VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Recenze
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Recenze - OstatnŪ

Fotoapar√°t Panasonic Lumix TZ-7 Fotoapar√°t Panasonic Lumix TZ-7 | 09.10.2009 | Autor: Anton√≠n ҆eb√≠k | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 12418x
Zna√®ka Lumix je jiŇĺ delŇ°√≠ dobu zn√°ma draŇĺŇ°√≠ cenou sv√Ĺch produkt√Ļ. P√łesto lze √ł√≠ci, Ňĺe ceny odpov√≠daj√≠ kvalit√¨ a v√Ĺjimkou nen√≠ ani Lumix TZ-7. Lumix TZ-7 je n√°stupce model√Ļ TZ-5 a TZ-6. Tyto modely mezi uŇĺivateli zaznamenaly velk√Ĺ √ļsp√¨ch zejm√©na d√≠ky mimo√ł√°dn√¨ velk√©mu zoomu a kvalit√¨ objektivu.
Multifunk√®n√≠ fotoapar√°t Olympus SP ‚Äď 565 Multifunk√®n√≠ fotoapar√°t Olympus SP ‚Äď 565 | 13.07.2009 | Autor: Anton√≠n ҆eb√≠k | Prýmžrnť hodnocenŪ: 2 | Zobrazeno: 5875x
Olympus SP ‚Äď 565 je kompaktn√≠ fotoapar√°t s dvacetin√°sobn√Ĺm optick√Ĺm zoomem. Sou√®asn√¨ nab√≠z√≠ i mnoho p√łednastaven√Ĺch scen√©ri√≠ a n√¨kolik manu√°ln√≠ch reŇĺim√Ļ v√®etn√¨ pln√¨ manu√°ln√≠ho reŇĺimu. To vŇ°e nab√≠z√≠ Olympus SP ‚Äď 565 za velice p√ł√≠znivou...
Dinosaurus Pleo ‚Äď robotick√° forma Ňĺivota Dinosaurus Pleo ‚Äď robotick√° forma Ňĺivota | 18.01.2009 | Autor: Anton√≠n ҆eb√≠k | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 7779x
√ąlov√¨k se neust√°le snaŇĺ√≠ vŇ°e zdokonalovat a vylepŇ°ovat n√¨kdy se mu to da√ł√≠ m√©n√¨ n√¨kdy l√©pe. JiŇĺ d√ł√≠ve byli n√°znaky robotick√Ĺch pejsk√Ļ, ko√®i√®ek ale dinosaura snad jeŇ°t√¨ ne.
Powerball - hra√®ka, kter√° posiluje kalokagathii Powerball - hra√®ka, kter√° posiluje kalokagathii | 25.12.2007 | Autor: Anton√≠n ҆eb√≠k | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 7431x
KaŇĺd√Ĺ asi tuhle hra√®ku zn√°me, je j√≠ pln√Ĺ internet. N√¨kdo na ni ned√° dopustit, n√¨kdo se jen sm√¨je, jak tomu n√¨kdo m√ĻŇĺe v√¨√łit. √ąl√°nek Powerball ‚Äď hra√®ka, kter√° posiluje by m√¨l do tohoto zmatku polopravd vn√©st trochu sv√¨tla.
Mustek PF-D800 - Nechte sv√© digit√°ln√≠ fotografie oŇĺivnout Mustek PF-D800 - Nechte sv√© digit√°ln√≠ fotografie oŇĺivnout | 22.08.2007 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 5997x
V dneŇ°n√≠ dob√¨ uŇĺ nefr√®√≠ norm√°ln√≠ klasick√© r√°me√®ky na fotografie, ale digit√°ln√≠ fotor√°me√®ek vybaven√Ĺ 8 palcov√Ĺ LCD displejem. Fotor√°me√®ek v dob√¨ digitalizace pln√¨ vyuŇĺijete nap√ł√≠klad pro uskladn√¨n√≠ vaŇ°ich digit√°ln√≠ch fotografi√≠.
Digit√°ln√≠ hudebn√≠ syst√©m Sonos Digit√°ln√≠ hudebn√≠ syst√©m Sonos | 16.03.2007 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 7343x
Sonos je digit√°ln√≠ hudebn√≠ syst√©m pro v√≠ce m√≠stnost√≠. Cel√Ĺ syst√©m Sonos m√ĻŇĺete ovl√°dat d√°lkov√Ĺm ovlada√®em, jenŇĺ je vybaven barevn√Ĺm LCD displejem. Ovlada√® umoŇĺ√≤uje p√łehr√°v√°n√≠m veŇ°ker√© hudby v digit√°ln√≠m form√°tu po cel√©m dom√¨. Z√°kladem je po√®√≠ta√®
Imation Disc Stakka - zp√Ļsob ukl√°d√°n√≠ m√©di√≠ budoucnosti? Imation Disc Stakka - zp√Ļsob ukl√°d√°n√≠ m√©di√≠ budoucnosti? | 25.12.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 6806x
KaŇĺd√Ĺ z n√°s uŇĺ asi n√¨kdy √łeŇ°il probl√©m s hromad√≠c√≠mi se cd a dvd m√©dii a zdlouhav√Ĺm hled√°n√≠m toho spr√°vn√©ho. Spole√®nost Imation v souvislosti s t√≠m vymyslela chytr√© √łeŇ°en√≠, kter√© by mohlo nal√©zt uplatn√¨n√≠.
NejdraŇĺŇ°√≠ MP3 iBeat Organix Gold NejdraŇĺŇ°√≠ MP3 iBeat Organix Gold | 09.12.2006 | Autor: Anton√≠n ҆eb√≠k | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 6231x
NejdraŇĺŇ°√≠ MP3 iBeat Organix Gold. DneŇ°n√≠ lid√© jiŇĺ nev√¨d√≠, co by kupovali. D√Ļkazem tohoto tvrzen√≠ je, Ňĺe rusko-kanadsk√Ĺ miliard√°√ł Alex Shnaider si nechal na zak√°zku vyrobit vysoce luxusn√≠ MP3 p√łehr√°va√®. MP3 p√łehr√°va√® vyuŇĺ√≠v√° nejmodern√¨jŇ°√≠ technologie a je velice miniaturn√≠. Vzhledov√¨ je velice...
Emgeton M6 Cult - p√łehr√°va√® roku nebo zklam√°n√≠ roku? Emgeton M6 Cult - p√łehr√°va√® roku nebo zklam√°n√≠ roku? | 07.12.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 10926x
Emgeton M6 Cult je miniPMP p√łehr√°va√® na kter√Ĺ se dlouhou dobu √®ekalo. Tak se poj√Įme pod√≠vat, jak√© p√łekvapen√≠ n√°m spole√®nost Emgeton p√łipravila.
PC Flexio Multimedia Home - dejme multimedi√°ln√≠m PC Ň°anci PC Flexio Multimedia Home - dejme multimedi√°ln√≠m PC Ň°anci | 27.11.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 11646x
Multimedi√°ln√≠ PC se posledn√≠ dobou dost√°vaj√≠ do √®√≠m d√°l v√≠ce ob√Ĺvac√≠ch pokoj√Ļ k jejich v√Ĺrob√¨ se p√łipojuje √łada v√Ĺrobc√Ļ. I kdyŇĺ mi tato PC p√łipadaj√≠ jako p√łedraŇĺen√° zbyte√®nost, narazil jsem na jedno, kter√© m√¨ docela zaujalo.
Sapphire Radeon X1950PRO - nejv√Ĺhodn√¨jŇ°√≠ grafick√° karta dneŇ°ka Sapphire Radeon X1950PRO - nejv√Ĺhodn√¨jŇ°√≠ grafick√° karta dneŇ°ka | 25.11.2006 | Autor: Jan Chvojka | Prýmžrnť hodnocenŪ: 2 | Zobrazeno: 9367x
Mezi ATi a nVidi√≠ ho√ł√≠ nel√≠tostn√Ĺ cenov√Ĺ souboj, kter√Ĺ n√°m jakoŇĺto z√°kazn√≠k√Ļm p√łin√°Ň°√≠ jen to dobr√©. To nejlepŇ°√≠, co z n√¨j zat√≠m vzniklo, je Radeon X1950Pro, kter√Ĺ pom√¨rem cena/v√Ĺkon nenach√°z√≠ konkurenta.
4. d√≠l seri√°lu Linux - Shell, bash 4. d√≠l seri√°lu Linux - Shell, bash | 23.11.2006 | Autor: Petr Socha | Prýmžrnť hodnocenŪ: 1 | Zobrazeno: 11214x
Co je to vlastn√¨ Bash? Bash je shell. Shell je interpreter p√ł√≠kaz√Ļ. Je to "p√ł√≠kazov√Ĺ √ł√°dek" v linuxu, kter√Ĺ vlastn√¨ slouŇĺ√≠ jako prost√łedn√≠k mezi v√°mi a po√®√≠ta√®em. V tomto √®l√°nku se dozv√≠te n√¨kter√© z√°klady. MoŇĺn√° i n√¨co v√≠c, neŇĺ z√°klady, ale nic, co by nezvl√°dl linuxov√Ĺ z√°√®√°te√®n√≠k.
3. d√≠l seri√°lu Linux -  UŇĺivatel√©, skupiny a uŇĺivetelsk√° pr√°va 3. d√≠l seri√°lu Linux - UŇĺivatel√©, skupiny a uŇĺivetelsk√° pr√°va | 21.11.2006 | Autor: Petr Socha | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 11574x
KaŇĺd√Ĺ uŇĺivatel m√° v unixu (linuxu) sv√Ļj z√°znam -jm√©no, heslo, skupinu. Nav√≠c linux obsahuje speci√°ln√≠ √ļ√®et ur√®en√Ĺ pro spr√°vu syst√©mu. I o n√¨m si √łekneme. Nav√≠c se dozv√≠me i n√¨co o p√ł√≠stupov√Ĺch pr√°vech.
Panasonic DMC-LZ5EG-K Panasonic DMC-LZ5EG-K | 07.11.2006 | Autor: Anton√≠n ҆eb√≠k | Prýmžrnť hodnocenŪ: 1 | Zobrazeno: 7066x
Digit√°ln√≠ fotoapar√°t z√°√ł√≠c√≠ kvalitou. Panasonic DMC-LZ5EG-K pat√ł√≠ do tzv. vyŇ°Ň°√≠ t√ł√≠dy amat√©rk√°ch fotoapar√°t√Ļ. Tento fotoapar√°t je nab√≠zen ve dvou barv√°ch - st√ł√≠brn√© a √®ern√©. Pro fotografov√°n√≠ je vhodn√¨jŇ°√≠ sp√≠Ň°e model √®ern√© barvy. Panasonic DMC-LZ5EG-K (√®ern√Ĺ model) je doporu√®ov√°n pr√°v√¨ pro...
Projektor LG AN110 pro dom√°c√≠ kino Projektor LG AN110 pro dom√°c√≠ kino | 10.10.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 3 | Zobrazeno: 10106x
P√łipravil jsem si pro v√°s √®l√°nek o projektoru LG AN110, kter√Ĺ m√¨ zaujal sv√Ĺm designem a Ň°ikovn√Ĺm proveden√≠m. Nav√≠c jsem napsal prvn√≠ √®l√°nek o projektoru na tomto webu. Projektor LG AN110 je ...
Technika je hold taky v√¨da Technika je hold taky v√¨da | 20.09.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 7743x
√ąl√°nek Technika je hold taky v√¨da se skl√°d√° z dvou mini√®l√°nk√Ļ: Digit√°ln√≠ mikroskop Olympus MIC-D a √ąisti√® vzduchu BIONIC YB-737. Oba √®l√°nky jsou velmi zaj√≠mav√Ĺ a uk√°Ňĺou v√°m, Ňĺe technika a v√¨da m√° mnoho spole√®n√©ho...
VŇ°e pro naŇ°e ratolesti VŇ°e pro naŇ°e ratolesti | 28.06.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 2 | Zobrazeno: 5754x
M√°m pro v√°s jeden po√®√≠ta√® pro d√¨ti od Walt Disney a dv√¨ spole√®nosti, kter√© vyr√°b√¨j√≠ d√¨tsk√© p√ł√≠sluŇ°ensv√≠. P√ł√≠sluŇ°ensv√≠ zp√ł√≠jem√≤uje d√¨tem atmosf√©ru u po√®√≠ta√®e. Po√®√≠ta√® pak splyne s ostatn√≠mi hra√®kami v d√¨tsk√©m pokoji. Proto jsem si pro v√°s p√łichystal t√łi menŇ°√≠ √®l√°nky.
Autor√°dio SONY MEX-BT5000 Autor√°dio SONY MEX-BT5000 | 26.06.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 2 | Zobrazeno: 9862x
Tentokr√°t jsem si pro v√°s p√łipravil n√¨co, co tu jeŇ°t√¨ nebylo. To n√¨co je autor√°dio od spole√®nosti SONY s ozna√®en√≠m MEX-BT5000. Nen√≠ to oby√®ejn√© r√°dio. Douf√°m, Ňĺe v√°s o tom p√łesv√¨d√®√≠m. Dok√°Ňĺe hr√°t i bez...
Batohy na vŇ°e Batohy na vŇ°e | 18.06.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 5771x
P√łipravil jsem si pro v√°s t√łi batohy. Prvn√≠ batoh je ur√®en pro p√ł√≠sluŇ°enstv√≠ a sk√ł√≠√≤ form√°tu midi tower. DalŇ°√≠ batoh je ur√®en pro hern√≠ za√ł√≠zen√≠ a pot√łebn√© v√¨ci. Nakonec je zde kufr, kter√Ĺ je jako sejf. TakŇĺe nemus√≠ m√≠t majitel strach o uloŇĺen√Ĺ...
Dopl√≤ky do kancel√°√łe Dopl√≤ky do kancel√°√łe | 10.06.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 1 | Zobrazeno: 6264x
P√łipravil jsem si pro v√°s √®ty√łi dopl√≤ky. Samoz√łejm√¨ ze sv√¨ta hardwaru. Nen√≠ to nic nov√©ho, ale jsou to uŇĺite√®n√© hra√®i√®ky. M√°m pro v√°s optickou myŇ°, kter√° nen√≠ oby√®ejn√°. Je totiŇĺ na ukazov√°√®ek. Pak pro v√°s m√°m USB Flashdisk zabudovan√Ĺ ve funk√®n√≠ propisce. D√°le op√¨rku MouseBean, kter√° pom√ĻŇĺe pohdln√©mu myŇ°ov√°n√≠.
Fotoapar√°t Lumix DMC-FX7 EG od Panasonic Fotoapar√°t Lumix DMC-FX7 EG od Panasonic | 03.06.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 1 | Zobrazeno: 7069x
Digit√°ln√≠ fotoapar√°t Lumix FX7 m√° plastov√© t√¨lo a vyr√°b√≠ se v mnoha barevn√Ĺch proveden√≠ch. Tud√≠Ňĺ si lze vybrat z aktu√°ln√≠ch m√≥dn√≠ch trend√Ļ. Tento fotoapar√°t je velmi mal√Ĺ a tak√© velmi lehk√Ĺ, proto lze si ho br√°t vŇ°ude. Na svou velikost m√° vzadu velk√Ĺ 2,5" LCD displej. RozliŇ°en√≠ displeje je 114 000px a to je vzhledem k...
Pyramat PM300 Pyramat PM300 | 03.06.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 1 | Zobrazeno: 4318x
Pyramat PM300 je snem kaŇĺd√©ho. Pyramat je ur√®en pro hran√≠ her, poslouch√°n√≠ hudby, ba dokonce k relaxaci. D√≠ky tomuto leh√°tku nen√≠ nutno si po√łizovat hlu√®n√© reproduktory, ale p√łi pohodln√©m leŇĺen√≠ v√°m zvuk s√°m proud√≠ do uŇ°√≠. Pyramat neumoŇĺ√≤uje prostorov√Ĺ zvuk, ale pouze...
Roboti od firmy Wow Wee Roboti od firmy Wow Wee | 25.05.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 2 | Zobrazeno: 6171x
Nov√° doba p√łin√°Ň°√≠ nov√© hra√®ky. Tentokr√°t je p√łinesla firma Wow Wee, jenŇĺ vyr√°b√≠ kvalitn√≠ roboty s mnoha vlastnosmi, o kter√Ĺch se v√°m ani nezd√°lo. Roboti jsou ur√®eni...
Sun Fire Microsystems Sun Fire Microsystems | 23.05.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 1 | Zobrazeno: 3329x
Firma Sun m√° v pl√°nu poprv√© dlouhodob√¨ p√Ļsobit v oblasti standardizovan√Ĺch server√Ļ. Potvrdil to jeden ze zakladatel√Ļ firmy Sun Andy Bechtolsheim, kter√Ĺ je i Ň°√©fem v√Ĺvoje Galaxy. Trh, na kter√©m budou servery se sadou x86, m√° m√≠t hodnotu aŇĺ...
3D br√Ĺle od firmy eDimensional 3D br√Ĺle od firmy eDimensional | 18.05.2006 | Autor: Jan T√°borsk√Ĺ | Prýmžrnť hodnocenŪ: 0 | Zobrazeno: 9227x
Firma eDimensional nab√≠z√≠ trojrozm√¨rn√Ĺ pohled na aplikace, kter√© tuto schopnost podporuj√≠. P√łirovnat to jde nap√ł√≠klad k iMaxu, ale rozd√≠l je...
Chytr√° z√°suvka Chytr√° z√°suvka | 09.05.2006 | Autor: Jakub PlŇ°ek | Prýmžrnť hodnocenŪ: 1 | Zobrazeno: 4645x
VŇ°ichni majitel√© PC s bohatou Ň°k√°lou perif√©ri√≠ jist√¨ alespo√≤ jednou narazily na probl√©m s elektrick√Ĺmi z√°suvkami. V√¨tŇ°ina lid√≠ tento probl√©m √łeŇ°√≠ pomoc√≠...
Co chyst√° Intel tento rok 2006 Co chyst√° Intel tento rok 2006 | 31.03.2006 | Autor: Anton√≠n ҆eb√≠k | Prýmžrnť hodnocenŪ: 2 | Zobrazeno: 3177x
Intel minul√Ĺ rok tak trochu zaost√°val za AMD, proto to chce tento rok napravit. Pl√°nuje tento rok spoustu nov√Ĺch procesor√Ļ. Jak jist√¨ asi vŇ°ichni v√≠te, tak Intel jiŇĺ nebude...
GateWatch GateWatch | 24.02.2006 | Autor: Anton√≠n ҆eb√≠k | Prýmžrnť hodnocenŪ: 2 | Zobrazeno: 3982x
Tento p√ł√≠stroj je opravdu unik√°tn√≠. GateWatch m√° za √ļkol regulovat ot√°√®ky v√¨tr√°k√Ļ a zjiŇ°¬Ěovat teplo na disku, grafick√© kart√¨, procesoru a ve vnit√ł CASE. Z toho vypl√Ĺv√°, Ňĺe m√ĻŇĺe regulovat max. 4 v√¨tr√°ky najednou. M√° podsv√≠cen√Ĺ display, kter√Ĺ m√° unik√°tn√≠...

Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ