VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Hakin9 3/2007
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Hakin9 3/2007

V poda√ł√≠ jiŇĺ t√łet√≠ vyd√°n√≠ v√Ĺborn√©ho √®asopisu Hakin9. Jak bylo zmi√≤ov√°no v minul√©m √®l√°nku, tak se budeme s t√≠mto √®asopisem setk√°vat kaŇĺd√© dva m√¨s√≠ce. Tento √®l√°nek, by v√°m m√¨l pomoci p√łi v√Ĺb√¨ru √®asopisu z oblasti informa√®n√≠ch technologi√≠. A te√Į rovnou k √®√≠slu Hakin9 3/2007.

Hakin9 3/2007

Hakin9 3/2007

V tomto √®√≠sle je hlavn√≠ n√°pln√≠ oblast "Obrana". Asi nejzaj√≠mav√¨jŇ°√≠ √®l√°nek je vypr√°v√¨n√≠ o bezpe√®nosti IE 7. Jak jist√¨ v√≠me, IE je snad nejv√≠c d√¨rav√Ĺ prohl√≠Ňĺe√®, tak pro√® se na skuliny nepod√≠vat po√ł√°dn√¨ z bl√≠zka. Bezpe√®nost IE je ropracov√°na na √®ty√łech str√°nk√°ch. Obt√≠Ňĺnost tohoto √®l√°nku je jedna. To znamen√° nejniŇĺŇ°√≠. Z√°v√¨rem √®l√°nku autor zd√¨luje, Ňĺe v prohl√≠Ňĺe√®i Internet Explorer 7 existuje mnoho zabezpe√®en√≠. Je vŇ°ak mnoho m√≠st, kter√° mus√≠ b√Ĺt uŇĺivatelem neust√°le hl√≠d√°na, protoŇĺe ani ta nejlepŇ°√≠ zabezpe√®en√≠ nejsou s to jen ochr√°nitt p√łed virem √®i nabour√°n√≠m doo syst√©mu, pokud nejsou dodrŇĺov√°ny z√°kladn√≠ bezpe√®nostn√≠ z√°sady.

Téma èasopisu

 • √ötok
  • H√°√®ky ve Windows
  • Metasploit - Exploiting framework
  • Neviditeln√© backdoory
 • Obrana
  • Obrana datab√°ze Oracle za pomoci pokro√®il√Ĺch bezpe√®nostn√≠ch opat√łen√≠
  • Bezpe√®nost kont PHP
  • Zabezpe√®en√≠ WWW sluŇĺeb ve Windows Longhorn Server
  • Web Services Security
  • ҆ifrov√°n√≠ v aplikac√≠ch - knihovna Openssl
  • Steganografie - um√¨n√≠ okultn√≠ho p√≠sma
 • Fejeton
  • Hacking bez tajemstv√≠

Na disku

Ashampoo AntiSpyWare - Monitoruje a chr√°n√≠ po√®√≠ta√®, specialitou tohoto programu je vyhled√°v√°n√≠ tzv. rootkits. Ashampoo AntiSpyWare monitoruje jiŇĺ v√≠ce neŇĺ 410 000 takov√Ĺchto infekc√≠. Program tak√© slouŇĺ√≠ jako kompletn√≠ antivirov√Ĺ - malware n√°stroj, kter√Ĺ je schopen zni√®it viry, wormy a trojany.

Intelli HyperSpeed 2005 - Tento program slouŇĺ√≠ pro zoptimalizov√°n√≠ v√Ĺkonu vaŇ°eho po√®√≠ta√®e. Aplikace nab√≠dne 5 r√Ļzn√Ĺch profil√Ļ, kter√Ĺmi m√ĻŇĺete aplikovat r√Ļzn√° syst√©mov√° vylepŇ°en√≠ pro optimaln√≠ nastaven√≠ vaŇ°eho syst√©mu Windows.

A-squared Anti-Malware - Dopl√≤kov√Ĺ software k antivirov√Ĺch program√Ļm. Tento program se specializuje p√łedevŇ°√≠m na malware. A-squared Anti-Malware poskytne i pravideln√© aktualizace.

Comodo Personal Firewall - Opt√¨tovn√¨ jeden z program√Ļ, kter√Ĺ se star√° o vaŇ°√≠ bezpe√®nost. Br√°n√≠ vniknut√≠ trojan√Ļ, a z√°rove√≤ funguje jako firewall. Pro osobn√≠ pouŇĺit√≠ je moŇĺn√© program vyuŇĺ√≠vat zdarma.

NetConceal AntiHistory - PSlouŇĺ√≠ pro smaz√°n√≠ historie a zamezen√≠ p√ł√≠tomnosti uŇĺivatele. M√ĻŇĺe smazat veŇ°ker√Ĺ obsah webov√© str√°nky, soubory, dokumenty, seznamy aj.

Závìrem, pár slov

Toto √®√≠slo, je pozoruhodn√© sv√Ĺm Ň°irok√Ĺm spektem √®l√°nk√Ļ. Uv√≠tal jsem p√ł√≠tomnost bezpe√®nostn√≠ch program√Ļ na p√łiloŇĺen√©m disku. Program A-squared Anti-Malware jsem vyuŇĺ√≠val i p√łedt√≠m a te√Į si ho mohu uŇĺ√≠vat v pln√© verzi a zcela leg√°ln√¨. Zaj√≠mav√© byli i novinky ze sv√¨ta IT, kter√© zcela naplnily dv√¨ str√°nky. Vzhledem k tomu, Ňĺe √®asopis vych√°z√≠ v 7 jazyc√≠ch vyskytuj√≠ se v √®l√°nc√≠ch ob√®as n√¨jak√© p√łeklepy, p√łeklep je ale ihned vyrovn√°m kvalitn√≠m √®l√°nkem.

A co n√°s p√ł√≠st√¨ √®ek√° p√ł√≠Ň°t√¨

 • Malware - kdyŇĺ v√°lka tak v√°lka
 • Fizyck√° ochrana IT z√°sob√Ļ
 • Okem velk√©ho bratra - Sledov√°n√≠ zam√¨stnanc√Ļ ve spole√®nosti
Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW v√Ĺhodn√¨ na

© Anton√≠n ҆eb√≠k
Datum: 05.06.2007 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 0 | Zobrazeno: 6498x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ