VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Linux + 4/2007
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Linux + 4/2007

Linux + 4/2007

Op√¨t p√łin√°Ň°√≠m pravideln√Ĺ √®l√°nek, kter√Ĺ recenzuje velice zaj√≠mav√Ĺ √®asopis Linux +, s t√≠mto √®asopisem se budeme setk√°vat pravideln√¨ kaŇĺd√Ĺ m√¨s√≠c. D√°le se pod√≠v√°me na to co je obsahem dneŇ°n√≠ho √®√≠sla. Toto √®√≠sla je mnohem zaj√≠mav√¨jŇ°√≠ neŇĺ √®√≠slo p√łedeŇ°l√©. √ą√≠slo je u√®eno sp√≠Ň° pro zv√¨davce, nebo za√®√≠naj√≠c√≠ program√°tory.

Hlavní obsah èísla

Hlavn√≠m obsahem tohoto √®√≠sla jsou hned dva √®l√°nky hned ten prvn√≠ se jmenuje V√Ĺvoj fyzik√°ln√≠ch hra√®ek na GNU/Linuxu a ten druh√Ĺ Pokro√®il√© techniky logov√°n√≠ s√≠¬Ěov√©ho provozu. V prvn√≠m √®l√°nku se autor snaŇĺ√≠ p√łibl√≠Ňĺit jak je t√¨Ňĺk√© za pomoc√≠ OpenGL knihoven naprogramovat n√¨jakou graficky propracovanou hru. A√® se v t√©to problematice nevyzn√°m √®l√°nek byl ps√°t na velice odborn√© √ļrovni aŇĺ dosud jsem o OpenGL z√°sad√¨ v√Ļbec nic nev√¨d√¨l. Zp√¨t k √®l√°nku jako takov√©mu autor zde p√łedv√°d√≠ ja lze vytvo√łit jednoduchou tuhou simulaci t√¨la pomoc√≠ ODE. Jak m√ĻŇĺe b√Ĺt z√°bavn√©, ale n√¨kdy aŇĺ frustruj√≠c√≠ kolik je t√łeba √ļprav pro takto jednoduchou simulaci. Druh√Ĺ √®l√°nek jak jiŇĺ jsem √łekl se zab√Ĺv√° pokro√®il√Ĺmi technikami logovan√≠ na s√≠ti. MnoŇĺstv√≠ obr√°zk√Ļ a n√°zorn√Ĺch tabulek, osv√¨tluje tak mnohdy nep√łehledn√© p√ł√≠kazy. Zam√¨√łen√≠ tohoto √®l√°nku je na detekci pr√Ļnik√Ļ do s√≠t√¨ a jej√≠ glob√°ln√≠ √ļlohu v bezpe√®nostn√≠ politice organizace. Je zde pops√°na instalace a konfigurace programu SNORT, jeŇĺ je spojen s rozhran√≠m ACID. V z√°v√¨ru se autor zmi√≤uje jak je nesm√≠rn√¨ d√ĻleŇĺit√© sledovat stav s√≠t√¨ a mnoŇĺstv√≠ proch√°zej√≠c√≠ch dat p√łes ni.

DalŇ°√≠ √®l√°nky na, kter√© se m√ĻŇĺete t√¨Ň°it

  • Projekt CentOS
  • Snort-AciD-Mysql ‚Äď Vedouc√≠ trio pro detekci pr√Ļniku
  • Squeak: moje programovac√≠ laborato√ł
  • Jak zrychlit C++
  • Freeplet ‚Äď applet monitoruj√≠c√≠ velikost voln√©ho m√≠sta v souborov√©m syst√©mu
  • Qmail ‚Äď modern√≠ server pro elektronickou poŇ°tu
  • SeaMonkey ‚Äď n√°stupce kultovn√≠ Mozilly Suite
  • LightScribe v GNU/Linuxu
  • Lirc ‚Äď ovl√°d√°me po√®√≠ta√® d√°lkov√Ĺm ovl√°d√°n√≠m
  • AWStats ‚Äď pokro√®il√© statistiky pro webov√© str√°nky

Co nás èeká na dvou DVD

CentOS - (Community ENTerprise Operating System)

Jedn√° se o jednu s distribuc√≠, kter√° obsahuje vŇ°echny voln√¨ distribuovateln√© bal√≠√®ky pro procesory z rodiny i386. CentOs se jev√≠ jako vhodn√° n√°hrada za komer√®n√≠ distribuci Red Hat Enterprise Linux. V t√©to distribuci najdete grafick√© prost√łed√≠ KDE 3.3.1, zn√°m√Ĺ OpenOffice.org 1.1.2, Mozillu 1.7.8 a mnoho dalŇ°√≠ch uŇĺite√®n√Ĺch program√Ļ. V√≠ce o tomto syst√©mu se dozv√≠te v jednom ze √®l√°nk√Ļ √®asopisu.

FreeBSD

V minulém díle èasopisu Linux + byly tyto systémy hlavní naplní èísla a dnes je na jednom z DVD plná verze FreeBSD 6.2.

MailStipper PRO

Jak n√°zev napov√≠d√° jedn√° se o program, co m√° n√¨co do√®in√¨n√≠ s maily. Ano je tomu tak. Jedn√° se o program, kter√Ĺ by m√¨l √ļ√®inn√¨ blokovat SPAM. MailStipper byl navrŇĺen, tak Ňĺe je zcela nez√°visl√Ĺ n platform√¨ poŇ°tovn√≠ho serveru, v podstat√¨ funguje jako proxy SMTP na p√ł√≠choz√≠ch emailech.

Web-Analyser PRO

Pro mne asi nejl√°kav√¨jŇ°√≠ ze vŇ°ech DVD je pr√°v√¨ tento program. On to nen√≠ tak docela program jako sp√≠Ň° skript. Jedn√° se o skript, kter√Ĺ zaznamen√°v√° do velice p√łehledn√Ĺch graf√Ļ n√°vŇ°t√¨vnost vaŇ°eho webu. Hod√≠ se vŇ°em webmaster√Ļm. V Linux + je n√°zorn√¨ popsan√° instalace tohoto syst√©mu, kter√° nezabere v√≠ce neŇĺ p√¨t minut.

Pár slov na závìr

Op√¨t pln√¨ nabyt√≠ch 82 stran, ze kter√Ĺch si kaŇĺd√Ĺ vybere sv√© t√©ma. Ob√®as se v √®l√°nc√≠ch vyskytuj√≠ gramatick√© nep√łesnosti, nebo¬Ě √®l√°nky jsou p√łekl√°d√°ny z jin√Ĺch jazyk√Ļ. Nutno ale podotknout, Ňĺe moŇĺn√° proto maj√≠ pr√°v√¨ takovou informa√®n√≠ kvalitu jako dosud. Oproti minul√©mu √®√≠slu se po√®et reklam zvedl cca o dv√¨ coŇĺ je zat√≠m p√łijateln√© √®√≠slo. Na co se m√ĻŇĺete t√¨Ň°it v p√ł√≠Ň°t√≠m √®√≠sle jsem se nedo√®etl.

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW v√Ĺhodn√¨ na

© Anton√≠n ҆eb√≠k
Datum: 09.04.2007 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 1 | Zobrazeno: 6320x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ