VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Malý nebo velký
Nepihlen nvtvnk

Malý nebo velký

Desky typu M-ATX mají malé rozmìry (obvykle 245x245mm). Písmeno M v názvu nám øíká, že je deska micro neboli Micro ATX. Jak již název napovídá, bude se jednat o zmenšeninu formátu desky ATX. M-ATX desky se také používají spolu s mobilními procesory do stolních PC (napø. MB se socketem 479 do stolních PC – viz obrázek níže). Zato „normální“ ATX desky, které jsou nejrozšíøenìjší, jsou ve vìtšinì dnešních i starších PC bìžné.


Výhody a nevýhody ATX (BTX):
Výhody:
  • Více konektorù
  • Obvykle i vìtší výbava i výkon
  • Na MB lze vtìsnat více pøídavných karet
Nevýhody:
  • Vìtší rozmìry

Formát ATX:

ATX

Výhody a nevýhody M-ATX (Mini a Nano-ITX):
Výhody:
  • Malé rozmìry
  • Hodí se do HTPC nebo pro velmi skladné poèítaèe
Nevýhody:
  • Vìtšinou chudší výbava konektorù a nastavení
  • Horší chlazení
  • Ménì prostoru pro HDD, optické mechaniky a další karty

M-ATX:

Normal

M-ATX - normal

Sc.479:

Pentium/Celeron M:

sc479-matx_1 sc479-matx_2

Core Duo/Solo:

sc479-matx_3

Mimo to ještì existují Mini-ITX a Nano-ITX desky. Mini-ITX jsou ještì menší než M-ATX a Nano-ITX jsou tak miniaturní, že se na nich vetšinou používají notebookové komponenty a externí napájecí vstup. Na formát BTX také nesmím zapomenout. Sice podle mého názoru moc nemá smysl tento formát a také nemá moc dlouhou budoucnost. Je to vlastnì otoèená ATX deska tak, že má procesor dole a sloty nahoøe nad procesorem. Nìkde jsem i slyšel, že na BTX desce se skøíní pro tento formát je procesor dokonce i lépe chlazen – tomu ale už vìøím více.

Mini-ITX:

Mini-ITX

Nano-ITX:

Nano-ITX

BTX:

BTX

Závìr:

Na výbìr máme bohatou nabídku jak socketù a èipových sad, ale i mnoho rùzných druhù formátù, tudíž máme opravdu z èeho vybírat i když to tak nevypadá.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 04.08.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 6669x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ