VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Historie DoubleClick Inc.
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

Historie DoubleClick Inc.

Internetov√° reklama je za posledn√≠ dva roky nejrychleji rostouc√≠m marketingov√Ĺm odv√¨tv√≠m. V sou√®asn√© dob√¨ se celosv√¨tov√¨ v internetov√© reklam√¨ b√¨hem jednoho roku proto√®√≠ kolem 30 miliard dolar√Ļ. B√¨hem n√°sleduj√≠c√≠ch √®ty√ł let by se tato √®√°stka m√¨la jeŇ°t√¨ zdvojn√°sobit.

Spole√®nost DoubleClick Inc. se v devades√°t√Ĺch letech stala sv√¨tovou jedni√®kou pro sv√© dokonal√© marketingov√© n√°stroje pro prodej reklamy. Zhruba p√łed dv√¨ma lety tuto spole√®nost koupila firma Google, kter√° technologie b√Ĺval√© firmy DoubleClick Inc. vyuŇĺ√≠v√° pro zobrazov√°n√≠ kontextov√Ĺch reklam. Zaj√≠mav√© je, Ňĺe ani jeden zakladatel firmy DoubleClick Inc. nem√¨l s reklamou na internetu absolutn√¨ Ňĺ√°dn√© zkuŇ°enosti.

Firmu zaloŇĺili dva ameri√®t√≠ program√°to√łi. Kevin O‚ÄôConnor, kter√Ĺ m√¨l za sebou √ļsp√¨Ň°nou kari√©ru podnikatele a softwarov√©ho v√Ĺvoj√°√łe. Druh√Ĺ Dwight Merriman, kter√Ĺ p√Ļsobil ve firm√¨ DCA jako program√°tor. C√≠lem program√°tor√Ļ bylo vytvo√łit inzertn√≠ technologii, kterou by n√°sledn√¨ prodali n√¨kter√© zaveden√© reklamn√≠ agentu√łe. KdyŇĺ ale do firmy vstoupil Poppe Tyson, majitel reklamn√≠ agentury, p√Ļvodn√≠ podnikatelsk√Ĺ z√°m√¨r program√°tor√Ļ se zm√¨nil.

Poppe Tyson m√¨l pen√≠ze a uv√¨domoval si, Ňĺe internet je zlat√Ĺm dolem. Co ale nem√¨l, byla technologie, kter√° by mu umoŇĺnila potenci√°l internetov√©ho trhu vyuŇĺ√≠t. Tyson proto oba program√°tory kontaktoval, dohoda byla pr√Ĺ ot√°zkou n√¨kolika minut. Tyson m√¨l kontakty a cenn√© zkuŇ°enosti z reklamn√≠ branŇĺe. V roce 1996 se oba program√°to√łi p√łesunuj√≠ do New Yorku, kde firma dostala n√°zev DoubleClick Inc.

Jak se DoubleClick Inc. za√®al rozr√Ļstat

Prvn√≠m krokem bylo vybudov√°n√≠ vlastn√≠ online reklamn√≠ s√≠t√¨ DoubleClick Network. N√°sledn√¨ firma uzav√łela hned s n√¨kolika velk√Ĺmi internetov√Ĺmi spole√®nostmi smlouvu o poskytov√°n√≠ reklamn√≠ plochy prost√łednictv√≠m jejich syst√©mu. Nejprve byly nab√≠zeny reklamn√≠ prouŇĺky ve form√¨ banner√Ļ. Tyto reklamy se jiŇĺ tenkr√°t zobrazovali kontextov√¨. To znamen√°, Ňĺe pokud se z√°kazn√≠k zaj√≠mal o auta, zobrazila se mu reklama na auto. VŇ°e fungovalo, jak m√¨lo a DoubleClick Inc. d√°le rostl a zlepŇ°oval svou technologii.

DoubleClick Inc. + Google Inc.

I p√łesto, Ňĺe si firma DoubleClick Inc. vedla v√Ĺte√®n√¨ a p√łeŇĺila prvn√≠ internetovou krizi. DoŇ°lo na spojen√≠ dvou gigant√Ļ. JelikoŇĺ si firma Google za√®ala uv√¨domovat, Ňĺe uŇĺivatel√© internetu nejsou ochotni platit za n√¨co, na co si nemohou Ň°√°hnout (nap√ł. sluŇĺby webov√Ĺch server√Ļ), musel Google za√®√≠t vyd√¨l√°vat na internetov√© kontextov√© reklam√¨. Google uŇĺ jakousi kontextovou reklamu v tehdejŇ°√≠ dob√¨ m√¨l, ovŇ°em ne na takov√© √ļrovni jako firma DoubleClick Inc. a tak doŇ°lo na odkup firmy DoubleClick Inc. za 3,1 miliardy dolar√Ļ, coŇĺ v p√łepo√®tu tehdejŇ°√≠m kurzem d√¨l√° neuv√¨√łiteln√Ĺch 64 miliard korun. Jednalo se tak o nejv√¨tŇ°√≠ investici Google Inc.


© Anton√≠n ҆eb√≠k
Datum: 11.05.2009 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 0 | Zobrazeno: 7940x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ