VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Acer Aspire 5520 – Na lovu XP ovladaèù...
Nepihlen nvtvnk

Acer Aspire 5520 – Na lovu XP ovladaèù...

Acer Aspire 5520 – Na lovu XP ovladaèù...

V sobotu ke mnì pøišel kamarád, že potøebuje nainstalovat ovladaèe na notebook, kde si nainstaloval Win XP místo Win Vista. Úkolu jsem se hned zhostil s radostí a šel jsem na vìc. Notebook mì tak okouzlil, že jsem se ho jen tìžko zbavoval pøi pøedání zpìt do vlastnictví kamaráda :-(...

Notebook: Acer Aspire 5520 - 6A2G16Mi (LX.AJ80X.160)

Problémy:

Tento notebook byl postaven pro Vista Home Premium a tím pádem ovladaèe byly také jen Vista. Kamarád si nainstalovat Windows XP ale nešla mu síová karta, tudíž se nemohl pøipojit na internet a stáhnout si je sám. Dobré pak bylo, že kamarádovi v tu dobu odešla grafická karta na jeho stolním poèítaèi, tudíž také nemohl jít na internet. Kamarád mi musel pøinést notebook a já podle komponent musel vyhledat vhodné ovladaèe pro Windows XP.

Moje práce...

Musel jsem teda já vyhledat a nainstalovat ovladaèe. Samotné hledání mi zabralo pøes hodinu èasu. Nakonec jsem na nìjakém španìlském fóru našel link na dobré FTP s neoficiálními ovladaèi na XP na rùzné typy notebookù, mezi nimiž byla i verze Aspire 5520 :-). Podaøilo se mi úspìšnì stáhnout ovladaèe a èást jich nainstalovat. Dokázal jsem úspìšnì nainstalovat ovladaèe základové desky, LAN, zvukové karty a grafické karty. Ty jsem odzkoušel a šly suprovì. Nepodaøilo se mi však otestovat LAN kartu, protože pak exla baterie. Kamarád mi ale pak napsal z ICQ že se na internet pøipojil pøes LANku. Alespoò že tak. Poté, co vypla baterie, jsem se na notebook jen díval a fotil ho. (Také tiše závidìl :-D).

Pár fotek si mùžete prohlédnout níže. Také vám sem dám link na ono FTP, kde mimoto máte XP ovladaèe i na jiné typy Acer notebookù. Na prohlédnutí vám ještì napíši konfiguraci onoho vymakaného notebooku.

MIRRORy na XP ovladaèe Acer ASPIRE 5520:

MIRROR 1: (Official) ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/aspire_xp_not_authorized

MIRROR 2: (Hungary) http://193.225.160.103/tananyagok/acer/

Takže kdo by potøeboval nìjaké ovladaèe na Acer notebooky, nech se podívá na servery výše.

MIRROR 3: (CZ; Vseohw.net)
01.Chipset_NVIDIA_v1313_XP.zip
02.CPU_AMD_v1.3.2.0_XP.zip
03.VGA_NVIDIA_v6.14.11.145_XP32.zip
04.Audio_Relatek_vV5.10.0.5413_XP32_XP64.zip
05.Cardreader_Ricoh_v3.51_XP32.zip
06.Modem_Foxconn_T60M955.02_v7.62.0.0_XP.zip
07.Touch Pad_Synaptics_v9.1.11.0_XP.zip
08.Launch Manager_Dirtek_v2.0.01_XP_Vista.zip
09.Wireless_Atheros_V5.3.0.56_XP_XB63_XB62(WHQL).zip
09.Wireless_Broadcom_V4.100.15.7_XP_BCM_4311_4321(WHQL).zip
10.(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8.zip
10.(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL.zip
10.(Chicony_app)_Acer Crystal Eye webcam v1.1.31.718.zip
10.(Chicony_driver)_Acer CrystalEye webcam T5.7.28.400C_WHQL.zip
10.(Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_XP_Vista.zip
10.(Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL.zip
11.Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.3300_XP.zipMIRROR: Ovladaèe Acer ASPIRE 5720:
(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8_XP_Vista.zip
(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.07a-WHQL_XP_Vista.zip
AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip
AHCI_Intel_v7.5.0.1017_XP.zip
Audio_Realtek_v6.0.1.5413_R167_XP.rar
Audio_Realtek_v6.0.1.5413_R167_XP_Vista.zip
Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.3300_XP.rar
Cardreader_RICOH_R5C8xx_v3.51_XP_Vista.zip
Chipset_Intel_v8.3.0.1013_XP32.zip
Lan_BCM5787_v10.26.0.0_XP.rar
Lauch Manager_v2.0.05_XP.zip
Modem_Ambit_v7.62.0.0_2C06_XP_WHQL.zip
TouchPad_Synaptics_v9.1.11.0_XP32.rar
VGA_Intel_v6.14.10.4847win2k_xp.zip
Wireless_Intel_v11.1.1.11_XP.rar


Konfigurace notebooku:

  • AMD Athlon 64 X2 TK-55 1,8GHz 2x256kB L2
  • 2x1024MB RAM DDR2
  • Integrovaná grafika nVidia GeForce 7000M TC s až 752MB sdílenou pamìtí
  • HDD 160GB
  • LCD 15,4“ Acer WXGA CrystalBrite 8ms/220nits
  • Wi-Fi Atheros AR5007EG b/g
  • DVD-RAM Super Multi DL

Acer Aspire 5520 – Na lovu ovladaèù... - Vseohw.net

První pocity:

Kamarád mì s notebookem celkem pøekvapil, protože jsem neèekal, že si ho koupí. Ale když už u mì byl... Dva 1GB moduly v dualchannelu byly opravdu rychlé. XP se naèetly bìhem chvilky. Integrovanou grafiku GeForce 7000M jsem nemìl možnost nijak blíže otestovat, a proto nemohu soudit její výkon. K pevnému disku a ostatním komponentám to samé. Výhodu vidím ve Wi-Fi kartì Atheros, které jsou velmi dobré na prolamování ochran a dalších rùzných vìcièek. Kvalitní shledávám klávesnici, na níž se píše doslova bohovsky – nízký zdvih tichost stisku a rozmístìní kláves. Musel jsem si však zvyknout na fakt, že chybí numerická èást klávesnice :-D a to mì moc zpomalovalo v práci. Další výhoda je tichý chod. Když jsem notebook mìl zapnutý a bylo u mì v pokoji ticho, vùbec jsem neslyšel vìtráèky notebooku, což mì velice pøíjemnì pøekvapilo. No, byl slyšet jen, témìø neslyšné, foukání vzduchu ven, jako byste mírnì odfukovali prach na stole. Nevýhody vidím ve dvou vìcech. V procesoru a touchpadu. Procesor je sice dualcore, avšak velice žere baterii a má jen 2x256kB L2, což se mi na dnešní dobu zdá celkem málo. Touchpad byl také hrozný. Obèas mì neposlouchal a nereagoval, až jsem musel pøipojit svùj Razer na USB. Protože než bych se k nìèemu „dotouchpadoval“ tak by byla baterie 3x vybitá :-). Když pohlédnu na celkovou konfiguraci notebooku a na cenu, je to opravdu skvost, ke kterému bych sedával s úctou.

Fotky:

Acer Aspire 5520 – Na lovu ovladaèù... - Vseohw.net Acer Aspire 5520 – Na lovu ovladaèù... - Vseohw.net Acer Aspire 5520 – Na lovu ovladaèù... - Vseohw.net Acer Aspire 5520 – Na lovu ovladaèù... - Vseohw.net

Cena: cca 20.500Kè s DPH

Závìr:

Po dlouhé dobì hledaní se mi nakonec podaøilo spasit a zprovoznit tento notebook pod Windows XP. Notebook mi trochu zpestøil víkend. Ale škoda, že jsem ho musel dát zpìt kamarádovi :-(. Jsem si k nìmu za tìch pár hodin vytvoøil silné citové pouto, které se poté pøetrhlo :-D. Ale zkušenost to byla dobrá.

Když se hodnì mluví o Aceru, jistì budete vìdìt co toto slovo _ACER_ znamená, že? :-). Kdo to ví? Já to vím!!!


Info: Èlánek berte jako mùj osobní názor a øešení problému v zamìøení na hledání ovladaèù pro Windows XP na notebooku a ne jako recenzi. Dìkuji.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte ACER Aspire 5220-201G16Mi výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 23.10.2007 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 2 | Zobrazeno: 50205x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

dddddddddd - 12.07.2016
Ahoj. Tenhle 5520G používám,ale mívám obèas potíž se sítí.Q.Atheros AR500-10.0.0.339.je stále nepøipojen.Nedávno jsem to nìjak rozbìhl,ale nepoøídil jsem si jakoukoli zálohu.Možná to souviselo s instalací(možná str.Aceru)Qualcomu s logem Lambda(ne modrá).Do okna sít to pridalo políèko pro 2,4 a 5 GB.Ovšem vypadlo to po resetu Huawei Echo.Tak nevím co s tím. :-(

FilipekFox - 25.10.2009
Dobrý den prosím o radu mám tento notbuk a mám v nem xp a všecko jede bez problémù až na jednu vìc obèas když dám tento poèítaè a vlastnosti tak tam mám místo 2.OO GHZ tøeba 800MHZ a když hraju hru tak se mi to tak mìní a hra se mi seká nevíte proè?je to otázka nastavení?díky za odpoved naschledanou. (muj emajl je fildark@seznam.cz)

molexxx - 16.12.2008
No já jsem skusil vypnout DHCP tak uvidím...

$uch@rC - 16.12.2008
Spíš by mì zajímalo, jak dlouhá je ta "urèitá doba". Po každé stejnì nebo to je variabilní? Dìlá to u všech zaøízení pøipojených k routeru pomocí WiFi? Dìlá to i u LAN? Ono to mùže být i špatných nastavením routeru nebo obyèejná nekompatibilita routeru a WiFi klienta. Sestry notebook se na mùj router WiFi-nou ani nepøipojí, takže je to horší než níže popsaný problém :-) , nebo s jinými routery pøes WiFi její notebook spolupracuje. Zkusil bych na router zapojit jiná WiFi zaøízení a nebo bych notebook zkusil s jiným routerem

molexxx - 16.12.2008
Dobrý den, mám problém.Mám stabilní pøipojení k internetu na stolním PC a z nìho jsem bezdrátovì pøipojen k nootebooku.Problém spoèívá v tom, že po urèite dobì mi bezdrátové spojení vypadne, ale posléze ihned nabìhne, no ale to je špatné v tom, že nemùžu hrát nic z multiplayerem, protože mi to jednoduše padá. Mùžete mi poradit kde mùže být problém?Popøípadì jak ho vyøešit? Dìkuji.

molexxx - 30.11.2008
A nemohl by si mi pls doporuèit nìjaký program na nahrávání videa?

$uch@rC - 30.11.2008
to Michael: Windows XP prý nechtìl žádné ovladaèe pøi instalaci, odkazy jsou již aktualizované
to molexxx: Netuším v èem je chyba, ale zkus použít jiný program na nahrávání nebo video a audio synchronizujte pomocí nìjaké utilitky na úpravu videa.

molexxx - 29.11.2008
Ahoj, mám problém, vlastním Acer 5520 a když si chci nahrát nìjaké video pøez zabudovanou webku, tøeba pøez SONY Vegas, tak mám spoždìný hlas tak o 1 vteøinu, je to webkamerou nebo nìèím jiným?Díky za odpovìï.

Michael - 02.11.2008
Ahoj koupil jsem si notebook Acer aspire 5520 a chtel bych vas poprosit 1) o radu jak tam ty win xp dostat nejak se mi to nedari a 2) kdyby ste mohli zaktualizovat odkazy na ty ovladace pro xp. Vsem moc dekuji za vase odpovedi.

$uch@rC - 18.09.2008
Výmìnu karty lze dle mého provést sám snadno a levnì bez námahy. Jen vyhledat typ (zøejmì Mini PCIe) sbìrnice, otevøít spodek a vymìnit kartu. Popøípadì dokoupit pøídavný USB modul

marsim - 10.09.2008
Nainstaloval jsem si WIN XP s ovladaèi z výše uvedených odkazù, a vše chodí bez problémù - tedy až na èteèku karet. Ta mi hlásí pøi kopírování na kartu(MMC)že je karta plná již pøi zaplnìní asi na 10 procent.Ale mám èteèku externí, takže neva. Rád bych si ale doplnil notebook Mini PCI kartou pro bluetooth. Nevíte nìkdo jaký typ karty použít? V Acer servisu mi prý doplnìní udìlají za cca 2500Kè-nejsem blázen.

JP - 28.08.2008
Vykon notebooku Dobry den. Mam Acer 5720, puvodne Vista, ted XP. Pouzivam v tomto notebooku 3D CAD software. Samozrejme je mi jasne ze tento nb neni CAD stanice, nicmene jsem ocekaval ze to pobezi alespon tak dobre jako kolegum na 4 roky starych obycejnych nb (sice uz 2 jadro ale sdilena grafika, 1GB pameti). Ovsem je to katastrofa. Nevite nekdo cim by mohlo byt ze je to tak pomale? Diky

FeebeE - 16.08.2008
Ovladace ti pojedou. Ja je mam nainstalovane a krome WiFi me funguje vsechno OK. Navic staci si trochu pocist vyse, kde je hw toho notebooku vypsany.

Neczik - 15.08.2008
Mam dotaz moc se v tom totiz nevyznam, ale je neaky rozdil krom HW v tom notebooku co je tu pospany a v tomhle: Aspire 5520G-503G32Mi LX.ALX0X.615 ??? Jako kdyz si tam nainstaluji ty ovladace jestli mi to pojede nebo mam hledat neaky jiny?

$uch@rC - 12.08.2008
Je to možná nekompatibilita. Když se na nìjaké pøipojí a na nìjaké ne tak to nebude napájením. Zkusil bych jinou WLAN kartu, nebo i USB WiFi a pøipojt se na ty samé sítì, tak bude možno zjistit trochu konkrétnìji v èem je chyba

FeebeE - 09.08.2008
Me WiFi pri zapnuti jenom problikne... a na displeji se objevi Bezdratova sit LAN aktivni. Ale svetylko jenom problikne. Kdezto u zapnuti bluetooth sviti porad. Neni mozne, ze treba je nejak defaultne nastavene napajeni na minimum? Zkousel sem se napojit na vicerositi a nektere chcou heslo a jine free me hlasi to nize... :-(

$uch@rC - 09.08.2008
Pokud se Atheros hlásí v systému, tak by mìla být zapojená a OK (jinak by u ní byl ten žlutý vykøièník). Zkontroloval bych ale radši zapnutí WiFi. Pak bych vyzkoušel se teda pøipojit na tu jinou sí

FeebeE - 08.08.2008
Spravce zarizeni me pise, ze Atheros funguje spravne. Neni mozne, ze neni zapnuta v napajeni? Protoze Windows mobility center nemam ani nejaky ten power manager na korigovani spotreby. Nikde sem drivery na ne nenasel. Muzete mi prosim poslat odkaz? Dekuji

$uch@rC - 08.08.2008
Zkusil bych se podívat, zdali máš správné ovladaèe na WiFi. Zkus se pøipojit na jinou sí jestli to blbne i tam, popøípadì zkontroluj správnost nastaveni a hesla. Ale jinak to mùže být nekompatibilita možná. Sestøe jsem poøídil nový notebook a ten se nepøipojí na mùj AirLive router a na La Fonneru ano. Tak zkusil bych jinou sí, nebo je možná zázrakem nekompatibilní s tou tvoji

FeebeE - 08.08.2008
Uz sem na to prisel, rozliseni musim mit porad na 1280x800. Mam ale problem s rozjetim wifi, nainstaloval sem drivery na atheros a pri spusteni mi to sice najde bezdratove site, ale i kdyz ma 4 z 5 carek zelene, tak me to nepusti, ze pripojeni systemu windows k vybrane siti se nezdrarilo. tato sit jiz nemusi byt v dosahu. Obnovte seznam siti a pokus zopakujte. Neni mozne, ze by byla karta vadna? Protoze kdyz wifi zapnu jako bluetooth pres klavesu pod displayem, tak bluetooth sviti modre porad, kdezto wifi jenom problikne oranzove a zahlasi, ze Bezdratova sit LAN je aktivni. Snad mi nekdo znaly odpovi na tohle. Diky moc

FeebeE - 07.08.2008
Mam problem u tohoto noteboku ale Acer Aspire 5520-7A1G16Mi. Vsechno funguje jak ma, ale kdyz chci koukat na video a dam 200% velikost nebo pres cely obraz, tak me skace pulka obrazu, litaji pres nej takove pruhy. Kdyz je velikost 100%, tak je to v poradku, ale to je zase moc male. Zkousel sem i jiny prehravac, ale vzdycky to same, takze to bude driverama na grafiku nebo codecama? codecy pouzivam na pc uz leta a vzdycky perfektni. Mam nainstalovany os windows xp sp 3 cz 32 bit. Hry a ostatni je bezchybne. Poradte mi prosim. Dekuji

$uch@rC - 22.05.2008
Mikrofon se neinstaluje, alespoò já ho nikdy nikde neinstaloval. Musíš ho aktivovat ve správci zvukových zaøízení nebo tak nìjak

molex - 21.05.2008
Dobrý den ještì bych se chtìl zeptat kde bych sehnal nìjaký ovladaè na mikrofon.Po pøeinstalování totiž nefunguje.Dìkuji

molex - 12.05.2008
Ne, už to je vyøešeno.Staèilo zakázat v síových pøipojeních jednu jednotku.

$uch@rC - 11.05.2008
Tak jako tohle jméno se mi nepodaøilo na netu najít, ale jestli máš na mysli 5520G-402G16Mi, protože to je jediné podobné jméno, tak jsem tento našel. Toto je novìjší typ s Blu-ray mechanikou a koukám, že WLAN je Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi. Takže úplnì nìco jiného.

molex - 11.05.2008
Aspire 6620G-402G26Mi

$uch@rC - 11.05.2008
Tøeba kamarádovi jsem opravoval Acer Aspire 5520 - 6A2G16Mi (LX.AJ80X.160), je jasný, že máš Aspire 5520 ale dùležité je i èíslo HW konfigurace 6A2G16Mi (LX.AJ80X.160), nemáš tøeba WiFinu Broadcom?

molex - 11.05.2008
Mám pøímo Acer 5520 akorát procesor mám Turion,a grafiku mám GeForce 8400 takže nevím.Vše bìží v poøádku jen ten net ne.

$uch@rC - 10.05.2008
Notebook máš úplnì stejné èíslo jako v èlánku? Mám na mysli, stejné HW parametry. Jestli máš opravdu Atheros, zda-li to není tøeba Broadcom. Jinak to zkus odinstalovat a znovu instalovat. Tento problém se mi nestal zatím

molex - 08.05.2008
Tak mám stáhlý Atheros ale nejde se mi bezdrátovì pøipojit, píše mi to že nejsem v dosahu, pøitom mám plný signál...

$uch@rC - 08.05.2008
No musíš stáhnout driver na WLAN (WiFi), pokud mas Broadcom stahni ho, pokud Atheros, stahni zas ten. Ovsem v pøípadì, že vlastníš jeden z notebookù, o nichž se píše výše

molex - 08.05.2008
Ne tak hotovo,net jede ale asi jen pøes kabel,potøeboval bych se pøipojit bezdratovì takže teï nevím jak.Pls poraïte nìkdo

molex - 08.05.2008
Prosím o radu.Jaký driver musím stáhnout aby mi jel internet?

$uch@rC - 21.04.2008
Vypnout touchpad a zapojit myš. Myš se dá poøídit i malá a skladná. Kupte si jaká vám vyhovuje, tøeba malá drátová, drát staèí krátký, protože konektor USB máte hned pøed sebou. Tak malá a skladná myš se dá strèit i do kapsy. A v tašce na notebook musí pøece být nìjaká malá kapsa na malé pøíslušenství ne?

Kuku - 21.04.2008
Nooo, ten touchpad je taky, ze staci dycham trochu silnejsie a skace si ako sa mu zachce....a ked pisem naraz tri prezentacie a nemozem touchpad vypnut, touchpad mi skace a maze co chce, tak ma ide porazit....ale uz chystam preinstalaciu na XP, takze budem dufat, ze sa to vylepsi....ta mys je vyborny napad, len uz ju nemam kde v taske nosit...ale asi to budem musiet takto poriesit...diky za odpoved :-)

$uch@rC - 15.04.2008
O touchpadu vím jen to, že kamarádovi ve Windows XP funguje, ale to je dáno notebookem, ...definujte prosím "úžasný" touchpad... :-) ... co je s ním za problém? Jinak pokud vám nevyhovuje touchpad není problém ho nahradit za externí myš (drátovou/bezdrátovou, malou/velkou). Pro dlouhodobìjší práci je to rozhodnì pohodlnìjší :-)

Kuku - 15.04.2008
Cestmirov clanok som objavila az teraz,ale prisiel mi velmi vhod.....tiez som si kupila minuly rok Acer Aspire 5520 a musim povedat, ze pri nom sediviem....uz som dala Vistu preinstalovat na XP, ale IT mi ho po 5 dnoch odovzdalo, ze bohuzial "Nejde to"...takze som vdacna za clanok,ktory odovzdam IT a budem cakat.... ....ale rada by som chcela vediet jednu vec, ci sa instalaciou XP nezmeni aj ten "uzasny" touchpad, pretoze pre mna je to nocna mora!!!....to musel vymysliet len "debil"

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ