VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Vlastní názory lidí a Desatero o sdílení dat
Nepihlen nvtvnk

Vlastní názory lidí a Desatero o sdílení dat

– aneb "Sdílení pøes FTP èást 3."

K tomuto èlánku vám doporuèuji také mít pøeèten:

1.díl návodu sdílení

2.díl návodu sdílení

Po úspìších minulých mých dvou èlánkù o stahování a sdílení pøes FTP mám pro vás tøetí pokraèování. Tentokrát nìco z P2P sítí. Budou zde také názory lidí na tyto sítì, jejich výhody a nevýhody. Názory lidí jsem se pokusil sebrat z obou stran – jak odpùrcù, tak stoupencù sdílení.

Wilfred

Mno stahuju,... víceménì z netu mp3ky nebo prográmky, co kde najdu. Policii nìjak neøeším, kdyžtak zapálim kompa :-D . Jinak pøes BearShare hry, programy, mp3. Døív i eDonkey a eMule.

HP Gerdess

Já mám obecnì rád všechny zpùsoby šíøení nelegálních kopií, ovšem FTP a P2P jsou teprve to pravé. U P2P se mi líbí princip na kterém je to založeno. Na FTP jsem spokojen s urèitou legálností, aspoò jednou neotevøu dveøe SWATu ;-).

Jack357

V zásadì nemám nic proti tìm co si sem tam stáhnou nìjakou hru, film nebo tak. Halvnì se to nesmí pøehánìt. V ašem svìtì, hlavnì èecháèci mají tendende mít všechno a tak stahují jako o život. To si myslím, že není správné. Stahovat jen to co potøebuju a ne všechno.

Ad!ss

Nevím,... Pøíjde mi to už dnes úplnì pøirozený stahovat z internetu vše, co je nový. Je to hlavnì pohodlný. Hlavnì je dobrý, že je vydaná nová hra a já se nemusím zajímat, kolik bude stát, kam si ji pùjdu koupit, z jakého e-shopu ji objednat. Proste chvilku klikám po internetu a mám ji doma. To samé s filmy a hudbou. Já osobnì stahuju témìø každý den, když mám volný (nepotøebný) internet. Nejvíc asi mp3 a nìjaké ty novinky jen tak. I když je to nelegální (jak pro koho), budu stahovat dál. Policie se urèitì nebojím, nebo (ne že bych znal nìjak zákony) si myslím, že když to nìjak neprodávám a neposílám a nerozšiøuju dál, tak mi nic neudìlaj... A urèitì se nebudou zajímat o nìjakýho týpka,co si jednou za den stáhne složku o velikosti 100-500MB. Jsou i horší, po kterých se shánìj,... nebojte :-) ;-).

Rex

Nestahuji a nepoužívám nelegální programy, jelikož ke každému komerènímu placenému programu v dnešní dobì existuje již dostatek alternativních programù, které jsou zadarmo a umí témìø totéž co placené produkty.

Vaše další názory mùžete psát do komentáøù k èlánku nebo do fóra... Urèitì budeme rádi za každý názor, by i špatný

Moje DESATERO o bezpeèném a rychlém stahování:

 • Stahujete-li film, MP3 nebo hru, dbejte na pøesmìrování pøes rychlé proxy servery.
 • Stahování pøes P2P znamená vìší riziko, že vás objeví, protože P2P sítì jsou napíchlé „policií“.
 • Sdílecí FTP servery pro data (úschovny dat) jsou pro nelegální data jako stavìná. Obvykle nebývají napíchlé skoro vùbec.
 • Download managery zrychlí váš download i upload.
 • V noci je to rychlejší. :-)
 • Poøiïte si tichý PC, chcete-li stahovat/uploadovat pøes noc (nemìjte svítící vìtráky a prùhlednou boènici :-D).
 • Mìjte kvalitní a silnou antivirovou a antispamovou ochranu (firewall, antispam a antivir).
 • Mìjte velké HDD nebo mnoho optických médií na uložení.
 • Sežeòte rychlé internetové pøipojení. Minimální mnou doporuèené - 256kbps. Dobré - 512kbps. Lepší - 1024kbps. Vynikající – nad 2048kbps.
 • Hledejte rychlé a dobré FTP úschovny dat.

Pár užiteèných prográmkù:

 • Torpark – Prohlížìè na jádøe Firefoxu 1.5 s integrovaným automatickým mìnièem proxy IP adres => anonymní.
 • Czshare upload manager – Tento program na snadné uploadování souborù si naprogramoval sám Czshare.com. Bezpeèné, rychlé, èisté, spolehlivé...
 • Peer Guardian 2 – blokuje IP rùzných sledovacích organizací.
 • Xyzproxy – instaluje se do Firefoxu pøesmìrovává IP pøes rùzná proxy = anonymita
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 05.12.2006 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 7083x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

$uch@rC - 30.12.2006
ne

bori - 25.12.2006
Hmm, navod jak porusovat zakony? :-D

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ