VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Výroba vlastního subwooferu
Nepihlen nvtvnk

Výroba vlastního subwooferu

Návod na výrobu 2 subwooferù do pokoje

Co budeme potøebovat:

Materiál:

 • 2x Repro (basové-Subwoofery)
 • 2x Bassreflex (podle velikosti repra)
 • 2x misku(pérkovou)
 • 2x kabel (dvojlinka prùmìr na repro)
 • Døevotøísku (podle velikosti ozvuènic)
 • 8x Svorkovnice na spoje kabelù

Náøadí:

 • Šrouby (samovrtné vruty)
 • Aku vrtaèku (vhodná i na šroubení vrutù)
 • Pøímoèarou pilu-(na okna pro repro + bassreflex)
 • Tìsnící pásku (nebo silikon)
 • Molitan nebo pøímo tlumící reproduktorovou vatu
 • Elektrikáøské kleštì (kombinaèky)

Reproduktory:

Já zvolil (2 x)basové autoreproduktory Dexon WB 80 o prùmìru 20cm a výkonu 120W pøi impedanci 4 frekvenèní rozsah 35-2000Hz /-5dB

Bass reflex má prùmìr 6.8cm

Zesilovaè: Siemens 4x 120W sinus 4-8

Výroba ozvuènice:

Navrhneme si na papír, jak by bedna asi mìla vypadat. (velikost podle reprákù - v manuálu. Je i doporuèený objem litrù ozvuènice a rozmìr bassreflexù)

Bednu jsem rozvrhl podle www.dexon.cz. Není dobré si ji øezat doma pøímoèarou pilou (je to nepøesné a dosedací plochy nebudete mít nikdy rovnì(vìøte mi zkoušel jsem to :D) Tak je dobøe pokud mate v okolí truhláøství - udìlat nákres s rozmìry a domluvit si to, aby vám bednu pøesnì naøezaly)

Díry a šroubení:

Pak už jen vyøežeme pøímoèarou pilou díry na reproduktor a bassreflex (nezapomeòte na misku se svorkovnicema) bednu sešroubíme !(bez pøední desky s reprem) rohy a spáry zaplníme silikonem at nám neuchází kvalitní basový tlak. A na zadní stranu bedny nalepíme Molitan nebo zaplníme bednu tlumící vatou do reproduktorù. Molitanem zadìláme i misku se svorkovnicemi (kvùli rezonaci a ucházení vzduchu)

Vkládání:

Misku vložíme do pøedvyøezané díry (buïto na silikon nebo tìsnící pásku) a pøišroubíme do pøíslušných dírek.

Reproduktor vložíme do pøedvyøezané díry a zapojíme kabely k svorkovnícím a misce.

Poté reproduktor vyzkoušíme (vhodné je nìjaké techno,… prostì písnièku s mohutnými basy) A vložíme bassreflex a podle vlastního sluchu omotáme bassreflex tìsnící páskou a zkoušíme, aby nerezonoval a mìl kvalitní bassy...

Podle libosti mùžeme ozvuènici oèalounit kobercem nebo jen natøít (koberec je hezèí)

Hotovo nyní vlastníte velice silný zdroj mohutných bassù. : -))

Výroba vlastního subwooferu Výroba vlastního subwooferu Výroba vlastního subwooferu Výroba vlastního subwooferu Výroba vlastního subwooferu Výroba vlastního subwooferu Výroba vlastního subwooferu

(by Ad!ss)

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 12.09.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 28457x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 21.10.2008
Bednu si kamarád udìlal sám, jinak vice na http://www.dexon.cz/

Andy - 12.10.2008
a tu bednu si si podla coho spravil lebo na tej stranke som to nevedel najst...ak vies kde to je tak to sem pls hod...

$uch@rC - 05.10.2008
Zesilovaè je zvl᚝, na obrázcích není vidìt...

Andy - 05.10.2008
a kam si pripevnil zosilovac??lebo na obrazkoch neni videt...

$uch@rC - 09.04.2008
Hele umíš ty nìco jinýho než provokovat??? palec ... no jo no, prostì "by Pan Sarkastický". Co takhle tøeba jen upozornit na e-mail o chybì, abychom to spravili... hold každý jsme jiný, nìkdo takový a jiný makový

najd - 02.04.2008
ano skvìlý obrazový doprovod... prostì "by vseohw.net" smch

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ