizovací cenì, která se pohybuje od 25 000 do 27 000 Kè. K nejocenitelnìjším vlastnostem pøisuzuji grafickou kartu, která není jako obvykle integrovaná, ale jedná se o grafiku od Nvidia s oznaèením GeForceGo 7300 s pamìtí 256 MB. Dále...
Notebook - ACER Ferrari 3000 Notebook - ACER Ferrari 3000 | 16.06.2006 | Autor: Antonín Šebík | Prmrn hodnocen: 3 | Zobrazeno: 7406x
Tento notebook jak již z názvu vyplývá, je ladìn do barev Ferrari. ACER se totiž stal minulý rok oficiálním dodavatelem stáje Scuderia Ferrari F1. K notebooku je pøiøazena USB myš též èervená a pro údržbu je pøiøazena speciální èervená...

Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ