VSEOHW.NET - Vše, co chcete vědět o hardware

 
Home > Články > Aktualizace firmware
Nepřihlášený návštěvník

Aktualizace firmware

Proè dìlat aktualizaci Firmware

V dnešní dobì jde elektronika rychle dopøedu. Aktualizace Firmware se dìlá aby se pøístroj vylepšil o model výš, aby se zrušila nestabilita pøístroje atd. Dùvodù jsou spousty. Aktualizace se provádí hlavnì u vypalovacích DVD mechanik (je ovšem možnost aktualizovat Firmware u všech optických mechanik), aby podporovaly napøíklad více formátù, a aby vypalovali rychleji. To jsou jen nìkteré dùvody, proè aktualizovat Firmware. Obecnì ale platí pravidlo, pokud nemám problém s vypalovací mechanikou, tak aktualizovat Firmware nebudu. Vìtšinou se aktualizace povede, ale ne vždy tomu tak je. Pøi aktualizaci Firmware ztrácíte záruku, na to pozor. A pøedem upozoròuji, že neberu žádnou odpovìdnost, jestli toto nìkdo bude provádìt, ani nikdo další z tvùrcù stránek!

Jak teda na to

Nejprve musíme zjistit, jakou verzi Firmware máme. To udìláme naprosto jednoduše. Pokud vlastníme program Nero, jako vìtšin uživatelù, tak to udìláme následovnì. Obrázky vás budou navádìt.

bod 2

Pokud jsme již zjistili, jakou že to máme verzi Firmware, tak musíme jít na stránky výrobce, nebo na specializované stránky. Na specializovaných stránkách jsou Firmware upravené, takže to mùže být pro nìkoho výhodou, já bych ale radši vsadil na neupravenou verzi na stránkách výrobce, je to tak lepší, hlavnì pokud jste uživatel zaèáteèník. Na konci èlánku jsou odkazy na stránky výrobce a na specializované servery. Až tedy stáhneme soubor, který je vìtšinou komprimovaný, tak ho otevøeme a spustíme soubor, který je v nìm. Dále se nám zobrazí okno, jestli chceme pøepsat Firmware. Pokud dáme ano, tak nás program i pøesto nemusí pustit. Je tomu tak proto, že jsme si stáhli špatný Firmware. Ale nemùžeme se na to vždy spoléhat, a proto doporuèuji pøedem vybírat peèlivì. A pokud nás pustí, tak máme na pùl vyhráno. Pøi aktualizaci Firmware nesmíte nic dìlat a nesmí vypadnout proud, ani nesmí zkolabovat operaèní systém. Pokud se nìco z toho stane, tak máme jistotu, že vypalovaèka nám už nepùjde. Co dìlat, když se aktualizace nevydaøí, napíši v nìkterém z dalších èlánkù.

Originál Firmware:

HP

LITTE-ON

Asus

NEC

Sony

MSI

Pioneer

BTC

Benq

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© AntonĂ­n Ĺ ebĂ­k
Datum: 24.02.2006 | Oznámkujte článek jako ve škole:
| Průměrná známka: 2 | Zobrazeno: 9358x

 

Komentáře k článku

Pro možnost přidání komentáře k článku se prosím přihlaste.

Související články


Homepage | Články | Download | Slovník | Podpora | O nás | Validní: XHTML & CSS | Řecko - dovolená | Malý princ