VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Linux + 08/2007
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Linux + 08/2007

Linux + 8/2007

Je tu dalŇ°√≠ pr√°zdninov√© √®√≠slo √®asopisu Linux +, tentokr√°t srpnov√©. Jako kaŇĺd√© √®√≠slo je i toto je pln√© zaj√≠mav√Ĺch a uŇĺite√®n√Ĺch informac√≠ ze sv√¨ta Linux. Setk√°v√°me se tu s aktuality, uŇĺite√®n√Ĺmi progr√°mky a pro zapln√¨n√≠ voln√©ho √®asu je p√łiloŇĺena i hra Toribash a to vŇ°e pro Linux.

Hlavní obsah èísla

V dneŇ°n√≠m Linux + √®√≠sle je kladen hlavn√¨ d√Ļraz na ‚ÄúBezpe√®nost poŇ°tovn√≠ch sluŇĺeb pod Linuxem‚Äú. √ąl√°nek detailn√¨ p√łedstavuje Mail Transfert Agent (MTA) Postfix, zejm√©na pak jeho hlavn√≠ konfigura√®n√≠ soubory main.cf a master.cf. Podrobn√¨ tak√© rozeb√≠r√° moŇĺnosti anti-spamov√© ochrany a omezen√≠ p√ł√≠stupu. D√°le tak√© popisuje Propojen√≠ Postfixu s n√°stroji Spamassassin, Clamav a Amavis. √ąl√°nek je dopln√¨n o ilustra√®n√≠ screeny.

DalŇ°√≠m velice zaj√≠mav√Ĺm a obs√°hl√Ĺm √®l√°nkem je ‚ÄúTvo√ł√≠me DVD ‚Äď video s vlastn√≠m menu‚Äú . Prost√łednictv√≠m tohoto √®l√°nku se nau√®√≠te vytv√°√łet si vlastn√≠ DVD s menu. √ąl√°nek prov√°z√≠ od p√ł√≠pravy souboru aŇĺ po kone√®nou prezentaci. Autor t√¨chto efekt√Ļ doc√≠l√≠ pomoc√≠ n√¨kolika program√Ļ, ke kter√Ĺ dod√°v√° vŇĺdy postupn√Ĺ n√°vod. Jak autor s√°m √ł√≠k√°: ‚ÄěProgram√Ļ je mnohem v√≠ce, ale j√° sem vyuŇĺil sv√© obl√≠ben√©‚Äú.

DalŇ°√≠ √®l√°nky na, kter√© naraz√≠te b√¨hem √®ten√≠

 • Gentoo Linux 2007.0
 • Multimedia v Ubuntu
 • (Ne)jist√° budoucnost roztomil√Ĺch efektu
 • Zabezpe√®en√≠ poŇ°tovn√≠ch sluŇĺeb pod Linuxem
 • Kryptografie
 • Syst√©m LaTeX a p√ł√≠stupy ke zpracov√°n√≠ textu
 • Tvo√ł√≠me DVD ‚Äď video s vlastn√≠m menu
 • V√°lka robot√Ļ
 • Linux na star√©m hardware
 • Multimedi√°ln√≠ centrum u Linuxu
 • Syst√©m RecoueCD

Na dvou DVD najdete

Gentoo 2007.0 ‚Äď Jedn√° se o distribuci pro pokro√®il√© uŇĺivatele. Hlavn√≠ p√łednost√≠ t√©to distribuce je moŇĺnost sestavit si syt√©m zcela na m√≠ru sv√©mu po√®√≠ta√®i. V√Ĺborn√° dokumentace poskytuje pokro√®ilejŇ°√≠m uŇĺivatel√Ļm moŇĺnost dalŇ°√≠ho rozvoje znalost√≠ o Linuxu. Distribuce je zaj√≠mav√¨ graficky √łeŇ°ena.

Floola ‚Äď Velk√© syst√©mov√© n√°roky, sloŇĺit√© ovl√°d√°n√≠, nesrozumiteln√© prost√łed√≠, tyto a mnoho jin√Ĺch d√Ļvod√Ļ vede spoustu majitel√Ļ iPodu na alternativn√≠ program. N√°hrad za iTunes je v dneŇ°n√≠ dob√¨ celkem dost a jednou z nich je i Floola, pom√¨rn√¨ dobr√Ĺ z√°stupce na poli iPodu a zpr√°vy hudby.

Toribash ‚Äď Velice zaj√≠mav√° strategick√° a bojov√° hra od The Ancienit Art, kter√° si ur√®it√¨ najde mnoho p√ł√≠znivc√Ļ. Toribash je velmi origin√°ln√≠, jedn√° se o klasick√Ĺ boj mezi dv√¨ma pan√°ky, ale s t√≠m rozd√≠lem Ňĺe cel√Ĺ boj je rozd√¨len na 500 √®asov√Ĺch jednotek. KaŇĺd√Ĺch 10 jednotek si m√ĻŇĺe sv√©ho pan√°ka nasm√¨rovat proti nep√ł√≠teli.

V p√ł√≠Ň°t√≠m √®√≠sle

 • Syst√©m ERP5
 • √Ź√°bel konverze - OpenOffice.org
 • Deamon
 • Grafika pro kaŇĺd√©ho ‚Äď Xara Extr√©me

Pár slov na závìr

Jako fanda Linux√Ļ jsem t√≠mto √®asopisem nadŇ°en. Nerad si √®tu dlouhos√°hl√© √®l√°nky na obrazovce, a tak mi tento √®asopis poskytne dost zaj√≠mav√Ĺch informac√≠ i bez obrazovky a spuŇ°t√¨n√©ho PC.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW v√Ĺhodn√¨ na

© Anton√≠n ҆eb√≠k
Datum: 11.09.2007 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 3 | Zobrazeno: 6140x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

deadalos - 11.09.2007
...pom√¨rn√¨ dobr√Ĺ z√°stupce na poli iPodu a zpr√°vy hudby. X-)

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ