VSEOHW.NET - Vöe, co chcete vždžt o hardware

 
Home > »lŠnky > Prvn√≠ mobiln√≠ telefon - Motorola DynaTAC 8000X
NepÝihlŠöenż nŠvötžvnŪk

První mobilní telefon - Motorola DynaTAC 8000X

V roce 1983 p√łedstavila spole√®nost Motorola v√Ļbec prvn√≠ mobiln√≠ telefon na sv√¨t√¨. Byla to Motorola DynaTAC 8000X. Mobiln√≠ telefon to byl tak p√łevratn√Ĺ, Ňĺe st√°l 4000 dolar√Ļ, coŇĺ bylo v p√łepo√®tu na naŇ°e asi 100 000,-. Rozm√¨ry se velmi podobaly stavebn√≠ cihle, v√°Ňĺil dva kilogramy a nabit√© baterie vydrŇĺely fungovat jen p√Ļl hodiny.

Motorola DynaTAC 8000X pat√łila mezi mobiln√≠ telefony 1. generace, jenŇĺ byly zaloŇĺeny na analogov√©m p√łenosu hovorov√©ho sign√°lu, kter√Ĺ tvo√łilo n√¨kolik odliŇ°n√Ĺch s√≠t√≠. NejrozŇ°√≠√łen√¨jŇ°√≠ evropsk√Ĺ standart byl NMT "Nordic Mobile Telephone". Standardy analogov√©ho p√łenosu hovorov√©ho sign√°lu byly d√ł√≠ve √®i pozd√¨ji nahrazeny p√łenosem digit√°ln√≠m ‚Äď 2. generace.

http://www.motorola.com/mot/image/7/7474_MotImage.jpg

Prvn√≠ funk√®n√≠ prototyp byl vyroben v roce 1972. ProtoŇĺe vŇ°ak bylo jeŇ°t√¨ nutno vybudovat pot√łebnou infrastrukturu a postavit vys√≠lac√≠ v√¨Ňĺe, proto byl prvn√≠ mobiln√≠ telefon p√łedstaven ofici√°ln√¨ aŇĺ v roce 1983. Je aŇĺ skoro k nev√≠√łe jak se dnes rychle vyv√≠jej√≠ mobiln√≠ telefony, proto n√°m m√ĻŇĺe p√łipadat podivn√©, jak mohla deset let star√° technologie slavit takov√Ĺ √ļsp√¨ch.

V dneŇ°n√≠ dob√¨ je mobiln√≠ telefon sou√®√°st√≠ naŇ°eho Ňĺivota. Bez mobiln√≠ho telefonu si v√¨tŇ°ina lid√≠ na sv√¨t√¨ nedok√°Ňĺe p√łedstavit vlastn√≠ Ňĺivot. Jak bych m√¨l shrnou prvn√≠ mobiln√≠ telefon do jedin√© v√¨ty? Asi by zn√¨la takhle: ‚ÄěPrvn√≠ mobiln√≠ telefon Motorola DynaTAC 8000X byla tak p√łevratn√Ĺm mobilem, Ňĺe se v Americe st√°ly dlouh√© fronty na n√¨j‚Äú.

P√łipravil jsem si pro v√°s √®asovou osu, na kter√© je zn√°zorn√¨n v√Ĺvoj mobiln√≠ch telefon√Ļ. Do √®asov√© osy jsem zahrnul tyto mobiln√≠ telefony: Motorola DynaTAC 8000X, Nokia 5110 a Nokia N93.

http://vseohw.net

Sponzor èlánku:
Mall - Nakupujte HW a SW v√Ĺhodn√¨ na

© Jan T√°borsk√Ĺ
Datum: 17.09.2006 | OznŠmkujte ŤlŠnek jako ve ökole:
| PrýmžrnŠ znŠmka: 1 | Zobrazeno: 23310x

 

KomentŠÝe k ŤlŠnku

Pro moěnost pÝidŠnŪ komentŠÝe k ŤlŠnku se prosŪm pÝihlaste.

SouvisejŪcŪ ŤlŠnky


Homepage | »lŠnky | Download | SlovnŪk | Podpora | O nŠs | ValidnŪ: XHTML & CSS | ōecko - dovolenŠ | Malż princ