VSEOHW.NET - Ve, co chcete vdt o hardware

 
Home > lnky > Preview: Panasonic Lumix DMC-FZ28E
Nepihlen nvtvnk

Preview: Panasonic Lumix DMC-FZ28E

Pøedstavuji vám poloprofesionální digitální fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FZ28E. Jedná se o vysoce kvalitní nový fotoaparát, který pøišel na èeský trh jen nedávno. Má èip 10MPx úžasný 18x zoom a stabilizaci. Vìøím, že si jistì velmi brzy najde své hrdé majitele, asi tak jako mne.

Píši takové malé preview k recenzi, na níž se mùžete tìšit. Ke stažení budete mít mnoho fotografií i videí. A jakéže má Panasonic Lumix DMC-FZ28E vlastnosti?

Vlastnosti v bodech:

 • Rozmìry [š x v x h mm]: 117.6 x 85.5 x 142
 • Snímaè: 10MPx
 • Zoom: 18x optický, 4x digitální
 • LCD – 2,5“
 • ISO: 1600 (max. 3200)
 • Slot pro karty: SD, SDHC, MMC
 • Formát fotografií: JPEG, RAW
 • Makro od 1cm
 • Pøepínání AF/ MF

Pøedevším digitální snímaè s rozlišením až 10,7MPx, pøièemž využitelných je 10,1MPx, je jednou z dùležitých vìcí spoleènì s 18 násobným optickým zoomem. Tento nový model DMC-FZ28E jinak navazuje na své starší bratøíèky DMC-FZ8 a DMC-FZ18. S modelem FZ8 já konkrétnì mám osobní zkušenosti, nebo ho vlastní mùj strejda. Tak pìkné fotky to byly, natož pak od modelu o dvì tøídy lepší – tedy od nového DMC-FZ28E.

Objektiv je typu Leica s MEGA O.I.S. stabilizátorem a je sestaven z 11 èoèek, to mu umožòuje tak vysoké pøiblížení a automatickou stabilizaci obrazu. Stabilizace dokáže opravdu skuteèné divy. Pøi focení nebo natáèení nikde nebyly znát žádné škubance. Fotí krásná (tele)makra, portréty, krajiny, noèní snímky, HD videa bez nebo s minimem šumu (v noci), bez škubancù díky stabilizaci. Pokud jste dobøí fotografové, urèitì využijte funkce, kde si budete moci manuálnì nastavit fotoaparát podle podmínek a nenechávat to na automatice, která taky není vždy nejlepší. K tomu slouží písmeno M na koleèku režimù na horní stranì fotoaparátu DMC-FZ28E. Pokud byste si potøebovali v noci pøisvìtlit, využijte vyklápìcí blesk, který dosáhne až do 7 metrù

Preview: Panasonic Lumix DMC-FZ28E

Zobrazovat fotky lze na 2,5“ LCD displeji s opravdu dobrými pozorovacími úhly pro onen fotoaparát. S klidem tak vidíte na displej, i když fotíte s fotoaparátem nad hlavou. Pokud si budete chtít pøipadat jako profesionální fotograf, klidnì si zapnìte místo LCD displeje EVF – hledáèek. Ten je lepší, chcete-li také fotit opøený o zeï nebo na výšku. Ostøení probíhá velice rychle a kvalitnì. Máte možnost nastavit ostøení na støed, okolí, støed a okolí, sledování oblièeje a další. Video natáèí v HD kvalitì, konkrétnì v 720p (1280x720) a s mono zvukem. Je škoda, že není na fotoaparátu externí vstup pro mikrofon anebo alespoò integrované mikrofony dva pro prostorovost zvuku a jeho lepší celkové kvalitì. Pøi natáèení se mùžete spolehnout také na stabilizaci obrazu. Spolu s 18 násobným zoomem je pøiblížení každého objektu plynulé a bez cukání.

Vzhledovì také navazuje na pøedešlé modely, i když je o trochu robustnìjší a mohutnìjší. Fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FZ28E je navíc prodáván ve dvou barevných provedeních. Ve støíbrném a èerném. Støíbrný je moc výstøední a dle mého by spíše více lákal zlodìjíèky. Matnì upravený èerný povrch pak zmenšuje riziko poškrábání a celkovì na nìm nejde vidìt každý otisk a neèistota.

Pøíslušenství:

 • Øemen na krk
 • Krytka objektivu se šòùrkou
 • Sluneèní clona
 • Nabíjeèka s kabelem
 • USB kabel, A/V kabel
 • Akumulátor
 • A samozøejmì fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FZ28E

Co se pøíslušenství týèe, zklamalo mne, že v balení nebyl napájecí adaptér a kabel pro HD video. Takto musím pro každé nabití vyndávat baterii. Bodla by i náhradní baterie. Ale dá se to všechno oželet, už jen kvùli dobrému fotoaparátu - Panasonic Lumix DMC-FZ28E.

Cena: cca 9000 Kè s DPH

To je asi tak vše k takovému malému úvodnímu èláneèku, který rozhodnì neberte jako recenzi. Ta pravá recenze teprve pøijde a bude obsahovat spoustu fotek a videí. Mezi tím snad budou vycházet další èlánky a bleskovky.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte PC komponenty výhodnì na

© Èestmír Suchý
Datum: 05.10.2008 | Oznmkujte lnek jako ve kole:
| Prmrn znmka: 1 | Zobrazeno: 8465x

 

Komente k lnku

Pro monost pidn komente k lnku se prosm pihlaste.

horalan - 28.11.2008
Dobry den.Mam zajem o tento fotoaparat.Je mozne zaslat nejake foto.Hlavne pouziti zoom,spatne svetelne podminky,vyssi ISO.Predem dekuji.krejsa20@seznam.cz

$uch@rC - 05.10.2008
Jelikož rozsah jeho funkcí je velice velký, nevím, kdy bude recenze dokonèena. Mimoto jsem student a nejsem si jist, kdy mi vyjde èas. Ale jinak tento fotoaparát mohu doporuèit. Uvažoval jsem mezi zrcadlovkou, ale jsem rád, že jsem zvolil tento DMC-FZ28E. Kvalitnìjší fotky asi vždycky budou ze zrcadlovek (tím neøíkám že DMC-FZ28E dìlá špatné, naopak vynikající i pøi špatném svìtle) ale DMC-FZ28E má spoustu funkcí navíc, o kterých se zrcadlovkám mùže jen zdát (samozøejmì v odpovídající cenové kategorii). Mohu ale vám/ti napsat na e-mail více, popøípadì poslat fotky zatím... atd... :-) Popøípadì pokud by sis ho poøídil tak bych rád slyšel tvùj vlastní názor, popøípadì by ses mohl trochu podílet na recenze jestli bys chtìl ;-)

gord007 - 05.10.2008
Kdy bude ta pravá recenze vydaná?? Staèí +/-... Jinak už se nemùžu doèkat, protože mám tento foák v hledáèku :-)

Souvisejc lnky


Homepage | lnky | Download | Slovnk | Podpora | O ns | Validn: XHTML & CSS | ecko - dovolen | Mal princ